Dramatický odbor spolku „Český dům“ v Bílině (1913)

Fotografie Dramatického odboru spolku „Český dům“ v Bílině z roku 1913, členy spolku byli místní anarchisté a bezvěrci.

spolek „Český dům“ v Bílině