APOSTROFA MLÁDÍ! (Čeněk Pechr)

Promni své oči Mládí! Vzepni se
a vzlétni do výšin kde život zdravím kypí!
Kde na puchlé tělo Společnosti nepáchne více!

Tam nové postav chrámy
a nové tesej desky
a nová zbuduj města
a nové utvoř prahy
ku životu, Mládí!

...Tam nesmějí znát řádů
tam bolu neznají a bázně
a běd a slz a žalů...
O věř, tam Silné, musíš jíti -

Tam tvrdou bezohledností ti zhojí
ty tvoje rány, tam spartánsky
ti zničí choroby, jež v žilách tvých
se rozlézají...

A tam půjdeme, viď Mládí! -
S mohutným výkřikem Moci, vytáhneme polem,
výskat a tleskat budem po neschůdných cestách,
až uslyší nás hluší a uvidějí slepci
a páry otrávené až uniknou nám z cest.

Pak znovu veseleji výskat, tleskat budem,
až i nahnilé se tělo, Společnosti pohne
a strnulých zraků na nás Nové upře. -
My budeme pak těmi, kterýchž nepodáví!

anarchistický časopis „Omladina“ (1899)