PROHLÁŠENÍ SYNDIKALISTŮ Z JENÍKOVA U DUCHCOVA PROTI VSTUPU DO RUDÝCH ODBORŮ KSČ A ZA ZACHOVÁNÍ SAMOSTATNOSTI SDRUŽENÍ HORNÍKŮ (1927)

Členstvo místní odbočky Sdružení horníků se na měsíční schůzi dne 11.září 1927 usneslo jednomyslně na následujícím projevu a žádá uveřejnění v „Hornických listech“:

Nesouhlasíme s agitací, prováděnou v poslední době politickými činiteli komunistické strany za účelem převedení Sdružení horníků do M.V.S. Odmítáme ji jako hornickému hnutí škodlivou. Nenecháme se přinutit násilím ku vstupu do jiné organisace a kdyby se tak mělo státi, raději odstoupíme.

Za odbočku: František Dvořák, předseda