Anarchistický 1.máj 1908 v Bílině

Tábor anarchistů k 1.máji byl četně navštíven také v Bílině, na táboru promluvili svými projevy anarchisté Zázvůrek, Záruba a Štorek.