Zpráva o zahájení výchovného kurzu anarchistů 26.září 1909

Všem kamarádům dáváme na vědomí, že výchovný kurs bude zahájen dne 26.září tohoto roku. Kamarádi, kteří se budou stále sůčasňovati kursu, nechť toto vezmou na vědomí. Organisace, které až dosud se nepřihlásily, nechť co nejdříve tak učiní. Během kursu uspořádany budou veřejné věcné přednášky z kruhů profesorských, o čemž činíme naše organisace vědomy, aby se těchto přednášek co nejvíce sůčastnily. Stálí návštěvníci kursu sejdou se v Duchcově o druhé hodině odpolední v Austrii. Bližší program kursu bude sdělen později“ Václav Draxl, Duchcov, 1909

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1903)

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se konala 3. května 1903 v hostinci „Gusolle“ v Mostě. Hromadu zahájila dosavadní předsedkyně Šrajbrová Marie. Bylo usneseno, že výborové schůze se budou odbývat poslední týden v měsíci ve středu v sedm hodin večer. Návrh, ze se časopis Ženský list bude odebírat jen jednou měsíčně byl zrušen. Schválen byl nákup věci pod „Májový stromek“. Koupí jsou pověřeny členky: Dobrá, Matějková, Šilhánková a Herejtová. Dále bylo usneseno, že se bude odbývat koncert dne 16. 5. 1903 společně s mužských spolkem. Do organizačního komité zvoleny členky: Matějková, Šilhánková, Vyhnálková, Laitnerová. Zvolen byl následující nový výbor:

Matějková Marie – předsedkyně – Chomutovská č.p. 942, Most, dne 5.7.1903 ji nahradila

Sochorová Antonie – předsedkyně – Frankpkatz č.p. 907, Most

Štiková Františka – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 700, Most

Dobrá Teresie – pokladnice – Kamenná č.p. 887, Most

Šilhánková Marie – místopokladnice – Chomutovská č.p. 1163, Most

Pašková Anna – jednatelka – Chomutovská č.p. 1164, Most, dne 5.7. 1903 ji nahradila

Herejtová Anna – jednatelka – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Laitnerová Anna – místojednatelka – Chomutovská č.p. 1129, Most

Přísedícími členakmi výboru zvoleni:

Tůmová Josefa

Sedláčková Aloisie

Vyhnálková Marie

Revisorkami zvoleny:

Šrajbrová Marie

Kraitlová Marie

Macounová Josefa

Náhradnicemi ve výboru zvoleny:

Kubínková Marie

Uhlíková Eleonora

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1902)

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se konala 9. listopadu 1902 v hostinci „Gusolle“ v Mostě. Hromadu zahájila předsedkyně Šrajbrová Marie. Kromě volby nového výboru, došlo k udělení finanční podpory člence Beranové v obnosu 2 zlaté. A taktéž byli přijaty nové členky Peštákvá Filoména, Laitnerová Anna a Peterová Marie. Do nového výboru zvoleny členky:

Šrajbrová Marie – předsedkyně – FranzJosefstrasse č.p. 865, Most

Matějková Marie – místopředsedkyně – Seegasse č.p. 942, Most

Dobrá Teresie – pokladnice – Kamenná č.p. 887, Most

Sochorová Antonie – místopokladnice – Frankplatz č.p. 907, Most

Pašková Anna – jednatelka – Chomutovská č.p. 1164, Most

Kubínková Marie – místojednatelka – Chomutovská č.p. 971

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Suchánková (v roce 1903 se odstěhovala), místo ní od ledna 1903 Saitnerová Anna

Vyhnálková Marie

Beranová Josefa

Zeminová Anna

Revisorkami zvoleny:

Štiková Františka

Mertlová Johana

Staňková Anna

Náhradnice do výboru zvoleny:

Krajdlová Marie

Cajthamlová Kateřina

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1902)

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se odbývala 4. května 1902 ve tři odpoledne v hostinci „Gusolle“ v Mostě. Valnou hromadu zahájila předsedkyně Marie Matějková. Prvním bodem programu bylo čtení protokolů a pololetní správa o činnosti a hospodaření spolku. Ve volných návrzích padl návrh, aby byl do Bíliny poslán jen dopis. Dalším návrhem bylo uspořádání veřejné schůze počátkem června a byla pozvána Austová z Kladna jako přednášející s programem „Organizace žen“ a „Životní poměry“. Dále aby byla v červnu uspořádána celoroční základní slavnost. Bylo usneseno, že se spolek zúčastní kooperativně slavnosti tělocvičného spolku. Poté následovala volba nového výboru a zvoleny byly členky:

Šrajbrová Marie – předsedkyně – FranzJosefstrasse č.p. 865, Most

Matějková Marie – místopředsedkyně – Seegasse č.p. 942, Most

Herejtová Anna – jednatelka – Ringstrasse č.p. 387, Most

Sochorová Antonie – místojednatelka – Ringstrasse č.p. 364, Most

Vyhnálková Marie – pokladnice – Seegasse č.p. 927, Most

Beranová Anna – místopokladnice – Seegasse č.p. 218, Most

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Štiková Františka – Seegasse č.p. 1078, Most

Beranová Josefa – Seegasse č.p. 718, Most

Cajthamlová Kateřina – FranzJosef strasse č.p. 1085, Most

Lukešová Růžena – Seegasse č.p. 848, Most

Revisorkami zvoleny:

Zrnová Marie

Zeminová Anna

Dobrá Teresie

Za náhradnice zvoleny:

Ungrová Anna

Šímicová Rozarie

Zakládající skupiny České anarchistické federace v roce 1904

Založení České anarchistické federace inicioval anarchista Stanislav Kostka Neumann, přípravné prohlášení krom jiných podepsali také anarchisté Leo Freimuth či Fráňa Šrámek. Dne 10.října 1904 se v Praze sešla předporada, na které bylo usneseno založení České anarchistické federace, do které přistoupilo 22 iniciativních místnéch skupin.

Do 31.prosince 1904, byly v časopise „Práce“ ze dne 3.února 1905 v rubrice Věstník ČAF zveřejněny následující skupiny:

1.Praha (zakládající skupina)

2.Vídeň II

3.Vídeň X

4.Vídeň XIV

5.Duchcov

6.Lipětín

7.Pardubice

8.Sobotka

9.Hořice

10.Růžodol II u Liberce

11.Motyčín

12.Ústí nad Orlicí

13.Louny

14.Kopisty

15.Hrádek u Liberce

16.Dvůr Králové I

17.Dvůr Králové II

18.Záluží

19.Litvínov

20.Hronov

21.Ústí nad Labem

22.Nýřany

Na začátku roku 1905 přistoupily k ČAF ještě skupiny:

23.Most

24.Krásné Březno

25.Mladá Boleslav

Valná hromada Sdružení československých horníků – Most (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Mostě, odbývali 25. prosince 1921 ve spolkovém hostinci „Janský dvůr“ svoji řádnou valnou hromadu. Valné hromady se účastnilo 86 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Plecháč Jan – předseda

Břešťák Josef – místopředseda

Pošta František – jednatel

Sucharda Václav – místojednatel

Pavlík Josef – pokladník

Procházka Stanislav – účetní a výběrčí členských příspěvků

Šimek Vojtěch – knihovník

Krob Jan – místoknihovník

Tačabar – revisor účtů

Zákoucký Josef  – revisor účtů

Pouska Václav – důvěrník

Kučera Bohumil – přísedící člen výboru

Meduna Vojtěch – distributor Hornických listů pro ulice Gotheova, Rudolfova, Eliščina a Teplická

Poustka V. – distributor Hornických listů pro ulice Komenského, Vajtmilova, Šlechrova, Manlicherova a Okružní

Svatoš Josef – distributor Hornických listů pro ulice Jateční, Pražská, Oblouková a vnitřní město

Valná hromada Sdružení československých horníků – Líny u Dobřan (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Línech u Dobřan, odbývali v prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. Valné hromady se účastnilo 86 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Cimmerman František – předseda

Šefl Josef – místopředseda

Šlejsner Josef – jednatel

Režný Josef – pokladník

Nekolný Václav – revisor účtů

Nový František  – revisor účtů

1.máj 1922

Valná hromada Sdružení československých horníků – Bílina (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Bílině, odbývali dne 17. prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. V roce 1921 čítala odbočka 193 členů. Valné hromady se účastnilo 39 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Korejš František – předseda

Ječmen František – pokladník, Antonínova č.p. 156, Bílina

Brudna Rudolf – důvěrník

Pečenka – jednatel

 

Oslava 34 let existence Odborného hornického podporujícího spolku v Duchcově 8.srpna 1909

Odborný hornický podporující spolek v Duchcově oslavil v roce 1909 úctyhodných 34 let existence, i když byl po první generální hornické stávce v roce 1882 nakrátko rozpuštěn během represí, za to, že stál v čele této hornické stávky a podílelel se na jeho organizaci. Spolek se stal velkou oporou anarchistického hnutí a dokázal ve svých řadách sdružit víc jak 1000 členů z Duchcova a jeho okolí. Spolek uspořádal slavnostní večer 8.srpna 1909, původně byl plánován již na 1.srpna, ale pro nepřízeň počasí byl přeložen o týden. Slavnost se konala ve spolkovém hostinci „U Voglů“ pana Karla Vogla v Duchcově poblíž jezera Barbora. Akce začínala v devět dopoledne. Mezi devátou a půl desátou probíhalo vítaní příchozích hostů na slavnost. V půl desáté poté začala veřejná přednáška na téma „Národohospodářství a hornictví“. Odpoledně v půl třetí byla pronesena slavnostní řeč a ve tři hodiny začala zábava, venku zahradní koncert a v sále hostince obchůzkový tanec. Lístky na koncert stály v předprodeji 30 haléřů a na místě za 40. Večer ještě proběhl slavnostní věneček, na které bylo vstupně pro muže jedna koruna a pro každou dámu 20 haléřů. Lístky bylo možné zakoupit u členů spolku a hostinských Karla Vogla a pana Davida.

Na stránkách anarchistického týdeníku Hornické listy, byla pořadateli zveřejněna krom pozvánky také tato notička: „Spolky, s námi smýšlející, naší slavnost navštíví buď deputací neb korporativně a tím nám pomohou naší slavnost dovršit. Žádáme zdvořile ctěné spolky, které by nás příchodem poctít chtěly, by nám do 25.července vědomost o tom dali. Doufáme, že spolky v Duchcově na týž den žádné zábavy pořádat nebudou.“

Valná hromada Sdružení československých horníků – Dolní Jiřetín (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Dolním Jiřetíně, odbývali v prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. Valné hromady se účastnilo 86 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Fröhlich František – předseda

Illich Josef – jednatel

Patrák Josef – pokladník

Feld Alois – náhradník

Pondělíček Jaroslav – náhradník

Černý František – náhradník

Hamouz Josef – důvěrník

Kučera Rudolf – přísedící člen výboru

Benda Václav – přísedící člen výboru

Čejka Ladislav – přísedící člen výboru

Vytouš Rudolf – přísedící člen výboru

Urbanec Václav – revisor účtů

Pecha Petr – revisor účtů

Šlozar Bohumil – výběrčí členských příspěvku v Dolním Jiřetíně, důl Humboldt II

Henig Gustav – výběrčí členských příspěvku v kolonii Centrum

Daneš František – výběrčí členských příspěvku

  • Pitner František – výběrčí členských příspěvku