Antimilitaristická veřejná schůze anarchistů 7. dubna 1907 v Novém Sedle

Anarchisté v Novém Sedle uspořádali 7. dubna 1907 veřejnou schůzi s programem „O militarismu“. Přednášel člen České anarchistické federace Bohuslav Vrbenský. Veřejná schůze proběhla v hostinci „U Štarků“.

Mudr Bohuslav Vrbenský se svojí první manželkou Konstancií krátce po svatbě (1909)