AGITAČNÍ SCHŮZE ČDVS Č.1 A NEODVISLÉ MEZINÁRODNÍ OMLADINY V CHICAGU 12. 8. 1894

Minulou sobotu 12. srpna 1894 odbýval ČDVS č. 1Neodvislou Mezinárodní Omladinou společnou agitační schůzi, kteráž byla obstojně navštívena. Ve schůzi bylo mluveno o nynějším sociálně demokraticko-populisticko- politickém „hnutí“, kteréž bylo označeno co dělnickému hnuti škodlivé. Ku konci schůze bylo odporučeno pořádání častých veřejných přednášek.

Šídlo.