ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY VŠEOBECNÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ERVENICÍCH (1891)

Všeobecný dělnický vzdělávací spolek v Ervenicích odbýval 11.října 1891 valnou hromadu ve které zvoleni do výboru: Jan Šotner, předsedou, P. Jechura a J. Beichman, náměstky, J. Macourek а V. Hauer, jednateli, dále Körner, Martínek, Rosenbaum, Rydvan, Beneš, Růžek a L. Turek. Knihovníky ustanoveni Jan Vildman a Josef Růžek.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ ANARCHISTY ALFREDA MEDERA (1897

Na stránkách anarchistického listu „Proletář“ byla v květnu 1897 otištěna smutná zpráva: „Alfred Meder zemřel po krátké avšak trapné nemoci dne 3.května 1897 v Mladé Boleslavi. Opět jeden z našich soudruhů vyrván nám smrtí. Zesnulý byl upřimný soudruh a věrný stoupenec zásady anarchistické. Organisace Mladoboleslavská ztrácí v něm čilého a horlivého člena. Čest jeho památce!“

PRÁVĚ VYŠLA BROŽURKA „ŠIBENICE PRO ANARCHISTU!“

Právě vyšla brožurka Historického spolku Zádruha „Šibenice pro anarchistu!“, která vypráví příběh popravy příbramského anarchisty Antonína Hoffmanna v Praze roku 1895. Horník Antonín Hoffmann šikanovaný na pracovišti, poté co oslavil 1.máj, ačkoliv byl zaměstnavatelem dělníkům zakázán byl vyhozen z práce. V zoufalé situaci vzal do ruky revolver. Jelikož jako proletář vztáhl ruku na pány, musel být exemplárně potrestán!…

Cena 30 Kč. Poštovné 20 Kč. Objednávejte na spolekzadruha@riseup.net

PRÁVĚ VYŠLA KNÍŽKA „TOMEŠ KAŠE – PRŮKOPNÍK ANARCHISMU HORNICKÉHO SEVERU“

Právě vyšla brožura Historického spolku Zádruha „Tomeš Kaše – průkopník anarchismu hornického severu“, která vypráví příběh o životě duchcovského anarchisty, částečně doprovázené jeho vlastními vzpomínkami. Doplněna o několik jeho povídek a románů z dělnického prostředí. Formát A5 a 128 stran. Cena 100 Kč. Poštovné 20 Kč. Objednávejte na spolekzadruha@riseup.net.

VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1902)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 26. ledna 1902 valnou hromadu v hostinci Kubelky. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

HAUFOVÁ Magdaléna – místopředsedkyní

ČADOVÁ Josefa – jednatelkou

PÁNKOVÁ Anna – pokladní

SRPOVÁ Kateřina – účetní

JANSKÁ Růžena – knihovnicí

CMÍRALOVÁ Cecílie – správkyně domu

PILNÁ Anna – přísedící členka výboru

HOLUBOVÁ Josefa – přísedící členka výboru

STRUŽKOVÁ Barbora – přísedící členka výboru

TRHLÍKOVÁ Marie – přísedící členka výboru

OUTERSKÁ Marie – přísedící členka výboru

TESAŘOVÁ Josefa – náhradnice ve výboru

BARTOŠOVÁ Anna – náhradnice ve výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – náhradnice ve výboru

BARTŮŇKOVÁ Barbora – revisorka účtů

MAUEROVÁ Karolína – revisorka účtů

KABELKOVÁ Marie – revisorka účtů

VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1903)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 10. ledna 1903 valnou hromadu. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Spolek konal 1 řádnou a 1 mimořádnou valnou hromadu, 12 schůzí měsíčních a 12 výborových, 3 mimořádné výborové schůze, 1 schůzi důvěrnou a 5 svolaných na základě shromažďovacího zákona, mimo to uspořádal spolek 4 přednášky.

Co se týče výdajů a příjmu spolku: přijato 647 korun a 64 haléřů, vydáno 620 korun a 88 haléřů, zbývá na rok 1903 26 korun a 76 haléřů.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

ČERVENKOVÁ Františka – místopředsedkyní

ŠKUDRNOVÁ Johana – pokladní

KOŠŤANSKÁ Barbora – účetní

SRPOVÁ Kateřina – knihovnicí

dále pak 6 členek výboru, 4 náhradnice a 3 revisorky. Spolek čítal 34 členek. Spolková místnost se nacházela u Čeňka Smoly v Souši.

ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO ŽENSKÉHO SPOLKU JEDNOTA ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1901)

Místní anarchistky v Souši (německy Čauši) založili čistě ženský spolek Jednotu žen a dívek v Čouši. Ustanovující schůze se konala 25. srpna 1901 ve tři odpoledne v hostinci pana Kabelky v Souši. Schůzi zahájila anarchistka Barbora Košťálová. Bylo zvoleno předsednictvo schůze a k shromážděným ženám a dívkám promluvil místni anarchistický předák Antonín Maixner. Následovalo předčítání stanov a do spolku se ihned přihlásilo 28 členek. Do výboru Jednoty zvoleny anarchistky:

LEDAJAKÁ Marie – předsedkyní

BARTŮŇKOVÁ Barbora – místopředsedkyní

KOŠŤÁLOVÁ Barbora – jednatelkou

KABELKOVÁ Marie – pokladnicí

HAUFOVÁ Magdaléna – účetní

VĚTROVCOVÁ Anežka – knihovnicí

HARTMANOVÁ Matylda – správkyní domu

HOLUBOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

ČADOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

NOVÁKOVÁ Johana – přísedicí členka výboru

SEDLÁKOVÁ Barbora – přísedicí členka výboru

CMÍRALOVÁ Cecílie – přísedicí členka výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – přísedicí členka výboru

Ve volných návrzích se členky usnesli, že se měsíční členské schůze budou konat první neděli a výborové každou druhou neděli v měsíci. Dále usneseno do spolkové knihovny odebírat časopis „Ženský list“ a anarchistický časopis „Matice Dělnická“ vydávaná anarchistou Janem Opletalem.

ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÍ SPOLEK „OMLADINA“ V SOUŠI U MOSTU

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Souši (německy Čauš), dnes zaniklá obec, která musela ustoupit těžbě uhlí působil anarchistický spolek:

Čtenářsko-zábavní spolek »Omladina» v Čouši u Mostu. Spolek založen v prosinci 1893 se 101 členem. Výborové schůze třetí neděli v měsíci. Měsíční schůze čtvrtou neděli v měsíci. Valná hromada a výroční slavnost založení vždy v prosinci; kterou neděli, stanoví spolek.

DĚLNICKÁ BESEDA V BOHOSUDOVĚ

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Bohosudově, dnes součást Krupky působil anarchistický spolek:

Dělnická Beseda v Bohosudově odbývá vždy první neděli každého měsíce měsíční, druhou neděli výborovou a třetí neděli rozhovorní schůzi. Valné schůze odbývají se každého půl roku. Místnost v hostinci »U černého koně“.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ HORNICKO A VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO A PODPORUJÍCÍHO SPOLKU VE SVINAŘOVĚ (1892)

Zpráva o založení odborného spolku horníky anarchistické tendence:

Spolek hornicko a všeobecně vzdělávací a podporující zahájil svoji činnosť dne 24. července. 1892 Tento nový bojovník za osvětu žádá ctěné bratrské spolky, jakož i soudruhy přátele osvěty o zapůjčení nebo darování nějakých knih, an jest nám nemožno na počátku si dostatečnou knihovnu zaříditi, což se ovšem stane, jakmile spolek nabude prostředků. Za veškerou výpomoc, jakož i za dary vzdáváme již předem dík. S bratrským pozdravem Výbor. Zásilky řízeny buďtež na Antonína Pospíšila, předsedu téhož spolku ve Svinařově, č. 42.