Anarchistický 1.máj 1908 ve Zvodavě na Sokolovsku

Na Sokolovsku ve Zvodavě svolali anarchisté na 1.máje 1908 veřejnou schůzi, na které promluvil duchcovský anarchista Václav Draxl o významu prvního máje, hornických záležitostech a odborové organizaci. Dle svědectví Hornických listů: „Účast byla do posledního místa. V delší řeči poukazoval kamarád Draxl u všech třech bodů na nutnou součinnost každého dělníka za svoje osvobození, v jehož znamení první máj slavíme. S velkým zájmem byl referát kamaráda Draxla přítomnými sledován a potleskem přijat.“ Po Draxlovi přišel se svým proslovem anarchista Fišer, poté byla schůze ukončena a přítomní se vydali demonstrativním průvodem do Sokolova, kde byla demonstrace ukončena poté, co prošli celým městem.