UPOZORNĚNÍ NA ROZESÍLÁNÍ RESOLUCE KSČ PRO VSTUP SDRUŽENÍ DO RUDÝCH ODBORŮ (1927)


Na stránkách „Hornických listů“ vydávaných syndikalisty ze Sdružení československých horníků bylo zveřejněno upozornění všem odbočkám, že Politbyro KSČ či jejich odbory KSČ tajně rozesílají resoluce vyzývající ke vstupu Sdružení horníků do rudých odborů, které je činěno tajně a rozesíláno vybraným členům, o kterých se KSČ domnívá, že budou spolupracovat:

UPOZORNĚNÍ!

Bylo nám oznámeno, že předsedové našich odboček Sdružení horníků na Kladensku i na severu dostávají odněkud předtištěné resoluce s usnesením o přístupu k Rudé odborové internacionále a v níž se představenstvo Sdružení horníků vyzývá, aby přestup provedlo nejdéle do 1. srpna tohoto roku.

Není nám ovšem známo, odkud resoluce tyto jsou, jsou natištěny patrně v Politbyru v Praze.

Jest docela neoprávněné a hrubé se míšení do záležitostí naší organisace. Tato nepotřebuje cizích návodů a pokynů, dovedla říditi svůj postup vždy úplně samostatně a neodvisle a dovede to také v budoucnosti a pokud se týče onoho sjezdového usnesení, o němž se v oné tiskovině mluví, dovede ústřední výbor přivésti i tuto věc ku konci bez cizích porad.

Předsedy našich odboček tudíž upozorňujeme, že se tyto pašované resoluce nemohou státi předmětem jednání a usnášení v odbočkách, poněvadž jsou rozesílán cizí organisací, která nemá žádného práva, takto hrubě se plésti do záležitostí Sdružení horníků.

Na resoluce tyto, pokud by jich bylo některou odbočkou použito a byly vyplněné zaslány na ústředí v Mostě, nebude vzato žádného zřetele.