ČTVRLETNÍ VALNÁ HROMADA ČESKÉHO KLUBU V DRÁŽĎANECH (1880)

Český klub v Drážďanech konal 5.července 1880 čtvrtletní valnou hromadu za účasti 35 členů. Spolek čítal 46 řádných členů. Pěvecký odbor měl 12 členů. Spolková knihovna měla 139 děl. Spolková místnost v „Hotel Kaiserhof“. Do nového výboru zvoleni:

 • KALVA Václav za předsedu
 • ŠESTÁK Jan za místopředsedu
 • BLUMEL Josef za jednatele
 • SAKRYD František za jednatele a za člena zábavého výboru
 • HEJL Josef za pokladníka
 • SMUTNÝ W. za knihovníka
 • PETRÁŇ J. za náhradníka a za člena zábavého výboru
 • VESELÝ A. za revisora a za člena zábavého výboru
 • SMUTNÝ za revisora
 • SOUČEK Karel za archiváře
 • RAMBAS J. za zpravodaje pěveckého odboru a za člena zábavého výboru
 • BODLÁK za člena zábavého výboru

VALNÁ HROMADA SPOLKU VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH DĚLNÍKU „RESSEL“ V CHRUDIMI (1880)

Spolek vzájemně se podporujících dělníku „Ressel“ v Chrudimi konal 5.prosince 1880 celoroční valnou hromadu. Spolek byl založen už v roce 1870. Již při vzniku čítal 365 členů, v roce 1880 mel řádných 154 členů, 2 zakládající, 5 přispívajících a 11 čestných. Z původních 90 odcestovalo a 15 zemřelo. Do noého výboru zvoleni:

 • HOLUB Josef za předsedu
 • ŠTĚPÁNEK František za místopředsedu
 • SMETÁNKA František jednatel
 • KIRŠNER Jan pokladník
 • NOSEK Václav za člena výboru
 • KLOUČEK Josef za člena výboru
 • JAROŠ Alois za člena výboru
 • VANČURA Josef za člena výboru
 • KOLÁŘ Josef za člena výboru
 • DOLEŽAL Václav za člena výboru
 • JAREŠ Václav za člena výboru
 • HOFFMANN Josef za člena výboru
 • SYTAŘ Josef za člena výboru

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1881)

Pololetní valná hromada Dělnické jednoty v Praze se konala 8.ledna 1881 za přítomnosti 98 členů. Spolek čítal 232 řádných členů. Do spolkové čítárny na Smíchově dochází 24, do Břevnovské také 24 a do Žižkovské 60 členů. Spolková místnost v hostinci „U zeleného stromu“ v dlouhé ulici. Do nového výboru zvoleni:

 • KOLÁŘ za předsedu
 • JIROUŠEK za člena výboru
 • PECH za člena výboru
 • RESLER za člena výboru
 • KAŠPÁREK za člena výboru
 • NIČKE Antonín za člena výboru
 • KOTOUČ za člena výboru
 • MAŘÁČEK za náhradníka
 • NOVÁK Raimund za náhradníka
 • VALSA za revisora
 • HRUBÝ za revisora

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1881)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala dne 23.ledna řádnou valnou hromadu. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni SMETANA František a ZÁPOTOCKÝ Ladislav. Do nového výboru zvoleni:

 • DVOŘÁK František za předsedu
 • PRAJS Čeněk za místopředsedu
 • JAROLÍM František za jednatele
 • ZELINKA J. za účetního
 • ŠEVČÍK Jan za pokladního
 • STRÁNSKÝ Václav za člena výboru
 • FIALA František za člena výboru
 • BEROUNSKÝ Jan za náhradníka
 • KRÁLÍK František za náhradníka
 • POLÍVKA Jaroslav za revisora
 • CHRAMOSTA Alois za revisora

VALNÁ HROMADA PODPORUJÍCÍHO A SPOŘÍCÍHO SPOLKU HORNÍKŮ V CHABAŘOVICÍCH (1881)

Podporující a spořící spolek horníků v Chabařovicích odbýval 23.ledna 1881 výroční valnou hromadu. Do výboru zvoleni:

 • MARTÍNEK František za předsedu
 • KÁNSKÝ František za pokladníka
 • BŘEZINA J. za jednatele
 • KUNTER J. za člena výboru
 • MUŽÍK J. za člena výboru
 • HEDVÁBNÝ Čeněk za člena výboru

Kuntra V. na valné hromadě navrhl založení samostatného vzdělávacího spolku, návrh byl přijat.

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY V ŽIŽKOVĚ (1881)

Všeobecně vzdělávací dělnická jednota v Žižkově konala svoji ustanovující valnou hromadu 21.srpna 1881 v hostinci „U Deklarace“. Schůzi zahajoval Kinzl za přítomnosti 32 členů. Po přečtení vánosu c.k. Místodržiteství o povolení žřízení spolku, byly přečteny stanovy a přikročeno k volbě

předsedy schůze, tím zvolen KINZL Josef za předsedu KEDRLE Karel za místopředsedu a CHOTT Jan za místopředsedu. Po té následovala volba prvního spolkového výboru:

 • JOUKL Antonín za předsedu
 • ŠKVOR Antonín na místopředsedu
 • JIROUŠEK Tomáš za jednatele
 • KINZL Josef za pokladníka
 • KOUBA Karel za účetního
 • KONDRHEL A. za člena výboru
 • SPRINZ František za člena výboru
 • VELEBIL J. za náhradníka
 • ŠAROCH A. za náhradníka
 • KÁCHA František za revisora
 • GROSER František za revisora

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA SĚLNICKÉHO SPOLKU „RUKA“ V JAROMĚŘI (1881)

Dělnický spolek „Ruka“ v Jaroměři konal dne 28. srpna 1881 pololetní valnou hromadu za přítomnosti asi 40 členů. Schůzi zahajoval předseda J. Šubrt. Zprávu o činnosti podal jednatel J. Oupic. Spolek byl založen již v roce 1871. Spolek měl bohatou spolkovou knihovnu. Zvolen komitét dohlížitelů nad spolkovou knihovnou ve složení:

 • NESLÁDEK J.
 • ČERVENÝ B.
 • SKROVNÝ K.

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1881)

Dělnická jednota v Praze konala 15.listopadu 1881 mimořádnou valnou hromadu. Účastnilo se 52 členů. Pro doplňovací volbu výboru zvoleni skrutátoři: Rosa, Boháček a Bradáč. Výsledek voleb do výboru byl následující:

 • NOVÁK A. za předsedu
 • KUNST A. za člena výboru
 • MATYS V. za člena výboru
 • STEHLÍČEK J. za člena výboru
 • BOŠEK za člena výboru
 • DIUCHÁČEK za člena výboru
 • NOVÁK J. za člena výboru
 • HOUBA Antonín za náhradníka
 • NIČKE Vincenc za náhradníka

Schůze přítomen mezi jinými člen Macner.

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÁ BESEDA V KOSTELCI NAD LABEM (1882)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala v neděli 15.ledna 1882 valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Do výboru spolku zvoleni:

 • ŠEVČÍK Jan za předsedu
 • KŘÍŽEK Josef za místopředsedu
 • ZELINKA František za jednatele
 • EGNER za účetního
 • VOJTĚCHOVSKÝ za člena výboru
 • BUDÍNSKÝ za člena výboru
 • PŠENSKÝ za náhradníka
 • SCHULER za náhradníka
 • STRÁNSKÝ za revisora
 • SAFEK za revisora