ANARCHISTÉ Z NOVÉ HUTI PŘED SOUDEM ZA ZPĚV ZAKÁZANÉ PÍSNĚ „DYNAMIT“ (1886)

Anarchisté Josef Vokoun, 36 letý hlídač z Kocandy u Nové Huti, Jan Gottlieb, 38 letý z Chýlice, František Homolka starší, 47 letý a 21 letý syn jeho František Homolka mladší z Dobřiva octli se včera před čtyřčlenným senátem zemského soudu. První z nich žalován byl pro tajné se spolčování a uražení Veličenstva, ostatní pak pro spoluvinu na tajném se spolčování.

Josef Vokoun přišel o posledním svatováclavském posvícení do hospody v Nové Huti, kdež dodal si chmelovinou kuráže, jal se zpívat písničku, v niž opakoval se stále zvlášť refren „jed, dýka, dynamit“, jakož i slova, jež byla zjevným uražením Veličenstva. Ostatní mu přizvukovali.

Soud, jemuž předsedal rada zemského soudu pan Muller, odosudil Josefa Vokouna na 13 měsíců do těžkého žaláře, Jana Gottlieba a Františka Homolku staršího na 2 měsíce tuhého vězení a Františka Homolku mladšího na 1 měsíc di tuhého vězení. Obžalované hájil dr. Goliat, žalobu zastupoval státní zástupce Kohout.

Zdroj: Národní politika, 21.3.1886

DYNAMIT

(Zpívá se jako: Když jsem já ty koně pásal)

Když nepřítel krutou zbraní

v řadách našich kosí:

proletář se žene k předu

za milost neprosí.

Od tyrana žádat lidskost?

Ten už dávno ztratil cit.

Na něj nejlíp účinkují

bomby, prach a dynamit.

Nedbej, lide, na příkoří,

nech´ tě mučí, trýzní,

nedávej se uspávati

lživou panskou přízní.

Tebe panstvo za otroka

po věky by chtělo mít:

Vem však na své otrokáře

dýku, jed a dynamit!

Na zákon tě odkazují

a na „dobré mravy“,

by užitek z tebe brali

jako z dojné krávy.

Sami zákon obcházejí

aby z lidu mohli týť,

na takové podvodníky

nepatří než dynamit!

Zde ne blaho na tom světě,

to dostaneš v nebi,

kněží kážou proletáři –

a stranou se šklebí.

Na takové podvodníky

musí naše heslo znít:

Pryč se švindle o nebíčku….

na flanďáky dynamit!

Ať se třesou tyranové

na trůnech a všade,

muži ocel v rukou drží

revoluce mladé.

Přijde doba, kdy Vám vojsko

nebude už pevný štít:

S vojskem vaším sbratříme se,

vás zahubí dynamit!

Udělejte kolem sebe

z policajtů hradby

a myšlenku revoluční

dejte si do klatby:

Vše to vám nic nepomůže,

vy nesmíte déle žít!

Vás zahubí do základu

bomby, prach a dynamit!

Autorem Norbert Zoula. Publikováno v časopisu „Budoucnost“ v Chicagu

(1883).