Bartík Jaroslav (1896 – ?)

Anarchista a aktivní bezvěrec Jaroslav Bartík patřil ke koloritu dělnické Bíliny počátku 20 století. Jeho tatínek Robert Bartík narozený 20. května 1876 v Eisenstras u Klatov, maminka Kateřina Bartíková se narodila 25. února 1869 zase ve Smržovce na Klatovsku. Ve Smržovce se narodil také Jaroslav Bartík, bylo to 10. února 1896. Po jeho narození odchází rodina na hornický sever, kde se usazuje před rokem 1900.

Od roku 1900 teprve čtyřletého Jaroslava Bartíka nacházíme v Bílině. Zde se mu také narodí sestra Frída, podle úředních záznamů se tak stalo 7. června 1900. Později se rodina rozroste ještě o Marii a to 28. června 1903. Otec jak jinak začne pracovat na dole jako horník. Jaroslav Bartík jde v otcových šlépějích a také se začne živit havířinou. Pracují na dole Ruday u Bíliny. Jaroslav profesí horník nakladač.

Na stejném dole působí také anarchistická Zemská jednota horníků, a tak jej kolegové seznamují s anarchistickými a syndikalistickými myšlenkami. Netrvá dlouho a také Jaroslav Bartík se přidává k anarchistickému hnutí. Vystupuje z katolické církve a stává se zapřisáhlým bezvěrcem.

V roce 1907 se rodina Bartíkova oficiálně přihlásí k pobytu v Bílině.

O jeho odborové aktivitě nemáme žádné další indície, i když se dají předpokládat. Víme však, že je aktivním členem skupiny bezvěrců při České anarchistické federaci v Bílině, která působí až do vypuknutí první světové války v roce 1914. Po válce Jaroslav Bartík navazuje na svoji dřívější angažovanost a podílí se v roce 1919 na obnovení bezvěrecké skupiny v Bílině. Nová skupina se nakonec pojmenuje Spolek socialistických bezvěrců a místní skupina se stane součástí federace Svazu socialistických bezvěrců s časopisem „Socialistický bezvěrec“ a později „Maják“. Jaroslav Bartík hraje také divadlo a stane se činovníkem Dramatického odboru místního spolku bezvěrců, který se ustanoví v roce 1921. Zároveň patří mezi ty přednější členy, zastává funkce ve výboru spolku, o čem máme záznam z roku 1927.

Po roce 1918 bydlí v Nádražní ulici č. p. 233 v Bílině a stále pracuje jako nakladač na místním dole Ruday.

Další osudy Jaroslava Bartíka zůstávají neznámou.

Bartík Jaroslav