Bratrstvo českoslovanských dělníků v Liberci (1884-1885)

Asi na sklonku roku 1883 nebo počátkem roku 1884 založen
byl v Liberci spolek Bratrstvo českoslovanských dělníků. Měl spolkovou místnost v hostinci »U města Norimberka«, kde pořádal pravidelně čtrnáctidenně spolkové schůze s rozhovory nebo přednáškami, kdežto větší podniky svolával do hostince »U města Benátek « ve Františkově.

První větší zdařilou akcí »Bratrstva « byl výlet, uspořádaný 13. července 1884 do Turnova, na Valdštýn a Hrubou Skálu (jehož se zúčastnily i podporovací dělnické spolky z Jičína a Turnova) a jednoroční, základní slavnost, konaná dne 7. prosince 1884 ve Františkově.

V předsednictví spolku se vystřídali Antonín Malý, J. Šulc a Albert Šantrůček, funkce jednatelské zastávali Hlůža, Šantrůček a Češpiva. »Bratrstvo« mělo přes 50 členů. Ve spolku byli činí taktéž anarchisté například Ladislav Brunclík, Mlejnek atd.

V červenci 1885 byl spolek z příkazu pražského místodržitelství rozpuštěn, se zdůvodněním, že »sledoval sociálně-demokratické tendence«. Již od jara 1885 byli četní funkcionáři spolku (Šantrůček, Antonín Čejka, Hradecký, J. Střecha, Ladislav Brunclík, Žofka, J. Štolba, Mlejnek a j.) pronásledováni domovními prohlídkami a někteří ještě téhož roku odsouzeni pro tajné spolčování.

Prameny: prostějovský „Duch času“ z 16. dubna, 26. června, 14.srpna, 11. a 23.září, 23. října, 13.listopadu 1884, 22.ledna, 9.dubna, 28.května, 25.června, 13. srpna 1885, Tomsovy „Dějiny spolku Dobročin“ str. 16