Amnestie pro anarchisty Josefa Andrejse a Antonína Lehečky (1896)

Před porotním soudem v Mladé Boleslavi konalo se v měsíci srpnu 1894 líčení proti Josefu Andrejsovi, 34letému ženatému tesařskému pomocníku z Jaroměře a Antonínu Lehečkovi, 22letému obuvnickému pomocníku z Bělčic u Blatné, pro zločiny velezrády, uraženi Veličenstva, uražení člena císařského domu, rušení veřejného pokoje, zločin nedokonaného svádění ku vraždě atd. atd.

Deliktů těchto dopustiti se měli dle žaloby rozšiřováním letáků a anarchistických listů z Ameriky. Oba obžalováni uznáni byli vinnými a odsouzeni: Andrejs do těžkého žaláře na 8 roků a Leheček na 6 roků.

Odsouzeni odpykávali si trest v pankrácké trestnici, odkudž byli včerejšího dne na svobodu propuštěni. Zbytek trestu byl jim na základě známého výnosu amnestačního prominut.

zdroj: noviny „Národní listy“ z 17.1.1896