Anarchistický 1.máj 1908 na severu Čech

Na několika táborech a veřejných schůzích oslavilo severočeské anarchistické hnutí 1.máj roku 1908. Promluveno bylo k tisícům dělníků především z řad hornictva o významu prvního máje a hornických záležitostech. Dle došlých zpráv do redakce Hornických listů promluvili anarchisté „na více táborech a schůzích o tomto dělnickém svátku, posvěceném proudy dělnické krve a proudy slzí týraného lidu“, jak samy píší.