1.máj anarchistů v roce 1906

V roce 1906 svolali čeští anarchisté hned několik prvomájových manifestací a veřejných schůzí. Pořadatelsky se na nich podíleli ve vzájemné spolupráci anarchosyndikalistická Česká federace všech odborů – ČFVO a Česká anarchistická federace. Táborů lidu se zúčastnilo několik tisíc lidí, a patřili mezi ty nejzdařilejší, přestože hnutí čelilo od počátku roku další perzekuci. Hlavním tématem byla osmihodinová pracovní doba a mzdové boje.

Na táboře lidu v Ústí nad Labem měl projev anarchista a hornický předák z ČFVO a zároveň člen ČAF Maixner Antonín z Ervenic. Táboru se účastnilo asi 500 anarchistů z Ústí nad Labem, Krásného Března, Chabařovic a dalších míst.

V Motyčíně u Kladna na shromáždění svolaném anarchisty promlouval asi k třistahlavému davu pražský anarchista, redaktor a předák ČFVO Knotek Ladislav.

Ladislav Knotek (1884–1957)

V severočeském Lomu, tehdy nazývaném německy Bruch hovořil předák ČFVO a redaktor Vohryzek Karel před tisícovým shromážděním.

Karel Vohryzek (1879-1933

Po Karlu Vohryzkovi vystoupila s projevem k shromážděným anarchistka Beranová a nakonec anarchista Žilina. Po Žilinově projevu, který zakončil provoláním „Ať žije revoluce“, na co byla demonstrace četnictvem ukončena a došlo k zatýkání a střetům. Jedním ze zatčených lomských anarchistů byl Vopička František, avšak četníci byli obklíčeni a nucení protestujícími jej propustit na svobodu. Zatčen byl však druhý den ve svém bytě. Dalším zatčeným v souvislosti s anarchistickým máje v Lomu byl Kaufman. Vopička odsouzen na 3 týdny žaláře a Kaufman na 4 týdny žalaře.

V západních Čechách svolali anarchisté svůj 1.máj do Plzně, kde na veřejné schůzi hovořil předák ČFVO Kalina Bedřich, který dorazil z Lomu.

V Duchcově před shromážděnými anarchisty rozmlouval známý a populární Neumann Koska Stanislav z Prahy. Duchcovské demonstrace se účastnilo asi 1000 účastníků. Vedle Neumanna vystoupili se svými projevy před shromážděné další severočeští anarchisté a členi ČFVO Štrobl z Mostu, Šnobl z Ledvic a Hojst z Duchcova.

Stanislav Kostka Neumann (1875 – 1947)

V západních Čechách ta prvního máje svolali zdejší anarchisté svoje shromáždění do Sokolova, tehdy označovaného jako Falknov nad Ohří a svůj projev zde přednesl jako hlavní řečník jeden z průkopníků anarchismu a vydavatel Matice Svobody Opletal Jan z Brna. Po něm vystoupil se svým projevem místní člen ČFVO Elsnic J. Shromáždilo se zde přes 500 anarchistů z okolí.

Jan Opletal (1857–1933)

Na severovýchodě Čech anarchisté svolali svoji veřejnou schůzi do Liberce, kde jako hlavní řečníci vystoupili pražský předák ČFVO Ott Antonín a mostecká anarchistka Elsnicová.

Ve východních Čechách se anarchisté sešli v Červeném Kostelci se silnou tradicí a promlouval zde mostecký hornický předák z ČFVO Charvát Adolf.

Na demonstraci v Praze promlouval další předák ČFVO ze severu Řehor Antonín. Májová demonstrace se konala společně pro obvody Žižkov, Karlín a Nusle.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)

V severočeských Hostomicích nad Bílinou na prvomájové manifestaci řečnil západočeský anarchista Elsnic Karel.

V Kopistech na veřejné schůzi anarchistů jako hlavní řečník vystoupil Kopecký.

Prvomájová manifestace anarchistů proběhla také v severočeských Ervenicích. Byla však rozpuštěna a rozehnána, došlo k potyčkám. U soudu skončilo několik anarchistů Huml A., Kapoun Rudolf, Hausner J., Čadek Antonín a Palcar Matěj. Dne 14. 5. 1906 byli odsouzeni soudem v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 12.hodinám vězení. Zastrašování a protiprávní jednání vůči anarchistům neznalo mezí a tak byli v rozporu s platnými zákony odsouzeni ještě jednou soudem v Chomutově za 1.máj 1906 a dostali pokuty od 10 do 20 korun nebo těžkého žaláře od 1 do 2 dnů.

V Mostě na prvomájovém táboře anarchistů měl řečnit nestor severočeských anarchistů a duchcovský krejčí Holub Hynek. Avšak manifestace byla zakázána a narychlo se přesunula do Souše. A tak prvomájové shromáždění anarchistů nakonec proběhlo v severočeském hornickém městě Souši. V Souši vystoupil jako hlavní řečník anarchista a člen ČFVO a ČAF Vlček Antonín, později zakládající člen anarchistického družstva Dělnická pekárna „Federace“.

Hynek Holub

V Bohosudově u Krupky se na 1.máje odbývala veřejná schůze v hostinci „Fortuna“ svolaná místními členy ČFVO.

Hostinec „Fortuna“ na Mariánském náměstí v Krupce, mimo jiné také sídlo anarchistických spolků.

V Mladé Boleslavi anarchisté vyrazili na první máj pořádaný sociální demokracií. Projev zde přednesl mladoboleslavský anarchista Kubíček, avšak nedokončil ho, byl přerušen stranickým vedením, které se bálo rostoucího vlivu anarchismu mezi dělnictvem.