A

ABELES – Mnichovo Hradiště

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“ (1902)

ABRAHÁM Antonín (1866 – ?) – USA/Chicago

 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

ABRAM Václav – Most

 • Severočeský anarchista
 • Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě, který byl založen 31. srpna 1890 v hostinci „U Zlatého Anděla“
 • přijat ze člena na výborové schůzi 31. července 1892

ABRAMOVÁ Eleonora – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě
 • do spolku vstoupila 13.11.1910

ACKERMAN M. – USA/Dillonvalle

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

ACKERMAN V. – USA/ Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

ADAM Josef – Machendorf u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

ADAMČÍK ? – Severní Čechy

 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

ADAMEC František (1870 -?) – Liberec/Praha

 • František Adamec se narodil 15. listopadu roku 1870 v Psinicích u Jičína (okres Libáň). Vyučil se zedníkem a do Liberce přišel někdy před rokem 1893.
 • Byl jedním z nejčinnějších libereckých anarchistů.
 • Působil jako redaktor časopisu Proletář (v letech 1897–98 zde dokonce zastával pozici vydavatele), v Dělnické jednotě pro Severní Čechy, Kruhu a Pekařském výrobním společenstvu.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala. Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Na konferenci řídil jednání. Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898. V té době veden povoláním jako novinář.
 • Byl ve styku jak s pražskými, tak zahraničními anarchisty.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • V roce 1910 působil v Liberci jako stavbyvedoucí. Pak se odstěhoval do Prahy.
 • V roce 1919 zakládající člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově.

ADAMEC Stanislav (1863 – ?) – USA/ New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty, česká sekce International Work People Association in America (1883 – 1900)
 • jednatel a distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1884 – 1886)
 • bylo u něj možné zaplatit předplatné
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

ADAMEC František – USA/ Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

ADAMEC – USA/ Astorie

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

ADÁMEK J. – USA/ Saint Louis/New York

 • v 80. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty (1883 – 1900)
 • člen místní skupiny MDJ
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

ADÁMEK František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za pokladníka
 • hostinský z Hořic.
 • Severovýchodočeský anarchista a hostinský z Hořic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Spolku Omladina v Hořicích, spolek byl součástí ČFVO.
 • V jeho hostinci sídlil spolek Omladina.

ADÁMEK František – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista a cukrárenský dělník z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen „Spolku cukrovarnického v Krásném Březně“ a člen anarchosyndikalistického odborového svazu Všeodborové sdružení dělníků OCHRANA.

ADÁMEK V. – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1903 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

ADAMÍRA B. – USA/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

AGARY Rudolf – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 1 rok těžkého žaláře

ACH Alois – Most

 • Severočeský anarchista
 • Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě, který byl založen 31. srpna 1890 v hostinci „U Zlatého Anděla“
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu, na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena revisora pro valnou hromadu
 • na výborové schůzi 21.února 1897 přijat za člena

ACH M. – Most

 • Severočeský anarchista
 • Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě, který byl založen 31. srpna 1890 v hostinci „U Zlatého Anděla“
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893

ACH Jan – Most

 • Severočeský anarchista
 • Člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě, který byl založen 31. srpna 1890 v hostinci „U Zlatého Anděla“
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892

AICHLMANN Antonín – Kladno/Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním horník
 • člen Zemské Jednoty horníků
 • člen Sdružení Československých horníků
 • v roce 1926 odešel do penze

AJSMAN Josef – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník hornické konference 15.června 1902 v Liticích
 • referoval za autonomně federativní organizaci horníků bez politické strany
 • konferenci předsedal

AKRMAN Václav – USA/ Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

AKRMAN M. – USA/ Dillovalle

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 – 1896 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy

ALBRECHTOVÁ Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu
 • Členka Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě
 • do spolku vstoupila 5.8.1906

ALTMANN Rudolf (1874 – ?) – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Narozen 19.3.1874 ve Vostrovci u Kamenice
 • dříve nádeník, od roku 1914 zedník na Vajmanových stavbách
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • bytem Duchcov č. 32 (1921)

ANDĚL – Ohrazenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

ANDĚL Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Povoláním horník.
 • Člen Volného sdružení českých horníků, poté Hornické federace při ČFVO.
 • Finanční příspěvek na podporu propuštěných anarchistů z dolu „Korunní princ Eugen“ v roce 1906.
 • příjmal sbírky na propuštěné ze stávky na dole Princ Eugen u Mostu
 • bydlel na adrese: Most č.p. 897
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • Člen Hornicko hutnického spolku v Mostě
 • na valné hromadě spolku 16.dubna 1905 zvolen za pokladník
 • na valné hromadě v říjnu 1904 zvolen pokladníkem
 • na valné hromadě 16.4.1905 zvolen pokladníkem
 • v roce 1906 pokladník
 • V roce 1907 zvolen za pokladníka

ANDĚL Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 29.listopadu 1891 přijat za člena
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

ANDĚL Rudolf – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 24.dubna 1892 přijat za člena

ANDĚLOVÁ Antonie – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demonstracích a stávce z července 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzena k 5 dnům vězení

ANDĚLOVÁ Františka – Most

 • Členka Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě
 • zakládající členka
 • účastnice ustanovující vlané hromady 5.5.1901 v hostinci „Gusole“ v Mostě

ANDRA – Praha

 • Pražský anarchista ze Žižkova
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Mezi žižkovskými anarchisty a dělníky distribuoval anarchistické časopisy „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

ANDREJS Josef – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladoboleslavska.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta.
 • Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Andrejs Josef dostal 8 let těžkého žaláře.

ANDRDLE Václav – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1906
 • povoláním truhlář

ANDRLE František – Kopisty

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • zakládající člen Skupiny Volných myslitelů v Kopistech dne 11.prosince 1921
 • na ustanovující schůzi zvolen za člena výboru

ANDRNICKÝ J. – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 2.2.1949 zvolen za člena výboru a revisora účtů

ANÍŽ Antonín – USA/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

ANSORGE – Krupka, Bohosudov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

ANTOŇ Josef (1888 – ?) – Praha/Žižkov

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • narodil se v roce 1888 v Dolním Bousově na Jičínsku
 • otec Augustin Antoň (1861) a matka Franciska r. Bernardová (1864) ze Sobotky
 • na Žižkov v roce 1899
 • člen místních anarchistických spolků
 • Spolku Volných myslitelů pro Žižkov, Královské Vinohrady a Karlín
 • od 1. listopadu 1908 do 16. dubna 1909 jednatel

ANTOŠ Stanislav – Lom

 • Severočeský anarchista
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • dne 1.ledna 1905 vystoupil z církve a stal se bezvěrcem, jeho výstup ornámen na stránkách časopisu „Omladina“ s nadpisem „Následování hodno!“

ANTOŠ – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na horníky propuštěné kvůli solidární stávce na dole Jan v Lomu.

APELT August – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

AUBRECHT Jan – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914).
 • Člen školního komité českých rodičů bojujících za českou školu v Komořanech.
 • V roce 1908 svolavatel tábora lidu v Komořanech v boji ze českou školu.
 • V roce 1906 podporu v době nemoci od spolku Kniha.
 • V roce 1918 mu zemřel syn Jan, narozený 31. prosince 1915.
 • Manželka Růžena Aubrechtová.
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • V roce 1907 pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO
 • V roce 1918 bydlel na adrese Komořany č.p. 117.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 155 hlasů
 • v roce 1904 zemřela matka

AUBRECHT Mates – Komořany

 • Severočeský anarchista z Komořan.
 • Člen Vzdělávací spolek „Kniha“ v Komořanech (1891- 1914).
 • Člen školního komité českých rodičů bojujících za českou školu v Komořanech.
 • V roce 1908 svolavatel tábora lidu v Komořanech v boji ze českou školu.
 • Člen České federace všech odborů (1904-1908)
 • V roce 1907 pořádal sbírky na vězeňský fond ČFVO

AUBRECHT Vilém (1878–?) – USA

 • Čecho-americký anarchista z Edwardswile u St. Louis ve státě Illinois.
 • Narodil se 1878 v Čechách.
 • Do USA imigroval v roce 1903.
 • Manželka Marie Aubrechtová, měl děti Viléma, Marii a Růženu.
 • Předplatitel anarchistického časopis „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

AUER Karel (1865 – ?) – Praha

 • Pražský anarchista
 • Povoláním truhlářský pomocník.
 • Narodil se 30. dubna 1865 v obci Brodec č.p. 142 u Nových Benátek na Mladoboleslavsku. Otec Antonín Auer byl domkař a kupec. Matka se jmenovala za svobodna Alžběta Horáková. 
 • Manželka Marie Říhová, která se narodila 17. února 1878 v Mrchojedech u Uhlířských Janovic 
 • Emílie Vlasta Auerová v roce 1896, Blažena Antonie Auerová v roce 1897, Marie Karolína Auerová v roce 1898 a Kristína Anna Auerová v roce 1900.
 • spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Volný duch“ (1894–1896).
 • Účastník Konference spolků Omladiny 15.července 1894 v Tischau u Teplic za pražské anarchisty.
 •  členem jednoho z prvních anarchistických spolků Vzdělávací beseda dělnictva stavebního pro Žižkov a okolí
 • členem Vzdělávací jednoty Žižkovan

AULICKÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 4.8.1907
 • V roce 1909 zvolena za revisorku účtů
 • Předplatitelka anarchistického časopisu Hornické listy.

AULICKÁ Cecílie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 4.8.1907