Agitační komise Hornické federace

Začátkem února 1908 byla utvořena agitační komise Hornické federace v Duchcově. Podnětem k jejímu založení dala výborová schůze Hornické federace dne 2. února 1908. Agitační komise měla na starost především koordinaci přednášek a vysílaní přednášejících. Skupiny Hornické federace prostřednictvím svých důvěrníků měly 14 dní předem oznámit konání akce s žádostí o řečníka, na kterou potřebují vyslat referenta. Koordinaci dostal na starost známý duchcovský anarchista František Bruk, na jehož adresu Duchcov č. p. 657 měly být žádosti zasílány. Peníze zasílat na pokladníka Hornické federace anarchistu Karla Horkého bytem Eliščina ulice č.p. 506 v Duchcově.