Šesták Jan (1878-?)

Jan Šesták se narodil v roce 1878 v Tursku. Za manželku si vzal Antonii Novotnou, narozenou v roce 1882. Povoláním byl tak jako mnoho tehdejších pražských anarchistů rukavičkář. Ostatně mezi kolegy rukavičkáři se seznámil s anarchistickými myšlenkami.

Patřil ke generaci anarchistů vzešlých z hnutí neodvislých socialistů kolem proslulého Viléma Körbera. Byl členem Vzdělávací besedy stavebního dělnictva pro Žižkov a okolí založenou právě neodvislými socialisty. V roce 1896 byl spolek přejmenován na Vzdělávací jednotu Žižkovan. Jan Šesták patřil mezi přední členy. Na valné hromadě odbývané 19. dubna 1896 byl zvolen jednatelem spolku a tuto funkci si podržel do 21. dubna 1897.