Budoucnost (1883 – 1886)

Chicagský list „Budoucnost“ byl založen anarchisty Norbertem Zoulou, Jakubem Mikolandou a J. Randou. První číslo Budoucnosti vyšlo 16. června 1883 v Chicagu s podtitulem „Sociální časopis, hájící zájmy pracujícího lidu“. Jím navazovala na zaniklou pražskou „Budoucnost“, ale byla z počátku redigována v duchu radikálním. Od počátku r. 1884 se však otevřeně přiznala k“ anarchismu a od 13. čísla z 18. února vycházela jako „Orgán anarchistů jazyka českého“. Nejdříve vycházel jako dvoutýdenník, potom přeměněn na týdeník. Redakce sídlila na adrese v čís. 674 v ulici May. Redigoval ji nejprve Jakub Mikolanda, pak Norbert Zoula a od poloviny r. 1885 do zániku v květnu r. 1886 J. B. Pecka. „Budoucnost“ zanikla v květnu 1886, po památné bouři na Haymarketu v Chicagu. Na redakční práci se podílejí také další anarchisté Josef Pondělíček, Václav Turek, Josef Pavlíček, Jan Hlávka či Jan Vodák. Anarchistický list Budoucnost, který je rozšiřován hlavně mezi českými dělníky v USA, ale taktéž tajně posílán do Čech, kde se stává docela populární a klestí mezi českým dělnictvem anarchismus. Do Čech je posílán pod změněným ohlavením třeba jako „Prapor Volnosti“, politický časopis českoslovanský. Jiná ohlavení „Budoucnosti“ pro evropskou poštu byla: „Čechoslovan“, časopis katolický; „Jitřenka Svobody“; „Duch Volnosti“ či „Sokol Americký“.