ADRESÁŘ ANARCHISTŮ ČESKÝCH (1880 – 1938)

Předkládáme „Adresář starých anarchistů a anarchistek českých“, který zahrnuje účastníky hnutí v letech 1880 až 1939, tedy v období, kdy byli aktivní v anarchistickém či syndikalistickém hnutí. Jmenný rejstřík obsahuje abecedně seřazené členy žijící přímo v Čechách (tehdy součást Rakouska-Uherska), české anarchisty v Rakousku – tzv. „Vídeňáky“ – a českou anarchistickou emigraci, především v USA. Pokud není uvedeno datum narození, není nám zatím známo, avšak jedná se o ročníky v rozmezí let 1850 – 1890. Seznam není úplný a bude průběžně doplňován nejen o další jména, ale i aktualizován, co se týče biografických a dalších údajů.

Máte stejné příjmení nebo vám je známo, že některý váš předek nosil stejné jméno z našeho adresaře? V adresáři je uvedeno povětšinou místo jejich působení, avšak bylo zvykem, že dotyční, se narodili jinde, než kde později působili, a mezitím se mohli zase přestěhovat. Především mezi severočeskými horníky byly jejich domovské obce často zcela mimo tento region. S druhou světovou válkou se mohli přestěhovat do vnitrozemí či se odstěhovat za prací zase jinam, než kde nakonec zemřeli. Domníváte-li se, že by se u shodného jména mohlo jednat o dědu či pradědu, zkuste doma či u příbuzných dohledat rodné listy, umrtní listy či pracovní knížky a zeptat se prarodičů, co o dotyčném vědí. Třebaže budou mluvit o pradědovi či dědovi jako o socialistovi či komunistovi, může tím být myšleno jeho původně anarchistické smýšlení. Stejně tak je dobré zkusit prohledat půdy či jiná místa, kde máte uschované staré dokumenty a pozůstalosti po prarodičích. Můžete tam narazit také na staré časopisy (Práce, Zádruha, Komuna, Omladina, Nová Omladina, Mladý Průkopník, Hornické listy, Matice svobody, Matice dělnická, Volné listy, Volnost a další), nebo dopisy či deníky, které mohou pomoci potvrdit, že se jedná o stejnou osobu z našeho seznamu. V mnohých rodinách se o anarchistické minulosti dědů či pradědů nemusí nic vědět, a tak právě tyto pozůstalosti mohou výrazně pomoci při pátraní. V každém případě se na nás obraťte, rádi pomůžeme radou a budeme se těšit na případnou badatelskou spolupráci. Piště na spolekzadruha@riseup.net