Oznámení o vydávání Chuďase

Ode dávna se uznává v našem hnutí potřeba levného tisku, jimž jedině můžeme vnikat s úspěchem do nejširších vrstev lidových. I my jsme uznávali vždycky a uznáváme dosud naléhavou tuto potřebu a proto se odhodláváme k vydávání agitačního krejcárkového čtrnáctidenníku.

Bez hluku a obtěžování hnutí sbíráním garančního fondu jako u jiných podobných podniků, na př. „Zář“ by nevyhnutelno, chystáme se 1.zářím letošního roku počít s vydáváním lidového čtrnáctidenníku „Chuďas“, který by obsahoval jen drobné agitační články, výslovně anarchistické. „Chuďas“ bude věnován výhradně agitaci a bude proto psán slohem co nejpřístupnějším, v pravdě lidovým.

Jsme přesvědčeni, že hnutí naše uvítá nový náš podnik jak zaslouží a že nám umožní, abychom mohli agitační anarchistický krejcarák pravidelně vydávat. Nežádáme však ani tak finančních podpor jako účinné a vřelé součinnosti agitační. Organisace vezmětež věc za svou, sorganisujte ve svých místech kolportáž a oznamte nám co nejdříve, kolik čísel budete odebírat. Poněvadž se jedná o krejcárkový list, jsme přesvědčeni, že žádná organisace neobjedná méně než 100 výtisků. Neboť je třeba aspoň nákladu 10 000 exemplářů, abychom mohli list vydávat. Při zásilkách pod 100 kusů musely by organisace hradit poštovné.

Zároveň se obracíme na všechny přátele a kamarády literárně činné se žádostí, aby nám přispěli svými pracemi v agitačním našem díle. Honorovat bychom prozatím nemohli.

Ladislav Knotek a Karel Vohryzek

Objednávky i příspěvky adressujte na „Novou Omladinu“, Žižkov 1068.

Publikováno dne 1.srpna 1906 v Nové Omladině č. 45.

časopis Chuďas (1906)