Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1903)

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se konala 3. května 1903 v hostinci „Gusolle“ v Mostě. Hromadu zahájila dosavadní předsedkyně Šrajbrová Marie. Bylo usneseno, že výborové schůze se budou odbývat poslední týden v měsíci ve středu v sedm hodin večer. Návrh, ze se časopis Ženský list bude odebírat jen jednou měsíčně byl zrušen. Schválen byl nákup věci pod „Májový stromek“. Koupí jsou pověřeny členky: Dobrá, Matějková, Šilhánková a Herejtová. Dále bylo usneseno, že se bude odbývat koncert dne 16. 5. 1903 společně s mužských spolkem. Do organizačního komité zvoleny členky: Matějková, Šilhánková, Vyhnálková, Laitnerová. Zvolen byl následující nový výbor:

Matějková Marie – předsedkyně – Chomutovská č.p. 942, Most, dne 5.7.1903 ji nahradila

Sochorová Antonie – předsedkyně – Frankpkatz č.p. 907, Most

Štiková Františka – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 700, Most

Dobrá Teresie – pokladnice – Kamenná č.p. 887, Most

Šilhánková Marie – místopokladnice – Chomutovská č.p. 1163, Most

Pašková Anna – jednatelka – Chomutovská č.p. 1164, Most, dne 5.7. 1903 ji nahradila

Herejtová Anna – jednatelka – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Laitnerová Anna – místojednatelka – Chomutovská č.p. 1129, Most

Přísedícími členakmi výboru zvoleni:

Tůmová Josefa

Sedláčková Aloisie

Vyhnálková Marie

Revisorkami zvoleny:

Šrajbrová Marie

Kraitlová Marie

Macounová Josefa

Náhradnicemi ve výboru zvoleny:

Kubínková Marie

Uhlíková Eleonora

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1902)

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se konala 9. listopadu 1902 v hostinci „Gusolle“ v Mostě. Hromadu zahájila předsedkyně Šrajbrová Marie. Kromě volby nového výboru, došlo k udělení finanční podpory člence Beranové v obnosu 2 zlaté. A taktéž byli přijaty nové členky Peštákvá Filoména, Laitnerová Anna a Peterová Marie. Do nového výboru zvoleny členky:

Šrajbrová Marie – předsedkyně – FranzJosefstrasse č.p. 865, Most

Matějková Marie – místopředsedkyně – Seegasse č.p. 942, Most

Dobrá Teresie – pokladnice – Kamenná č.p. 887, Most

Sochorová Antonie – místopokladnice – Frankplatz č.p. 907, Most

Pašková Anna – jednatelka – Chomutovská č.p. 1164, Most

Kubínková Marie – místojednatelka – Chomutovská č.p. 971

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Suchánková (v roce 1903 se odstěhovala), místo ní od ledna 1903 Saitnerová Anna

Vyhnálková Marie

Beranová Josefa

Zeminová Anna

Revisorkami zvoleny:

Štiková Františka

Mertlová Johana

Staňková Anna

Náhradnice do výboru zvoleny:

Krajdlová Marie

Cajthamlová Kateřina

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1902)

Pololetní valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se odbývala 4. května 1902 ve tři odpoledne v hostinci „Gusolle“ v Mostě. Valnou hromadu zahájila předsedkyně Marie Matějková. Prvním bodem programu bylo čtení protokolů a pololetní správa o činnosti a hospodaření spolku. Ve volných návrzích padl návrh, aby byl do Bíliny poslán jen dopis. Dalším návrhem bylo uspořádání veřejné schůze počátkem června a byla pozvána Austová z Kladna jako přednášející s programem „Organizace žen“ a „Životní poměry“. Dále aby byla v červnu uspořádána celoroční základní slavnost. Bylo usneseno, že se spolek zúčastní kooperativně slavnosti tělocvičného spolku. Poté následovala volba nového výboru a zvoleny byly členky:

Šrajbrová Marie – předsedkyně – FranzJosefstrasse č.p. 865, Most

Matějková Marie – místopředsedkyně – Seegasse č.p. 942, Most

Herejtová Anna – jednatelka – Ringstrasse č.p. 387, Most

Sochorová Antonie – místojednatelka – Ringstrasse č.p. 364, Most

Vyhnálková Marie – pokladnice – Seegasse č.p. 927, Most

Beranová Anna – místopokladnice – Seegasse č.p. 218, Most

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Štiková Františka – Seegasse č.p. 1078, Most

Beranová Josefa – Seegasse č.p. 718, Most

Cajthamlová Kateřina – FranzJosef strasse č.p. 1085, Most

Lukešová Růžena – Seegasse č.p. 848, Most

Revisorkami zvoleny:

Zrnová Marie

Zeminová Anna

Dobrá Teresie

Za náhradnice zvoleny:

Ungrová Anna

Šímicová Rozarie

Zakládající skupiny České anarchistické federace v roce 1904

Založení České anarchistické federace inicioval anarchista Stanislav Kostka Neumann, přípravné prohlášení krom jiných podepsali také anarchisté Leo Freimuth či Fráňa Šrámek. Dne 10.října 1904 se v Praze sešla předporada, na které bylo usneseno založení České anarchistické federace, do které přistoupilo 22 iniciativních místnéch skupin.

Do 31.prosince 1904, byly v časopise „Práce“ ze dne 3.února 1905 v rubrice Věstník ČAF zveřejněny následující skupiny:

1.Praha (zakládající skupina)

2.Vídeň II

3.Vídeň X

4.Vídeň XIV

5.Duchcov

6.Lipětín

7.Pardubice

8.Sobotka

9.Hořice

10.Růžodol II u Liberce

11.Motyčín

12.Ústí nad Orlicí

13.Louny

14.Kopisty

15.Hrádek u Liberce

16.Dvůr Králové I

17.Dvůr Králové II

18.Záluží

19.Litvínov

20.Hronov

21.Ústí nad Labem

22.Nýřany

Na začátku roku 1905 přistoupily k ČAF ještě skupiny:

23.Most

24.Krásné Březno

25.Mladá Boleslav

Valná hromada Sdružení československých horníků – Most (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Mostě, odbývali 25. prosince 1921 ve spolkovém hostinci „Janský dvůr“ svoji řádnou valnou hromadu. Valné hromady se účastnilo 86 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Plecháč Jan – předseda

Břešťák Josef – místopředseda

Pošta František – jednatel

Sucharda Václav – místojednatel

Pavlík Josef – pokladník

Procházka Stanislav – účetní a výběrčí členských příspěvků

Šimek Vojtěch – knihovník

Krob Jan – místoknihovník

Tačabar – revisor účtů

Zákoucký Josef  – revisor účtů

Pouska Václav – důvěrník

Kučera Bohumil – přísedící člen výboru

Meduna Vojtěch – distributor Hornických listů pro ulice Gotheova, Rudolfova, Eliščina a Teplická

Poustka V. – distributor Hornických listů pro ulice Komenského, Vajtmilova, Šlechrova, Manlicherova a Okružní

Svatoš Josef – distributor Hornických listů pro ulice Jateční, Pražská, Oblouková a vnitřní město

Valná hromada Sdružení československých horníků – Líny u Dobřan (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Línech u Dobřan, odbývali v prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. Valné hromady se účastnilo 86 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Cimmerman František – předseda

Šefl Josef – místopředseda

Šlejsner Josef – jednatel

Režný Josef – pokladník

Nekolný Václav – revisor účtů

Nový František  – revisor účtů

1.máj 1922

Valná hromada Sdružení československých horníků – Bílina (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Bílině, odbývali dne 17. prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. V roce 1921 čítala odbočka 193 členů. Valné hromady se účastnilo 39 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Korejš František – předseda

Ječmen František – pokladník, Antonínova č.p. 156, Bílina

Brudna Rudolf – důvěrník

Pečenka – jednatel

 

Valná hromada Sdružení československých horníků – Dolní Jiřetín (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Dolním Jiřetíně, odbývali v prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. Valné hromady se účastnilo 86 členů. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Fröhlich František – předseda

Illich Josef – jednatel

Patrák Josef – pokladník

Feld Alois – náhradník

Pondělíček Jaroslav – náhradník

Černý František – náhradník

Hamouz Josef – důvěrník

Kučera Rudolf – přísedící člen výboru

Benda Václav – přísedící člen výboru

Čejka Ladislav – přísedící člen výboru

Vytouš Rudolf – přísedící člen výboru

Urbanec Václav – revisor účtů

Pecha Petr – revisor účtů

Šlozar Bohumil – výběrčí členských příspěvku v Dolním Jiřetíně, důl Humboldt II

Henig Gustav – výběrčí členských příspěvku v kolonii Centrum

Daneš František – výběrčí členských příspěvku

  • Pitner František – výběrčí členských příspěvku

Valná hromada Sdružení československých horníků – Dolní Litvínov (1921)

Revoluční syndikalisté z místní odbočky Sdružení československých horníků v Dolním Litvínově, odbývali dne 18. prosince 1921 svoji řádnou valnou hromadu. Do nového výboru pro rok 1922 byli zvoleni následující členové:

Mandík František – předseda

Šťastný Josef – jednatel, Dolní Litvínov č.p. 110

Hlaváček Karel – důvěrník

Horčíčka František – pokladník, Lipětín č.p. 68

 

Spolek Volných Myslitelů (1909)

Zpráva o konání valné hromady organizace anarchistů bezvěrců ze Spolku Volných myslitelů pro Žižkov, Královské Vinohrady a Karlín přetištěná na stránkách Volné myšlenky, která proběhla 19. dubna 1909.

„Spolek Volných Myslitelů pro polit, okresy Žižkov, Kr. Vinohrady a Karlín stal se důležitým střediskem kulturní práce ve jmenovaných okresech. Splynutím tohoto spolku s místním sdružením čes. sekce Volné Myšlenky a provedenou změnou stanov umožněno je všem pokrokovým občanům a pilně pracujícím lidem na poli kulturním vstoupiti do tohoto spolku a utvořiti pevnou a nerozbornou baštu proti černé reakci a zpátečnictví. Na poslední valné hromadě zvoleni byli: za předsedu občan E. Sirotek, jednatelem obč. Fr. Richter; pokladníkem obč. Max Singer. Spolková místnost nalézá se na Žižkově v Štítného ul. v hostinci p. Siegla. Nejbližší schůze s rozhovorem koná se 6. května.“