Anarchistický 1.máj 1908 v Lomu

První prvomájový tábor se konal v Lomu s účastí asi 3000 lidí. Hlavní projev zde měl anarchista Václav Krampera, který na něm promluvil o významu prvního máje a o hornických záležitostech, o významu tohoto svátku pro horníky v severočeské uhelné pánvi pak zvláště. Poukázal na neodvratné hornické požadavky, které docházejí nutnosti, jako je nutná denní strava a odpočinek k žití a v jejichž znamení se horníci mají dnešním dnem podat ruce k vzájemnému slibu solidarity. Anarchista Vojtěch Šmíd ve svém projevu zdůraznil požadavky horníků a přímo žádal přítomné horníky, aby projevili své rozhodnutí, že příštího prvního máje nebudou více fárat za těchto pracovních, hospodářských a sociálních poměrů, za kterých fárají dnes. Lotrovsky lehkomyslné dolování, zkrácení pracovní doby, minimální mzda a veřejné zlodějství v bratrské pokladně byly požadavky, na kterých se horníci na anarchistickém táboru v Lomu na prvním májí 1908 dohodli a za které si slíbili vést boj do nadcházejícího máje. Mimo těchto řečníků vystoupili na lomském táboru také další anarchisté jako Beran, který mimo jiné poukázal také i na místní otázky vydíraného českého lidu v boji za spravedlivé školství. Dalším. kdo vystoupil, byl anarchista Tvrdík, a to k otázce mladých horníků. Apeloval na solidaritu starších horníků s těmi mladšími. Další proslov měl anarchista Kovařík, který přítomným připomněl, že je potřeba podporovat probíhající boj běháčů na dole Jan v Lomu, s čím přítomní souhlasili. Po něm si vzal slovo anarchista Inemann a nakonec několika přiléhavými slovy tábor ukončil anarchista Čermák.