Buben Hynek (1883 -1959)

Mezi méně známé účastníky dělnického hnutí z řad severočeského hornictva patřil také anarchista a odborář hlásící se k tradici revolučního politicky neutrálního syndikalismu. Ignác Buben, česky zvaný Hynek, se narodil za zimních měsíců dne 31.ledna 1883, v době kdy severočeské hornictvo prožívalo léta tvrdé perzekuce za provedenou první generální hornickou stávku v roce 1882. Jeho celoživotní láskou se stane o patnáct let mladší Marie Bubnová, narozená 27.prosince roku 1897.

Mladý Hynek Buden se dá jako jeho vrstevníci na havířinu. Na utváření mladého dělníka má zdejší anarchistické hnutí, především místní anarchistický Spolek všeodborově kooperativní v Košťanech, který se schází v tehdejším spolkovém hostinci „U nádraží“, kde se na veřejných schůzích seznamuje s jeho teoriemi a praktickou stránkou syndikalismu a odborářství na principech autonomie, federalismu a přímé akce.

Před první světovou válkou se do hnutí zařazuje jako tisíce dalších dělníků a dělnic, patří mezi řadové členy, a tak o něm nemáme konkrétnější zprávy. Jistě ho však ovlivnila činnost anarchosyndikalistické odborové organizace Zemská jednota horníků.

Taktéž Hynek Buben přežije ve zdraví první světovou válku a a zažije pád nenáviděné habsburské monarchie, symbol sociálního a národnostního útlaku. Marná očekávání, že Československá republika bude socialistickou a vybudovanou pracujícími lidmi se však brzy rozplyne jako pára pod hrncem. Počátkem dvacátých let minulého století zažívá hektickou dobu, plnou stávek a bojů na pracovištích v řadách syndikalistického hnutí.

Po první světové válce a pádu rakouské monarchie, se totiž probouzí také hnutí anarchistických horníků a již 28-29.prosince 1918 je založeno Sdružení československých horníků v Duchcově v Českém domě. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků.

Hynek Buben navazuje na svou předválečnou činnost a v Košťanech stojí při zakládání místní odbočky syndikalistické ho Sdružení československých horníků. Zařadí se mezi přední členy místní syndikalistické organizace. V letech 1925 a 1926 je zvolen jednatelem odbočky, má tak na starost reprezentovat místní odbočku na veřejnosti, zařizuje korespondenci a přihlášky členů, ale také zasílá zprávy do jejich časopisu Hornické listy, které vychází každý týden již od roku 1905. Na významném postu jednatele je znovu zvolen na valné hromadě odbočky také v roce 1929.

Postaví se také rozvratným snahám bolševiků a v roce 1925 odmítne vstoupit do komunistické strany a přičlenění do rudých odborů. Postaví se za svoje anarchistické přesvědčení a za zachování Sdružení československých horníků jako nepolitické revoluční organizace.

Syndikalista Hynek (Ignác) Buben odchází na věčný odpočinek dne 30.ledna 1959 ve věku 73 let a je pochován na místním hřbitově v Košťanech. Jeho choť jej přežije o 18 let a umírá dne 12.května 1977.

Buben Hynek (1883 -1959)