AGITAČNÍ TURNÉ ANARCHISTŮ NA TURNOVSKU (1908)

Dne 25., 26. a 27. prosince 1908 uspořádali členové spolku „Havlíček“ řadu veřejných schůzí na nichž o programu: „Invalidní a starobní pojištění“, „České menšiny v boji o své školství“, „Zdražování potravin a jeho příčiny“, „Hospodářská situace průmyslu a zemědělství“ promluvil kamarád Antonín Řehoř. Uspořádání a úspěch těchto schůzi pošinul zase naše srdce o mohutný krok ku předu. Zajímavá pro nás je návštěva obecenstva. Na prvé schůzi přítomno bylo nevalný počet posluchačstva, jenž stupňoval se na ostatních schůzích do té míry, že na poslední schůzi v Radinovicích nestačily všecky tři místnosti hostince. Tento zájem na schůzích svědčí o nutné potřebě účinné naši agitace v těchto krajích. Že lid je syt již všeho politikaření svědčil obrovský zájem posluchačstva při všech těchto přednáškách a výslovně při všestranné žádosti, by takovéto schůze opakovaly se zde častěji. Doufejme, že naši kamarádi na Turnovsku dostojí také úkolu uloženému. Schopnosti i vůle k tomu mají dosti. A ostatní překážky při vzájemné solidaritě, jež mezi zdejšími kamarády patrná jest, dají se hravě odstraniti. Opakujeme, že s úspěchem agitačního turné jsme úplně spokojeni, což nás posílí jistě ku houževnatější práci na díle začatém. Tož hoši, krok za krokem v před a nikdy zpět.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)