Alois Haber před soudem za projev na schůzi Dělnické besedy na Smíchově (1895)

Pan Alois Haber, 25letý rukavičkářský pomocník a v poslední době vydavatel žižkovského týdenníku „Volný duch“, měl včera po pětidenní přestávce opět přelíčení. Jak jsme na těchto místech dne 17. ledna 1895 referovali, odsouzen byl den před tím pro zločin urážky člena císařského domu k těžkému žaláři na 8 měsíců, včera 21. ledna 1895 pak objevil se před čtyř členným senátem, aby se zodpovídal z přečinu proti veřejným opatřením a řádům dle § 303. tr. z.

Při schůzi Dělnické besedy na Smíchově, přednášel totiž dne 17. července 1894 ve přítomnosti asi 70 osob dělník František Stach o vzdělanosti a mravnosti lidstva. Řečník tvrdil mezi jiným, že prý je mnohdy obtížno uzavříti sňatek, poněvadž prý to může míti v zapěti příšernou změnu životních poměrů. Na to povstal Haber a dokládal, že vývoj vzdělanosti lidské má patero stupňů a jedním z hlavních, že prý je — lidožroutství.

Žaloba podána byla na oba řečníky, ale Stach se k líčeni nedostavil. I bylo řízení provedeno s Habrem samotným. Soud za předsednictví p. rady ryt. Patery neuznal však žalovaného vinným, nýbrž sprostil jej obžaloby. Líčení toto bylo posledním, kterému pan rada ryt. Patera předsedal. Ode dneška přidělen jest soudce tento trestu mu senátu vrchního soudu.

zdroj: noviny „Národní listy“ z 22.1.1895