BLAHOPŘÁNÍ (1893)

Blahopřání.

Mým milým soudruhům

a jich družkám životem,

Josefu Prošovi a Františce Štrobalové a

Matěji Košařovi a Marii Andrlové

blahopřeji v nově nastávajícím

stavu manželském!

„Prapor rudý “ nechť Vám vlaje

jako hvězdy na cesty,

v zásadách Vašich vedte vždy stále

sami sebe a též i své nevěsty!

Přeje Vám mnoho štěstí

a Volá Vám hřímavé „Na zdar“!

Váš oddaný soudruh V. B. Drill, Belmont Co., O,