ANARCHISTA JOSEF STŘEDA MRTEV (27.11.1894)

V městě Troy, ve státě New Yorku, skončil život svůj sebevraždou bývalý soudruh, krejčí Josef Středa. Jmenovaný zastřelil se v úterý dne 27. listopadu 1894.

Josef Středa je všem starším soudruhům z hnutí velmi dobře znám. Na konci let sedmdesátých a na počátku let osmdesátých byl velmi činným v radikálním hnutí dělnickém ve Vídni.

Persekucí donucen k vystěhování, odjel do Ameriky a usadil se v New Yorku. Zde, po dobu vycházení „Proletáře,“ „Diblíka“ a v prvních letech vycházení „Hlasu Lidu,“ byl jedním z nejčinnějších a nejobětavějších soudruhů. Pro „Proletář,“ „Diblíka“ a „Hlas Lidu“ učinil Josef Středa velmi mnoho, což by dosvědčit mohl nejlépe šéfredaktor „H. L.“ A za to za vše H. L. nenapsal o jeho smrti a životu ani slušnou zprávu!

Asi před pěti nebo šesti lety se Josef Středa oženil, ale velmi nešťastně. Před dvouma roky odešla od něho manželka. Velmi rozhárané manželské poměry měly za následek, že se Středa oddal nemírnému pití a přestal činně působiti v hnutí. Jen tu a tam přišel na zábavu a slavnosti dělnické.

Naposledy zúčastnil se ještě naší letošní slavnosti chicagských mučedníků, kde si redaktoru Dělnických Listů na své osobní poměry velice stěžoval.

Josef Středa, ačkoliv v posledních letech činné v hnutí nepůsobil, zůstal přece až do smrti svému anarchistickému přesvědčení věren, což dokazuje jeho vlastnoruční dopis, který redakci Dělnických Listů zaslal a v němž renegatství štábu od „Hlasu Lidu“ co nejrozhodnějí odsuzoval.

I on — na to nezapomínejme — stal se obětí dnešních zlopoměrů. V chladné smrtí nalezl míru. Budiž mu věnována vřelá vzpomínka.