Anarchisté na kongresu Volné myšlenky v Praze roku 1907

Čeští anarchisté se antiklerikalismu a ateismu věnovali dlouhodobě, už od svých začátků stáli v popředí bezvěreckého hnutí. Nějakou dobu se organizovali také ve Volné myšlence, ale zakládali také vlastní bezvěrecké skupiny a posléze spolky. Tak například v roce 1906 vznikla Skupina bezvěrců v Nuslích, aby byla posléze přejmenována na Spolek volných myslitelů v Nuslích, předsedou byl zvolen známý anarchista Čeněk Korber. Anarchisté se k Volné myšlence sice vyjadřovali kriticky, vytýkali ji totiž, že opustila původní program boje proti všem předsudkům a to, že svůj boj zúžili jen na protiklerikální boj, zatímco opomíjeli otázku sociální. Přesto považovali Volnou myšlenku za spolubojovníka a spolupracovali s ní. Když se konal světový kongres Volné myšlenky v září 1907 v Praze vyslali tam své zástupce, za anarchisty se kongresu zúčastnil například Karel Vohryzek, který zde přednesl referát o českém anarchistickém hnutí a jeho úspěších v bezvěrecké agitaci. Kongresu se účastnil také přední španělský anarchista a pedagog, propagátor moderní školy Francesco Ferrer.