Přehled osobností bezvěreckého hnutí

Aktualizace 9.5.2018

Andrnický J. – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 2.2.1949 zvolen za člena výboru a revisora účtů

Bambule Karel – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen za člena výboru a výběrčího příspěvků
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Bardoun Josef – Duchcov 

 • zakládajíc člen Skupiny bezvěrců v Duchcově 13.dubna 1919
 • V roce 1919 jednatel Skupiny bezvěrců
 • Bydlel Teplické předměstí č.p.741 v Duchcově
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve

Bartík Jaroslav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců
 • v roce 1927 člen výboru

Benda Antonín – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen výběrčím
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a výběrčího
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a výběrčího
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen výběrčím

Benda Kamil – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • V roce 1950 člen výboru

Bendl František – Břežánky (1894-?)

 • zakládající člen Spolku přátel žehu v Břežánkách, na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolen předsedou
 • člen místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 7.května 1959 zvolen předsedou
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolen předsedou
 • v roce 1959 důchodce
 • bydlel Tyršova ulice č.p. 211

Beran Antonín – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolen výběrčím členských příspěvků

Beran Jan – Lom

 • Spolek volných myslitelů „Svornost“ v Lomu
 • V roce 1919 vyřizoval korespondenci spolku
 • V roce 1919 předseda spolku
 • Svolavatel Konference bezvěrců ze Severních Čech 11.května 1919 v Lomu v hostinci „U Brožů“
 • Dlouhá ulice č. 257 v Lomu
 • v roce 1951 krajský tajemník Svazu občanů bez vyznání v Mostě

Bergelt Rudolf – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Blažka František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Blažka Ladislav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Boučková Vlasta – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 členka dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Brudna Stanislav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru

Brudna Rudolf – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Brudnová – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru

Březina Václav – Břežánky (?_1950)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Budil Karel – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen místopředsedou
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a za místopředsedu
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a praporčík

Burda Ladislav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 18.3.1951

Bureš Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Burýšek Václav – Břežánky

 • člena Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 24.2.1946
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a za předsedu

Buřt František – Břežánky (1907-?)

 • zakládající člen Spolku přátel žehu na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě dne 7.května 1959 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolen jednatelem
 • v roce 1959 úředník
 • bydlel Stalinova ulice č.p. 276

Cíglerová Marie – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Čedík František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • V roce 1946 předseda

Dlouhá Jiřina – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 27.2.1951

Dlouhá Marie – Břežánky (?-1951)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“

Doksanský Václav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za člena přistoupil na schůzi 6.k5.1951

Douša Alois – Košťany

 • člen Skupiny bezvěrců v Košťanech
 • zakládájící člen v červenci 1919
 • přijímal přihlášky a podával informace
 • bydlel na adrese Karlova ulice 319 v Košťanech

Fiřtová Josefa- Břežánky (?-1951)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“

Fišerová Aloisie – Most

 • členka Skupiny socialistických bezvěrců v Mostě
 • V roce 1926 jednatelka skupiny
 • vyřizovala korespondenci skupiny
 • bydlela na adrese Štecherova ulice č.p. 1095 v Mostě

Gresl František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen do navrhovací komise

Gressl Ferdinand – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru – pobočníka
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a za pobočníka
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a praporčíkem
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a praporčíkem
 • na výborové schůzi 18.2.1951 zvolen delegátem pro zastupování spolku
 • delegát spolku na krajské konferenci Svazu občanů bezvyznání 11.3.1951 v Duchcově

Grossmann Adolf – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Gříkolová – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Hanka František – Komořany

 • členka Skupiny bezvěrců v Komořanech
 • manžel Anny Hankové

Hanková Anna (?-1919) – Komořany

 • členka Skupiny bezvěrců v Komořanech
 • manžel Hanka František
 • bezvěrecký pohřeb v roce 1919

Havlíček Jan – Břežánky (1918-?)

 • zakládající člen Spolku přátel žehu na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolen členem výboru
 • člen místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 7.května 1959 zvolen členem výboru
 • v roce 1959 horník
 • bydlel L.Zápotockého č.p.27

Hejret František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 27.2.1951

Henig Adam – Břežánky

 • člen Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen za člena výboru a revisora účtů

Hirš František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru – pobočníka
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru

Hlaváček Karel – Dolní Litvínov

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Růžodole u Mostu v květnu 1919
 • V roce 1919 předseda skupiny bezvěrců
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve
 • Bydlel na adrese Horní Litvínov č.p. 85

Hnut V. – Břežánky (?-1952)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“

Hodinová – Břežánky (?-1946)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Holý František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Holý Antonín – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Holá Anežka – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Holá Františka – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 členka dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Holík Václav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.7.1950

Holíková Anna – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.7.1950

Holík Jaroslav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.7.1950

Holíková Božena – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.7.1950

Hönig Rudolf – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za člena přistoupil na schůzi 22.9.1951

Hönigová Ludmila – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za člena přistoupil na schůzi 22.9.1951

Horková A. – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastnice valné hromady 30.3.1947, zvolena za člena výboru

Horková Františka – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastnice valné hromady 30.3.1947, zvolena do navrhovací komise
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolena členkou výboru

Hřeš Josef – Břežánky 

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • v roce 1946 navrhovatel uspořádání bezvěreckého plesu

Husák J. – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a revisorem účtů

Chaloupka Gustav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Chaloupková – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru
 • manželka Gustava Chaloupky
 • syn Gustav Chaloupka

Charvát Lubomír – Břežánky (1928-?)

 • zakládající člen Spolku přátel žehu v Břežánkách, na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolen jednatelem
 • člen místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 7.května 1959 zvolen jednatelem
 • v roce 1959 tovární dělník
 • bydlel Jana Švermy č.p. 55

Ječmen Otakar – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Ječmen František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Ječmen František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru

Jelínková Helena – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 členka dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Jírovec Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Junková – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru

Kadlec Rudolf – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách, kde přednesl referát
 • V roce 1946 důvěrník
 • v roce 1952 krajský tajemník Svazu občanů bez vyznání v Mostě

Kadlec Gustav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kadlecová Albína – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kácha Michael – Praha

 • zakládající člen Svazu socialistických bezvěrců
 • člen místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově
 • účastník konference anarchistických bezvěrců konané 30.března 1919 v Duchcově
 • autor resoluce konference bezvěrců 30.března 1919

Kapoun František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a předsedu
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Kapoun Václav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do navrhovací komise

Kapounová Josefa – Břežánky (1918-?)

 • členka místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolena členkou výboru
 • v roce 1960 v domácnosti
 • bydlela Pod Lipami

Kapounová Marta – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Kára Václav – Most

 • V roce 1919 zakládají člen Skupiny bezvěrců v Mostě (srpen 1919)
 • V roce 1919 zvolen do výboru
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Mostě
 • V roce 1926 pokladník skupiny

Kasal – Břežánky

 • člen Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Kašpar Antonín – Břežánky

 • člen Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 15.2.1948, na které byl přijat za člena

Kašpárek Josef – Horní Litvínov

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Růžodole u Mostu v květnu 1919
 • V roce 1919 člen výboru skupiny bezvěrců
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve

Kaufman František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do navrhovací komise

Kechrt Alois – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 26.2.1950, zvolen jednatelem

Klíma Karel – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Klíma Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců
 • za druhé světové války popraven nacisty
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Kochert Alois – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen jednatelem

Kolář František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kolář Rudolf – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kolářová Josefa – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kolář Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kolářová Marie – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kopecký Antonín – Břežánky

 • člena Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 24.2.1946, přednesl referát

Kopecký František – Břežánky (?-1951)

 • člena Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 24.2.1946

Körber Čeněk – Praha

 • před první světovou válkou člen a předseda pražského volnomyšlenkářského spolku Klub Volných Myslitelů
 • zakládající člen Svazu socialistických bezvěrců
 • člen místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově
 • řečník na přednáškách a schůzích za Svaz socialistických bezvěrců
 • napsal brožuru „Lež a pravda v legendě svatováclavské“ (1929)
 • úřadoval na sekretariátu svazu v Podskalské třídě č.p. 355 v Praze II

Korf Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen za člena výboru a pobočníka

Kotapíšová Anna – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kottner Antonín – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců
 • v roce 1927 člen výboru

Kottnerová – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru

Kozler Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Krajník Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Král Gustav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru

Králová Antonie – Břežánky (?-1946)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • bezvěrecký pohřeb v Podmoklech
 • rodina od spolku podporu 2000 Kčs

Krausová Jitka – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolena členkou výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolena za členku výboru
 • delegát spolku na krajské konferenci Svazu občanů bez vyznání 11.3.1951 v Duchcově
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru

Kratochvíl František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kratochvíl Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Krejčová Barbora – Břežánky (?-1952)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Kříček – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • pro spolek zhotovoval plakáty

Kučera Antonín – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Kučera Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Kučera Antonín – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolen jednatelem

Kuklík Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Kuklík Jaroslav – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • člen výboru

Kunert Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru

Kunertová Františka – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastníce ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolena za výpravčí pohřbu
 • členka organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolena členkou výboru a výpravčí pohřbů
 • účastnice valné hromady 30.3.1947, zvolena za členku výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolena za výpravčí pohřbu
 • účastnice valné hromady 15.2.1948, zvolena do výboru a za výpravčí pohřbu
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolena za členku výboru a výpravčí pohřbu
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolena výpravčí bezvěreckých pohřbů
 • na schůzi 4.11.1950 zvolena za výběrčí
 • na schůzi dne 30.12. 1950 dostala diplom a poděkování za 30leté obstarávání bezvěreckých pohřbů
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a výběrčí a výpravčí pohřbů
 • delegát spolku na krajské konferenci Svazu občanů bez vyznání 11.3.1951 v Duchcově
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru za výběrčí a výpravčí pohřbů
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Kunrád František – Břežánky (1892 -?)

 • narozen 4.1.1892
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen revisorem účtů
 • v roce 1946 pověřen ustanovením bezvěreckého pěveckého kroužku
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru a revisorem účtů
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen pokladníkem
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do navrhovací komise, člena výboru a pokladníka
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a pokladníka
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolen praporčíkem
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a místopředsedu
 • delegát spolku na krajské konferenci Svazu občanů bez vyznání 11.3.1951 v Duchcově
 • delegát spolku na sjezdu Svazu občanů bez vyznání dne 27-28.dubna 1951 v Praze
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a pokladníka
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Kunrádová – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a místopokladnice

Kušková – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Květ Antonín – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Kyselová – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Lábner František – Komořany

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Komořanech v dubnu 1919
 • V roce 1919 důvěrník skupiny
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve
 • správce knihovny rozpuštěno spolku Kniha, po první světové válce ji dával dohromady
 • bydlel na adrese Komořany č.92

Lašťovička Julius – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen předsedou
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru a předsedou
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen předsedou
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a za předsedu
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a místopředsedu

Lepič Karel – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Lepič Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Linert Karel – Praha

 • zakládající člen místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců Žižkov, ustanovila se 19. 8. 1923
 • po celou dobu existence odbočky jednatel (1923 -1926)

Linhart Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Lipmann František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru
 • za druhé světové války popraven nacisty, zemřel v koncentračním táboře
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Lokajíček Alois – Duchcov

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Duchcově 13.dubna 1919
 • V roce 1919 důvěrník Skupiny bezvěrců
 • bydlel v Českém domě v Duchcově
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve

Macveld Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Mach František – Břežánky (1892-?)

 • člen místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 7.května 1959 zvolen jednatelem
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolen pokladníkem
 • v roce 1959 důchodce
 • bydlel Stalinova ulice č.p. 55

Majer Karel – Břežánky 

 • zakládající člen Spolku přátel žehu v Břežánkách, na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolen pokladníkem
 • člen místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolen členem výboru
 • v roce 1960 horník
 • bydlel Fučíkova 40/69 Jenišův Újezd

Martínková Anna – Břežánky (?-1952)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Máša Štěpán – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru
 • v roce 1930 předseda

Máša Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • V roce 1930 jednatel
 • V roce 1946 jednatel

Mertin Rudolf – Chudeřín

 • zakládajíc člen Spolku Volných myslitelů v Chudeříně
 • V roce 1919 důvěrník spolku
 • vyřizoval a posílal formuláře pro výstup z církve
 • Bydlel na adrese Chudeřín č.p. 154

Moravec Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na výborové schůzi 11.1.1948
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a jednatele

Moravcová Růžena – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na výborové schůzi 11.1.1948

Moudrý – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Moudrá – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.4.1950

Mudra Bohumil – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a místojednatele
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Musil Matěj – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru – praporčíka
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru – praporčíkem
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a za praporčíka
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a praporčíkem

Myslík Václav – Mariánské Račice

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a místojednatel
 • na schůzi 15.4.1951 navrhuje založení nové skupiny Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Mariánských Račicích, které si bere na starost a dostává k tomu svolení

Myslíková – Břežánky (?-1950)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Nebřenský Antonín – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a revisora účtů
 • v roce 1951 za spolek zvolen za člena Kulturní besedy v Břežánkách
 • měl kapelu, která hrála na bezvěreckých plesech a pohřbech
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a místopředsedu
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Nedbal Bedřich – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 27.2.1951

Nekolík – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Nelibová Ema – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastnice valné hromady 30.3.1947, zvolena za členku výboru
 • účastnice valné hromady 15.2.1948, zvolena do výboru

Nováček Tomáš – Břežánky (1891-?)

 • zakládající člen Spolku přátel žehu v Břežánkách, na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolen kulturním referentem
 • V roce 1958 důchodce
 • bydlel Vrbenského 146

Nováčková Marie – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 členka dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Novák Alois – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na výborové schůzi 11.1.1948

Novák Karel – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 30.12.1950

Nováková Anna – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 30.12.1950

Odradovec Bohumil – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Pajkrt Karel – Břežánky (1914-?)

 • člen místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolen členem výboru
 • v roce 1960 zubní technik
 • bydlel Jana Švermy

Patera Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Pecháč Jan – Most

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Mostě v srpnu 1919
 • V roce 1919 zvolen důvěrníkem
 • vyřizoval korespondenci
 • bydlel na adrese Goetheova třída č.p. 1212 v Mostě

Perglová Božena – Břežánky 

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a revisorkou účtů
 • členka místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolena členkou výboru a doporučena pro občanské záležitosti MNV
 • bydlela L.Zápotockého 137
 • delegát spolku na krajské konferenci Svazu občanů bez vyznání 11.3.1951 v Duchcově
 • v letech 1951 a 1952 vysílána jako delegátka
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a revisor účtů
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Pešťák František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Pešťáková Milada – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupil na schůzi 22.4.1950

Pešťák Jiřina – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.4.1950

Plichta Alois – Praha

 • zakládající člen místní skupiny Svazu socialistických bezvěrců Žižkov, ustanovila se 19. 8. 1923
 • po celou dobu existence odbočky předseda (1923 -1926)

Pokorná Marie – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolena za členku výboru

Pospíšil Antonín – Hostomice

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Hostomicích (1919)
 • V roce 1919 člen výboru skupiny, zřejmě jednatel
 • Radil a pomáhal s vyplňováním formulářů k vystoupení z církve
 • Bydlel na adrese Světecká ulice č.p. 88 v Hostomicích

Potůček Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

Pour – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Pourová – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Procházka Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku

Rohl František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za člena přistoupil na schůzi 22.9.1951

Rohlová – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za člena přistoupil na schůzi 22.9.1951

Rückl Miroslav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • V roce 1945 zapisovatel schůzí
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen jednatelem
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen do navrhovací komise a za člena výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen revisorem účtů

Seiler Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen pokladníkem
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do navrhovací komise,člena výboru a místopkladníka
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen členem výboru

Seilerová Anna – Břežánky (?-1952)

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Schönová Anna – Břežánky 

 • členka místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolena členkou výboru a doporučena pro občanské záležitosti MNV
 • bydlela Bezručova

Sklenička František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • za druhé světové války popraven nacisty
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Skolilová Zdeňka – Břežánky (1911-?)

 • zakládající členka Spolku přátel žehu v Břežánkách, na ustanovující konferenci 23.2.1958 zvolena místopředsedou
 • členka místního odboru Spolku přátel žehu v Břežánkách
 • na valné hromadě dne 7.května 1959 zvolen místopředsedkyní
 • na valné hromadě dne 13.března 1960 zvolen předsedou
 • v roce 1959 v domácnosti
 • bydlela L.Zápotockého

Slavík Rudolf – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Slavík František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru

Slavíková – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Sloup Matěj – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Smola Václav – Lom

 • Spolek volných myslitelů „Svornost“ v Lomu
 • V roce 1919 jednatel spolku
 • Svolavatel Konference bezvěrců ze Severních Čech 11.května 1919 v Lomu v hostinci „U Brožů“
 • Radil a pomáhal s vyplňováním formulářů k vystoupení z církve
 • Osecká ulice č.p. 202 v Lomu

Somer Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.7.1950

Somerová Růžena – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.7.1950

Souček – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Soudský – Komořany

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Komořanech v dubnu 1919
 • V roce 1919 předseda skupiny
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve

Srp Karel – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen členem výboru

Srp Tomáš – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Stočes František – Lipětín

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Růžodole u Mostu v květnu 1919
 • V roce 1919 důvěrník skupiny bezvěrců Horní Litvínov
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve
 • Byldlel na adrese Lipětín č.p. 69

Strnad Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • za druhé světové války popraven nacisty
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Strnadová Anaztázie – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • za druhé světové války popraven nacisty
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Studnička Antonín – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za člena přistoupil na schůzi 6.k5.1951

Studnička Drahomíra – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“
 • za členku přistoupila na schůzi 6.k5.1951

Studničková Emílie – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a revisor účtů
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Sůva František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Svoboda Josef – Duchcov

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Duchcově
 • V roce 1919 člen výboru
 • Vyřizoval přihlášky členů
 • bydlel na adrese Křížová ulice č.p. 684

Šefler Stanislav – Růžodol u Mostu

 • zakládající člen Skupiny bezvěrců v Růžodole u Mostu v květnu 1919
 • V roce 1919 důvěrník skupiny bezvěrců
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve
 • Bydlel na adrese Růžodol č.p. 34 (30)

Šilhan Jindřich – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Šilhanová Marie – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.4.1950

Šíma Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen revisorem účtů
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru

Šímová Marie – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách

Šimůnek Alois – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru

Šístek František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen členem výboru
 • na schůzi 22.7.1950 zvolen do akčního výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a jednatele
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a jednatele
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Škramovský Antonín – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Škramovský Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Škramovská Růžena – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Šobr František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen revisorem účtů

Špadrna Jan – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Špatuna – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Štorková Františka – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolena za zástupkyni výpravčí pohřbu
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolena členem výboru
 • účastnici valné hromady 15.2.1948, zvolena do výboru a za zástupkyni výpravčí pohřbu
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolena za členku výboru a výpravčí pohřbu
 • V roce 1950 členka výboru
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolena za člena výboru

Štorková A. – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1947 zvolena členem výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolena zástupkyní výpravčí pohřbů

Štrobl Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců
 • V roce 1927 člen výboru
 • V roce 1930 člen výboru a předseda
 • za druhé světové války popraven nacisty
 • označen na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Štroblová Emilie

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • za druhé světové války popravena nacisty
 • označena na památníku věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců, který se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině

Šulc František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru – pobočníka
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru – pobočník

Šulcová Dobruše – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.7.1950

Tejml Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen výběrčím členských příspěvků
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru a výběrčím členských příspěvků
 • člen organizačního výboru pro pořádání bezvěreckého plesu 13.3.1946 – propagace po Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen za člena výboru
 • hned na to proběhla 30.3.1947 výborová schůze, na které je zvolen jednatelem
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do výboru a za jednatele
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a místojednatelem
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolen místojednatelem

Tenkovský František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na následné výborové schůze 25.11.1945 zvolen místopředsedou
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen do navrhovací komise
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a do sovětové komise

Toman – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Tomanová Františka – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolena členkou výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolena za členku výboru

Tomášek Jan – Břežánky (?-1950)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Tryml Mikuláš – Břežánky (?-1951)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“

Uher Antonín – Most

 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Mostě
 • V roce 1926 předseda skupiny

Urban Karel – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 15.2.1948, zvolen do navrhovací komise, člena výboru a revisora účtů
 • na valné hromadě 6.2.1949 zvolen za člena výboru a předsedu
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolen místopředsedou
 • bydlel na adrese Břežánky č.p.92

Ureš Josef – Břežánky (1885-?)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • poslední předseda v roce 1939
 • zahajovatel ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 předseda
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru
 • na valné hromadě dne 26.2.1950 zvolen předsedou
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru a předsedu
 • delegát spolku na sjezdu Svazu občanů bez vyznání dne 27-28.dubna 1951 v Praze
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru

Vacek Vojtěch – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

Vachala Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník valné hromady 30.3.1947, zvolen do navrhovací komise

Vachala V. – Břežánky (?-1947)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • spolek mu vypravil bezvěrecký pohřeb

Veiner Leopold – Břežánky

 • někdy psán Vajner Leopold
 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 26.2.1950 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 4.2.1951 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a praporčík
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Vila Josef – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Vokáč Václav – Břežánky (?-1951)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Vokurka Josef – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastník ustavují schůze 25.11.1945 při obnově spolku
 • V roce 1945 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 24.2.1946 zvolen členem výboru

Vořehová Anna – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

Vosáhlová – Břežánky

 • členka Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • účastnice valné hromady 15.2.1948, na které byla přijata za členku

Vrátný Václav – Lom

 • Spolek volných myslitelů „Svornost“ v Lomu
 • člen bezvěreckého zpěváckého sboru v Lomu
 • kapelník sboru

Záhejský Václav – Jenišův Újezd

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • na valné hromadě 30.3.1952 zvolen za člena výboru a praporčík za Jenišův Újezd
 • na schůzi 21.9.1952 byl spolek likvidován (na nátlak politických úřádů) stejně tak i Svaz občanů bez vyznání
 • náhradou za Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách byl vytvořen Kroužek místní osvětové besedy a na schůzi spolku 21.9.1952 delegován za člena

Zahrádka – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přistoupil na schůzi 22.4.1950

Zahrádková – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přistoupila na schůzi 22.4.1950

Zikán Jan – Košťany

 • člen Skupiny bezvěrců v Košťanech
 • zakládájící člen v červenci 1919
 • přijímal přihlášky a podával informace
 • bydlel na adrese Zámecká ulice 40 v Košťanech

Žejdl Jindřich – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Žejdl Václav – Břežánky (?-1950)

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách

Železný Václav – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 27.2.1951

Železný František – Břežánky

 • člen Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za člena přijat na schůzi 30.12.1950

Železná Ludmila – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přijata na schůzi 30.12.1950

Železná Františka – Břežánky

 • členka Sdružení volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • za členku přijata na schůzi 27.2.1951