Singer Josef (1851 -?)

Josef Singer se narodil v roce 1851 ve Velkém Meziříčí. Za manželku si vzal Vilmu Tausigovou narozenou v roce 1854. Narodili se jim Jindřich Singer (1876), Marta Singerová (1882), Bedřich Singer (1888) a Olga Singerová (1892). Živil se jakou živnostník. Na Žižkově bydlel od roku 1902.

Na Žižkově se zapojil do místních anarchistických spolků. Angažoval se především v hnutí anarchistických bezvěrců a stal se členem Spolku Volných myslitelů na Žižkově. Na valné hromadě 22. listopadu 1909 byl zvolen náhradníkem ve výboru.