Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1904)

Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se odbývala 8. května 1904 v hostinci „Jánský Dvůr“ v Mostě. Zvolen byl nový výbor ve složení:

Matějková Marie – předsedkyně – Chomutovská č.p. 942, Most

Laitnerová Anna – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 1129, Most

Tůmová Josefa – pokladnice – Příkopy č.p. 39, Most

Vyhnálková Marie – místopokladnice – Chomutovská č.p. 928, Most

Kolaříková Anna – jednatelka – Sarase č.p. 6, Most

Herejtová Anna – místojednatelka – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Přísedícími do výboru zvoleny členky:

Veverková Anna

Balínová Anna

Sochorová Antonie

Dobra Teresie

Revisorkami účtů zvoleny:

Sochorová Marie

Kubínková Marie

Andělová Františka

Náhradnicemi ve výboru zvoleny:

Šípková Amálie

Žemličková Josefa

razítko Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě

Mimořádná valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1904)

Mimořádná valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě se konala 13. března 1904 v hostinci „Janský dvůr“ v Mostě. Většina výboru byla znovuzvolena.

Sochorová Antonie – předsedkyně – Frankpkatz č.p. 907, Most

Laitnerová Anna – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 1129, Most

Tůmová Josefa – pokladnice – Kostelní č.p. 1097, Most

Herejtová Anna – místopokladnice – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Sochorová Marie – jednatelka – Schillerovo náměstí č.p. 1136, Most

Kraitlová Marie – místojednatelka – Chomutovská č.p. 1120, Most

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Šimicová Rozárie

Andělová Františka

Macounová Josefa

Cajthamlová Kateřina

Revisorkami zvoleny:

Matějková

Uhlíková Eleonora

Náhradnice:

Dobrá Teresie – Kamenná č.p. 887, Most

Vyhnálková Marie – Chomutovská č.p. 927, Most

razítko Všeobecného spolku žen „Pokrok“ v Mostě

ČFVO Růžodol u Mostu

Místní skupina anarchosyndikalistů z České federace všech odborů (ČFVO) v Růžodole u Mostu měl v roce 1907 svoji spolkovou místnost v hostinci „U Kočárků“. Schůze se dobývaly vždy třetí neděli v měsíci. V roce 1907 byl důvěrníkem ČFVO Růžodol anarchista J. Karásek.

razítko České federace všech odborů (ČFVO)

ČFVO České Budějovice (1907)

Jihočeští anarchosyndikalisté se organizovali v místní skupině České federace všech odborů (ČFVO) v Českých Budějovicích. Důvěrníkem ČFVO byl v roce 1907 místní anarchista a kloboučník František Filip, kterému měly být adresovány veškeré dopisy. Bydlel tou dobou na adrese Pekárenská ulice č.p. 101 v Českých Budějovicích.

ČFVO

Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1903)

Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1903) se odbývala 1. listopadu 1903 ve tři odpoledne. Zvolen byl následující výbor ve složení:

Sochorová Antonie – předsedkyně – Frankpkatz č.p. 907, Most

Laitnerová Anna – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 1129, Most

Tůmová Josefa – pokladnice – Kostelní č.p. 1097, Most

Herejtová Anna – místopokladnice – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Sochorová Marie – jednatelka – Schillerovo náměstí č.p. 1136, Most

Kraitlová Marie – místojednatelka – Chomutovská č.p. 1120, Most

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Šimicová Rozárie

Andělová Františka

Macounová Josefa

Cajthamlová Kateřina

Revisorkami zvoleny:

Matějková

Uhlíková Eleonora

Náhradnice:

Šípková Amálie

Zeminová Anna

Zrnová Marie

razítko Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě

Pololetní valná hromada Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ v Bohosudově (1903)

Dne 26.července 1903 konali anarchisté pololetní valnou hromadu Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ pro království české v Bohosudově. Na které byla schválena účetní uzávěrka za první pololetí roku 1903. Vykazovala obrat 7610 korun a 25 haléřů, avšak žádný přebytek ani schodek.

Družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově

ČFVO Komořany

Místní skupina anarchosyndikalistů z ČFVO Komořany se scházela každou třetí neděli v měsíci v spolkové místnosti hostince „U Vildnerů“ v Komořanech. V roce 1907 zastávali funkce ve výboru tito členové:

 • Zázvůrek Josef – zpravodaj
 • Padalík František – pokladník
 • Souček Josef – důvěrník
ČFVO

Oznámení o výstupu anarchistů z katolické církve v Rádu u Habartova na Sokolovsku (1907)

Na stránkách anarchosyndikalistického listu „Komuna“ bylo v květnu roku 1907 oznámeno vystoupení anarchistů v Radu u Habartova na Sokolovsku z katolické církve: „Náš protiklerikální boj setkává se ustavičně s dobrými výsledky. Dnes můžeme konstatovati, že máme zde 15 osob a doufáme, že co nejdříve bude možno založiti skupinu. Ze sociální demokracie nevystoupil ani jediný.“

 • Alois Šťastný
 • Marie Štastná

s třemi dětmi

Valná hromada Všeodborově kooperativního spolku obojího pohlaví v Břežánkách (1907)

Dne 21. dubna 1907 se konala valná hromada Všeodborově kooperativní spolku obojího pohlaví v Břežánkách, na které byl zvolen nový výbor ve složení:

 • Bernard Václav – předseda
 • Košťál Jan – místopředseda
 • Kadlec Josef – jednatel
 • Lísec Jan – místojednatel
 • Froněk Jan – pokladník
 • Vondra Václav – místopokladník
 • Volf František – člen výboru
 • Zahrádka Čeněk – člen výboru
 • Buríšek Václav – člen výboru
 • Štorek Jan – člen výboru
 • Brabec Antonín – člen výboru
 • Syrový Karel – člen výboru