VYDANÉ TITULY KNIHOVNY ZÁDRUHA:

 1. Anarchismus a klamné důvody jeho odpůrců – (30 stran, A5, 20 Kč)
 2. Mostecká stávka 1906 – Anarchisté v boji (100 stran, A5, cena 60 Kč) – květen 2019
 3. Fr. Dlouhý – Z pohnutých dob (cena 30 Kč) – duben 2019
 4. Verše pro Kuchařky (cena 50 Kč) – duben 2019
 5. Anarchismus na Žižkově – Na přelomu století (cena 50 Kč) – prosinec 2018
 6. Karel Vohryzek – Abeceda anarchismu (cena 20 kč) – prosinec 2018 edice REPRINT
 7. Snadný jako hračka (cena 20 Kč) – prosinec 2018 současná poesie
 8. Co jsou a co chtějí anarchisté (cena 20 Kč) – květen 2018 edice REPRINT
 9. Abeceda syndikalismu (cena 20 Kč) – květen 2018 edice REPRINT
 10. Tajná anarchistická tiskárna Hluboká 1885 (cena: 30 Kč) – duben 2018
 11. Alois Věkoslav Haber – Listopad (24 stran, formát A6, cena: 20 Kč) – únor 2018 Edice REPRINT
 12. František Vágner – Z počátku hornického hnutí na severu (30 stran, formát A5, cena: 20 Kč) – leden 2018
 13. Noční chod (32 stran, formát A5, 25 Kč) – únor 2018
 14. Ladislav Knotek – čelní představitel českého anarchosyndikalismu (42 stran, formát A5, cena: 35 Kč) – říjen 2017
 15. Hynek Holub – vzpomínky na nestora severočeského anarchismu (68 stran, formát A5, cena: 60 Kč) – prosinec 2017
 16. První severočeská hornická stávka 1882 (24 stran, formát A5, cena 20 Kč) – červenec 2017

Objednávky přijmáme na: spolekzadruha@riseup.net.

Nová brožura: MOSTECKÁ STÁVKA 1906 (Anarchističtí horníci v boji)

Historický spolek Zádruha vydává u příležitosti letošního Anarchistického knižního veletrhu v Praze, který se bude odbývat 18. května 2019 publikaci „Mostecká stávka 1906 – Anarchističtí horníci v boji“, kde bude také prvně představena. K dostání bude za 60 Kč a čítá celkem 140 stran!

Brožurka pojednává o velké hornické stávce, která proběhla v létě roku 1906 a do níž se zapojilo na 15 000 stávkujících horníků z Mostecka, Duchcovska, Bílinska, Teplicka a Chomutovska. Stávkovalo se na úctyhodných 75 dolech a šachtách v severočeském hnědouhelném revíru. Do čela stávky se postavili místní anarchisté, a stávku udrželi přes 14 dlouhých dní. Naše publikace podrobně přibližuje její vznik, průběh a ukončení, ale i zradu sociálně demokratických vůdců, je doplněna dobovými texty.

Objednávky přijimáme na: spolekzadruha@riseup.net. Platba možná složenkou nebo převodem na účet. Poštovné 30 Kč.

NOVÁ BROŽURA: ANARCHISMUS A KLAMNÉ DŮVODY JEHO ODPŮRCŮ (1894)

V rámci Knihovny Zádruhy publikujeme v pořadí již 16. svazek s názvem “ANARCHISMUS A KLAMNÉ DŮVODY JEHO ODPŮRCŮ”, tentokrát se jedná o text sepsaný neznámým českých anarchistou píšícím pod pseudonymem „Themis“ (bohyně spravedlnosti) z Chicaga. Rozsah 30 stran a cena 20 Kč. K dostání bude prvně na 7. Anarchistický festival knihy, který proběhne 18. května 2019 v Praze na Žižkově. Poté bude možné objednat na spolekzadruha@riseup.net

Text vyšel v roce 1894 na pokračování celkem v osmi číslech anarchokomunistického česky psaného časopisu „Dělnické listy“ vycházejícím v New Yorku, jako publikační orgán Mezinárodní dělnické jednoty, co byla česká sekce anarchistické internacionály International Workingmens Association of America. Text publikujeme beze změn tak jak byl sepsán, zachovány jsou proto veškeré archaismy a slangové výrazy, abychom zachovali jeho autentičnost. Text je v mnohém uzpůsoben americkým poměrům a samozřejmě době ve které byl sepsán, přesto je v mnohém poplatný i současnosti a snaží se srozumitelným jazykem vysvětlit myšlenky anarchismu a zároveň vyvrátit argumenty sociálních demokratů, tedy představitelů druhého proudu v tehdejším socialistickém hnutí. Psán je dělníky pro dělníky, a tak bychom mu mohli porozumět i dnes. Jelikož se v této práci zmiňuje ještě jeden článek publikovaný taktéž na stránkách „Dělnických listů“ s názvem „Naše snahy a cíle“, pro úplnost jej zde uvádíme taktéž celý v původní podobě.


Vychází sbírka básní: „Verše pro Kuchařky“

U Zádruhy právě vychází v nákladu 200 ks benefiční sborník Verše pro Kuchařky bez domova. Všechny peníze z něj půjdou Jídelna Kuchařek bez domova, cena je Kč 50,– , formát A5, 40 stran. K objednání na spolekzadruha@riseup.net a rovněž ke koupi od 29.3. v Infocentrum Salé nebo na akcích Kuchařek bez domova (více info o tomto projektu u Jako doma)


Na sborníku se podílely tyto básnické hlasy: Magdaléna Šipka, Vojta Vacek, VeroNika Svobodová KRPI, Karolina Válová, Petr Suchan, Janele z Liků, Vojtěch Jandera, Annie Šuláková, Radek Valenta, Vojtěch Weisbauer a Vojtěška Hrázová


Za obálku děkujeme Vojtovi z punkx společenství S kudlou v zádech.

Vychází brožurka: „František Dlouhý – Z pohnutých dob“

Historický spolek Zádruha vydává speciálně pro Infocentrum Salé benefiční brožuru „František Dlouhý – Z pohnutých dob“. Jedná se o vzpomínkovou knihu severočeského anarchisty a zároveň světoběžníka na nelehké roky těsně před a po 1. světové válce. Právě vyšla v rámci Knihovny Zádruhy benefiční publikace „František Dlouhý – Z pohnutých dob“, formát DL, 30 stran, cena Kč 30,– (20 Kč z každé jde pro Infocentrum Salé). Za krásnou obálku děkujeme našemu novému ilustrátorovi Erikovi Antonoviči. Publikace bude poprvé uvedena na literární benefici Zádruha, Pravěk a Nájezd pro Salé dne 29. 3. 2019 v Praze v Infocentru Salé, kde bude k dostání i po akci, stejně tak jako další naše publikace. Objednávky přijímáme na mailu: spolekzadruha@riseup.net Platba možná složenkou nebo převodem na účet.

Nová brožura: Abeceda anarchismu od Karla Vohryzka (Edice Reprint)

V rámci edice Reprint doplňujeme “Knihovnu Zádruhy” další publikací, kterou vydalo staré české anarchistické hnutí. Tentokrát se jedná o další agitační brožurku sepsanou proslulým anarchistou Karlem Vohryzkem s názvem “Abeceda anarchismu”. Brožurku vydal v roce 1899 lomský anarchista a obuvník František Pechera v rámci “Literárního a řečnického kroužku v Bruchu” (dnes Lom u Mostu). Brožurka na 20 stránkách srozumitelně seznamuje s anarchistickými myšlenkami a byla vytvořena na základě několika přednášek přednesených Karlem Vohryzkem.
Objednat lze na spolekzadruha@riseup. net nebo zprávou na FB. Cena je 20 Kč, poštovně taktéž 20 Kč. Platba předem peněžní složenkou typu C nebo převodem na bankovní účet Zádruhy.

NOVÁ BROŽURA ZÁDRUHY: ANARCHISMUS NA ŽIŽKOVĚ

Objednat lze na spolekzadruha@riseup. net nebo zprávou na FB. Brožurka má 90 stran formátu A5. Cena je 50 Kč, poštovně taktéž 20 Kč. Platba předem peněžní složenkou typu C nebo převodem na bankovní účet Zádruhy.
Brožurka „Anarchismus na Žižkově“ se pochopitelně svým rozsahem nesnaží kompletně zmapovat působení anarchistického hnutí v této pražské dělnické čtvrti. Jedná se spíše o první pokus uvést čtenáře a čtenářky do jeho působení a fungování, o seznámení s lokáními uskupeními a také o představení jednotlivých členů účastníků.
V druhé části brožurky přinášíme kratší biografie vybraných žižkovských anarchistických předáků. Těší nás, že vám přiblížíme postavy nejen již známých představitelů hnutí a redaktorů jako Karel Vohryzek, Michael Kácha, Antonín Pravoslav Kalina či Alois Věkoslav Haber, ale i několik desítek dosud neznámých žižkovských členů, kteří působili jako funkcionáři spolků a odborových organizací. Doufáme, že toto je jen počátek a postupně odhalíme i další desítky těch řadových. Spolek Volných myslitelů čítal v roce 1909 přes 150 členů, do roku 1914 se určitě početně znásobil, ale nám se odhalilo jen 30 z nich, kteří byli zvoleni v průběhu let do předsednictva spolkového výboru.
V třetí části přinášíme přehled adres žižkovských anarchistů. Na některých se „pouze“ bydlelo, jiné adresy byl známé též jako redakce anarchistických časopisů, expediční místnosti nebo místa nejrůznějších spolkových setkání…

Prosincová schůze Historického spolku Zádruha v Praze

V půlce prosince proběhne v Praze schůze Historického spolku Zádruha. Přijímáme nové členy a členky. Chceš se přidat k nám? Chceš se zúčastnit naší schůzky? Napiš nám zprávu na spolekzadruha@riseup.net

Co děláme? Snažíme se sebrat co nejucelenější informace o historii českého anarchismu. Zaměřujeme se především na roky 1880-1939, ale pochopitelně reflektujeme i poslední desetiletí. Vydáváme brožury a současnou angažovanou literaturu, píšeme články, konáme osvětu, organizujeme setkání, přednášky a literární čtení, udržujeme hroby starých anarchistů. Chceš být součástí našeho badatelského týmů? Aktuálně potřebujeme nadšené návštěvníky archivů, korektory, redaktory, grafiky, fotografy, poetické hlasy a jedince s organizačními schopnostmi.

Zádruha: O historii českého anarchismu – 15.12.2018 – Praha ASC Klinika

Vážení příznivci Zádruhy, omlouváme se, ale náš večírek na Klinice jsme přesunuli na 15. prosince. Důvod byl radostný, 1. prosince se bude na Klinice konat velká párty u příležitosti 4. výročí jejího obsazení. Děkujeme za pochopení! Připomínáme, že program večera Zádruhy bude docela pestrý: 2 přednášky, 3 autorská čtení, v mezičasech hudba a prezentace 2 nových brožur. Kromě avizované česko-portugalské publikace básní a textů nazvané „Je to snadný jako hračka“ se chystáme speciálně pro tuto příležitost ještě vydat minibrožuru o žižkovských anarchistech.

Sobota 15. prosinec 2018 v 18:00 až 23:00

https://www.facebook.com/events/538570376592825/