VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – SVATOŇOVICE (1922)

Dne 17. prosince 1922 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků ve Rtyni v Podkrkonoší v sále hostince „U Mikšů“, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Hanuš Jan – předseda

Baudyš Antonín – místopředseda

Špicar Jan – důvěrník

Bráf Jan – jednatelem, Rtyně č.p. 6

Žid Jan – pokladník

Duch Josef – revisor, Strážkovice

Souček František – revisor, Malé Svatoňovice

Vinter Jan – revisor Batňovice

Vinter Jan – člen výboru, Batňovice

Nábenkogel Sigmund – člen výboru, Malé Svatoňovice

Kult Josef – člen výboru, Velké Svatoňovice č.p. 20

Souček František – člen výboru, Velké Svatoňovice

Hlaváček Antonín – člen výboru, Petrovice

Duch Josef – člen výboru, Strážkovice

Svoboda Václav – člen výboru, Vodolov

Klikar Eduard – člen výboru, Bohdašín

Ptáček Jaroslav – člen výboru, Horní Kostelec

Špicar Jan – člen výboru, Zada

Žid Jaroslav – náhradník, Rtyně

Peterka Karel – náhradník, Rtyně

Hůlek Jaroslav – náhradník, Batňovice

Lelek Josef – náhradník, Malé Svatoňovice č.p. 4

Kábrt Josef – náhradník, Petrovice č.p. 9

Hruška Josef – náhradník, Stážkovice

Hůlek Bartoloměj – náhradník, Vodolov

Rak Adolf – náhradník, Bohdašín

Ansorge Vilém – náhradník, Horní Kostelec

Středa Antonín – náhradník, Záda

Ptáček Jaroslav – distributor Hornických listů, Rtyně dolní

Brát Václav – distributor Hornických listů, Rtyně střed

Kubina Karel – distributor Hornických listů, Rtyně horní

Kubina Jan – distributor Hornických listů, Zada

Ptáček Jaroslav – distributor Hornických listů, Horní Kostelec

Ludvík Václav – distributor Hornických listů, Velké Svatoňovice

Kůň Čeněk – distributor Hornických listů, Petrovice

Petráš Josef – distributor Hornických listů, Batňovice

Tomek Augustin – distributor Hornických listů, Malé Svatoňovice

Pavel Antonín – distributor Hornických listů, Vodolov

Kult Josef – distributor Hornických listů, Malé Svatoňovice

Nývlt František – distributor Hornických listů, Stražkovice

Pulkrábek František – distributor Hornických listů, Bohdašín

Kaválek Josef – distributor Hornických listů, Rokytník

Mach Richard – distributor Hornických listů, Sychrov

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – OSEK (1923)

Dne 7. ledna 1923 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Oseku, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Škopek František – předseda, Duchcovská č.p. 192

Hadinec Václav – místopředseda

Houdek Antonín – jednatel

Blecha Jaroslav – pokladník

Vlasák Josef – člen výboru

Sorf Antonín – člen výboru

Šmíd Vojtěch – člen výboru

Nový Bohouš – člen výboru

Kroft Eman – revisor

Horký Karel – revisor

Král Josef (1875-?)

Přední žižkovský anarchista Josef Král se narodil 7. září 1975 v Brzoticích u Kralovic do rolnické rodiny Ludvíka Krále a Barbory za svobodna Vozlařové. V devadesátých letech předminulého století se stěhuje do Prahy a nejdříve se usazuje na Smíchově. Smíchov s emu stává osudným, protože zde potkává svoji lásku Annu Weinertovou. Anna Weinerotvá pracuje jako služebná. Narodila se 2. února 1884 na Smíchově rodičům Weinertovi Matyáši barvíři kůží a Josefe za svobodna Grošlové. Na cestě je potomek Božena Králová, a tak se rozhodnout vzít. Civilní bezvěrecká svatba se konala 4. května 1902. Za svědky jim šli anarchističtí kamarádi Theodor Pichl a Josef Krbec.

Živil se jako obuvnický dělník a redaktor časopisu „Obuvník“, orgán pro hájení zájmů pomocníků obuvnických v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vycházel v letech 1890 až 1926. Nejdříve bydlel Josef Král na Smíchově, v roce 1906 se stěhuje na Žižkov.

Na Žižkově se sdružil do anarchistického uskupení Vzdělávacího klubu „Pokrok“ pro Žižkov a okolí. Stal se předním členem spolku, proto také zastával post předsedy, na nějž byl 26. října 1906 zvolen. Podruhé byl za předsedu zvolen 29. října 1907 a zastával ho až do 3. prosince 1910.

V roce 1904 přistupuje také za člena anarchosydikalistického svazu České federace všech odborů (ČFVO), v jeho řadách působí do roku 1908, kdy jsou tyto odbory zakázány a rozpuštěny.

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – CHABAŘOVICE (1923)


Dne 7. ledna 1923 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Chabařovicích, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Kočí Antonín – předseda, Chlumská

Hoffmann Alois – místopředsedou

Baťka Bedřich – jednatel

Kovář Josef – pokladník

Hejda Karel – revisor

Junek Josef – revisor a distributor Hornických listů, Rudolfská č.p. 494

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – MOST (1922)

Dne 24. prosince 1922 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Mostě, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Dolejš Josef – předseda

Plecháč Jan – místopředseda

Šimek Vojtěch – jednatel

Křičenský Václav – místojednatel

Krob Jan – knihovník

Pošta František – pokladník

Ledvinka – revisor

Čabek Jan – revisor

Pouska V. – důvěrník, Gotheova ulice č.p 1144

Vychází sbírka básní: „Verše pro Kuchařky“

U Zádruhy právě vychází v nákladu 200 ks benefiční sborník Verše pro Kuchařky bez domova. Všechny peníze z něj půjdou Jídelna Kuchařek bez domova, cena je Kč 50,– , formát A5, 40 stran. K objednání na spolekzadruha@riseup.net a rovněž ke koupi od 29.3. v Infocentrum Salé nebo na akcích Kuchařek bez domova (více info o tomto projektu u Jako doma)


Na sborníku se podílely tyto básnické hlasy: Magdaléna Šipka, Vojta Vacek, VeroNika Svobodová KRPI, Karolina Válová, Petr Suchan, Janele z Liků, Vojtěch Jandera, Annie Šuláková, Radek Valenta, Vojtěch Weisbauer a Vojtěška Hrázová


Za obálku děkujeme Vojtovi z punkx společenství S kudlou v zádech.

Vychází brožurka: „František Dlouhý – Z pohnutých dob“

Historický spolek Zádruha vydává speciálně pro Infocentrum Salé benefiční brožuru „František Dlouhý – Z pohnutých dob“. Jedná se o vzpomínkovou knihu severočeského anarchisty a zároveň světoběžníka na nelehké roky těsně před a po 1. světové válce. Právě vyšla v rámci Knihovny Zádruhy benefiční publikace „František Dlouhý – Z pohnutých dob“, formát DL, 30 stran, cena Kč 30,– (20 Kč z každé jde pro Infocentrum Salé). Za krásnou obálku děkujeme našemu novému ilustrátorovi Erikovi Antonoviči. Publikace bude poprvé uvedena na literární benefici Zádruha, Pravěk a Nájezd pro Salé dne 29. 3. 2019 v Praze v Infocentru Salé, kde bude k dostání i po akci, stejně tak jako další naše publikace. Objednávky přijímáme na mailu: spolekzadruha@riseup.net Platba možná složenkou nebo převodem na účet.

Šesták Jan (1878-?)

Jan Šesták se narodil v roce 1878 v Tursku. Za manželku si vzal Antonii Novotnou, narozenou v roce 1882. Povoláním byl tak jako mnoho tehdejších pražských anarchistů rukavičkář. Ostatně mezi kolegy rukavičkáři se seznámil s anarchistickými myšlenkami.

Patřil ke generaci anarchistů vzešlých z hnutí neodvislých socialistů kolem proslulého Viléma Körbera. Byl členem Vzdělávací besedy stavebního dělnictva pro Žižkov a okolí založenou právě neodvislými socialisty. V roce 1896 byl spolek přejmenován na Vzdělávací jednotu Žižkovan. Jan Šesták patřil mezi přední členy. Na valné hromadě odbývané 19. dubna 1896 byl zvolen jednatelem spolku a tuto funkci si podržel do 21. dubna 1897.

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ – LEDVICE (1922)


Dne 17. prosince 1922 se konala valná hromada odbočky Sdružení československých horníků v Ledvicích, na které bylo zvoleno následující představenstvo:

Kejzlar Jaroslav – předseda, Ledvice č.p. 92

Kofroň – náměstek předsedy

Machovec Václav – pokladník

Martínek – místopokladník

Rydvald Josef – jednatel

Bedrlík – místojednatel

Hořický – revisor

Kobrč – revisor

Urban Václav – distributor Hornických listů

Jiruš – člen výboru

Pecha – člen výboru

Pochmann J. – správce domu

Moravec Josef (1873 – ?)

Josef Moravec přišel na dělnický Žižkov z Polabí. Narodil se v roce 1873 v Němčicích na Kolínsku. Do Prahy se přistěhoval ještě před rokem 1900 a usadil se na Žižkově. Seznámil se s Marií Zemanovou, kterou si bere 17. května 1899 u svatého Apolináře v Praze. Následující rok 1900 se jim narodí syn Jindřich Moravec.

Josef Moravec se stal členem anarchistických spolků na Žižkově. Vstupuje také do sdružení anarchistických bezvěrců Spolku Volných myslitelů na Žižkově, který byl založen v roce 1907. Na valné hromadě konané 4. července 1908 byl zvolen místopředsedou a tento post zastával do 1. listopadu 1908. Povoláním byl holič a vlásenkář.