ANARCHISTA ANTONÍN MAIXNER PŘED SOUDEM V PRAZE (1908)

Kamarád Antonín Maixner z Ervěnic stál 16. prosince 1908 před čtyřčlenným senátem v Praze pro schvalování nezákonných činů, jehož se dopustiti měl na táboře na Střeleckém ostrově v Praze dne 9. srpna 1908 konaném, uváděje v řeči, že „varuje vládu, aby neutiskovala naše menšiny, poněvadž by to mohlo vésti ku konsekvencím jako při útisku Rusínů Poláky“.

Policejní úředníci měli při tomto výroku prý dojem, že řečník naráží na tragický skon místodržitele Potockého, proto Maixner obžalován.

Ve středu 16. prosince konáno přelíčení a Maixner ve všech směrech žaloby byl sproštěn. Hájil ho dr. Hubschman.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)