Bacík Karel (1876 – 1911)

Severočeský anarchista a horník Karel Bacík se se narodil v roce 1876, přesné datum neznáme, v obci Nechyň v Blatné. Ve svých mladých letech vydal „za štěstím do světa“, aby zakotvil na hornickém severu, kde zůstal po zbytek svého života.

Usadil se v Souši, nebo chcete-li Čouši či Čauši, jak se tehdejší severočeské obci na Mostecku tehdy říkávalo. Souš měla silnou dělnickou tradici, proběhla zde i přípravná schůze na 1.máj 1890 za účasti asi 2000 dělníků. V místě působilo několik dělnických spolků a také proslulý Vzdělávací spolek „Omladina“.

Karel Bacík se oženil 7. dubna 1902, jméno jeho chotě neznáme.

Přesné datum jeho zapojení do činnosti anarchistického hnutí zůstalo neznámou. Jako horník s anarchistickým smýšlením se organizoval v Severočeské federaci horníků v letech 1903 až 1907, anarchosyndikalistickém svazu České federaci všech odborů v letech 1904 až 1908 a k ní přidružené Hornické federaci, která měla však jen krátký život, jelikož byla v létě roku 1908 úřady zakázána.

Když úřady zahájily první perzekuční zásahy, namířené proti antimilitaristické činnosti severočeských anarchistů, potom co bylo na 1. máje 1908 v okolí Duchcova polepeno antimilitaristickými plakáty, skončilo několik anarchistů v mosteckém vězení a nakonec před soudem. Karel Bacík nelenil a začal organizovat finanční sbírky na vězněné kamarády a pomoc pro jejich manželky s dětmi, které byli bez živitele.

Ani Karel Bacík se nenechal zastrašit represí a stál u zrodu nové anarchistické odborové organizace Zemské jednoty horníků, která byla založena v roce 1909. Stal se činovníkem místní skupiny Zemské jednoty horníků v Souši.

V roce 1910 vyslyšel výzvu Zemské jednoty horníků a společně s dalšími 82 kamarády podal hromadnou žalobu na Bratrskou pokladnu v Mostě ve věci přeplatků.

V roce 1911 bydlel v Souši v domě s číslem popisným 14.

Zemřel 1. října 1911 ve svém bytě v Souši. Bezvěrecký pohřeb se konal 3. října 1911 na místním hřbitově za účasti rodiny a jeho anarchistických spolubojovníků.