Alois Haber, Václav Miňovský a Karel Procházka před soudem za zpívání zakázaných písní (1895)

Již v září, a to zrovna v prvý den, kdy přestala působnost tzv. výminečných soudů, měli se ze zločinu rušení veřejného pokoje — dle § 66 a) — zodpovídati tři obžalovaní: Alois Haber, 25letý ženatý rukavičkářský pomocník bez vyznání, Václav Miňovský, 32letý ovdovělý holič a Karel Procházka, 35letý svobodný rytec, vesměs z Kr. Vinohradů.

Obsah žalobního spisu tuto uváděti rozhodně nelze a konstatovati dlužno toliko, že se ve smyslu žalobních vývodů dne 29. května 1894 dopustili trestního činu popěvováním závadných písní v sadech vinohradského divadla. Avšak v záři ku projednáni líčení nedošlo, poněvadž nebyl přítomen obhájce pan dr. Klumpar, jenž z venkova oznámil soudu telegraficky, že se pro vzniklé překážky do Prahy naprosto dostaviti nemůže.

Na to bylo ustanoveno líčení opět před výminečným senátem na 21. listopad 1894. Než i tentokráte ohradil se proti tomu pan dr. Klumpar, žádaje na soudu, aby jakožto instance nepříslušná odkázal věc před soud porotní. Čtyřčlenný senát za předsednictví z. r. pana Weisse skutečně návrhu obhájcově vyhověl a tak dostala se věc konečně včera před porotu.

Předsedou senátu byl opět p. rada Weiss s volanty pp. r. drem. Hennerem a adj. Fliedrem, veřejnou žalobu zastupoval nám. pan Výšin a obhájcem zase advokát pan dr. Klumpar. Přelíčeni prohlášeno bylo za tajné. Svědek Václav Růžička, strážník, potvrdil děj žalobní, obhájce však žádal výmluvnými ústy soudce z lidu, aby žalované neuznali vinnými zločinem, na kterýž vyměřen jest žalář tak těžký a domnívaji-li se, že jednal někdo z obviněných protizákonně, aby spíše přisvědčili k otázkám eventuelním, jež zněly na přečin dle § 305. tr. z. Porotcové ve smyslu řeči obhájcovy zamítli valnou většinou hlasů všecky tři otázky hlavní, přisvědčili však u Habera a Miňovského devíti hlasy k otázkám eventuálním a u Procházky 11 hlasy i eventuální otázku zodpověděli záporně. Na základě výroku toho uznáni byli Haber a Miňovský vinnými z pouhých přečinu a odsouzeni Haber do prostého vězení na čtyři neděle, Miňovský pak na tři týdny a Procházka žaloby úplně sproštěn.

zdroj: noviny „Národní listy“ z 19.2.1895