Amnestie Antonína Hofmeistera (1894)

Dále obdržel milost p. Antonín Hofmeister, posluchač účetní školy. Týž odsouzen byl dne 2. července 1894 výminečným soudem, tehdy porotní soud zastupujícím, pro zločin velezrády, uražení Veličenstva a jiné delikty politické do těžkého žaláře na dobu čtyř let.

Hofmeistr, nezkušený sice, ale řádný jinoch, napsal k popudu jistého Proška různé lístky s hesly, v nichž spatřována skutková povaha uvedených politických zločinů. Po té odevzdal lístky Proškovi, který je — rovnou cestou odnesl na policii.

Trest Hofmeister ihned nastoupil. Když dne 5. listopadu 1895 prohlášena byla amnestie politickým provinilcům, nenalézal se Hofmeister mezi těmi, jimž milost byla udělena. Vzhledem k tomu podal obhájce jeho pan dr. Klumpar žádost za milost, kteráž byla příznivě vyřízena.

Předevčírem dostavil se do pankrácké trestnice státní zástupce p. Merhaut a oznámil Hofmeistrovi, že obdržel milost. Vězeň byl neprodleně na svobodu propuštěn. Hofmeister odbyl si z trestu přisouzeného 18 a půl měsíce, což vzhledem ku samovazbě, jíž se podrobil, činí více než polovici trestu. V době té věnoval se pilnému studiu a vrací se čilý a zdravý ku svým rodičům, zaujímajicím vynikající postaveni v jistém městě na venkově.

zdroj: noviny „Národní listy“ z 17.1.1896