ANARCHII (J.Stanislav Soukup)

Když lidstvo stálo na pokraji šílenství 
a hnalo se vstříc nezbytnému úpadku duše i těla —
když společnost neměla pomocné ruky,
když duše spité a otrávené žádaly
chléb a hleděly marně vstříc nesčetným
illusím krásným —
tu jak blesk projelo ubohým lidstvem
jméno mohutné, velké, neznámé dosud,
a otřásli se všichni a zakryli zraky,
a chtěli se skryt té hrozné a přece
jediné krásné idei — lidstvem projela
myšlenka Anarchie!

A nebyla pochopena lidstvem vším,
jen málo ji znalo a bylo se báti
že zahyne rychle jak vzrostla
k radosti mnohých a mnohých.

Však ona se vzepřela všemu a ohromujícím
hlasem zalekla všecky jak bouře a příval
se přihnala znova a znova
a uchvacujíc duše zbloudilé, zklamané,
uvedla je v nový život a spasila.

Přes žaláře a popraviště důvody zakrnělých mozků
přec žila stále s nadějí v budoucnost
a podmaňovala a vítězila a vítězí!
A s ironií osudu zmocnila se ještě duchů
a stala se heslem pokroku
a jedinou mocnou myšlénkou
století se stala
idea Anarchie! — —

(pro Volné Listy) J. St. Soukup.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 01.05.1897