Bezvládí (1905 – 1907)

Bezvládí bylo vydáváno jako Časopis českých revolucionářů, později jako Orgán Politického spolku anarchistů „Vilém Korber“ v Čechách. Vycházel jako měsíčník od ledna 1905 do dubna 1907. Začal vycházet v Nových Verneřicích u Mostu, pak přesídlil do města Hrobu a nakonec byl přemístěn do Prahy. Vydavatelem se stal anarchistický horník František Hajšman z Hrobu. Administrace a expedice se nacházela v Hrobu u Duchcova na čísle popisném 229. Redakce Bezvládí se nalézala v Nových Verneřicích u Mostu číslo 127.

Ke kolektivu kolem časopisu patřili mimo další anarchisty především Severočeši – krom již zmiňovaného Františka Hajšmana to byl Alois Věkoslav Háber a Tomeš Kaše. Dále pak František Dlouhý, František Budínský, Maxim Čelič a Čeněk Körber, bratr zesnulého Viléma Körbera, jedné z čelných postav neodvislých socialistů, jak si tehdy sami říkali anarchisté, kteří se rozešli se sociální demokracií a vydali se vlastní anarchistickou cestou.

Časopis Bezvládí se vyslovoval pro anarchistické hnutí jako výlučně dělnickou záležitost. Byl v kontaktu s českou anarchistickou skupinou v New Yorku, která vydávala americké Volné listy a od níž také dostával finanční podporu.

Bezvládí mělo být původně vydáváno v Plzni, aby pomohlo rozvoji anarchistického hnutí na západě Čech, kolem Plzně a Nýřan. Z technických důvodů ho nebylo možné umístit do Plzně, a tak kvůli nižším nákladům začalo vycházet na severu.