Seznam členů družstev

 

 

 

Dvořák Čeněk – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Fiřt Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Fröhlich František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910.
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce pokladníka

Jindra Václav – Lom

 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen ředitelem
 • v roce 1908 ředitelem potravního družstva

Klabík František – Záluží u Mostu

 • Člen a zakladatel Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu
 • Na ustavující schůzi v roce 1910 zvolen předsedou družstva
 • Družstvo sídlilo na adrese Záluží č.p. 61
 • Kdo měl zájem odebírat anarchistické družstevnické mléko, musel si od družstva zakoupit speciální známky, které byly k dostání u předsedy Františka Klabíka.

Klíma Josef – Osek

 • zakládající člen Dělnické jednoty „Svornost“ v Oseku
 • družstvo k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, Duchcov a Teplice
 • v roce 1919 člen představenstva – ředitel

Knopp Alois – Motyčín

 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně
 • na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva

Koláčková Marie – Záluží u Mostu

 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží), založeného v roce 1910
 • Na ustavující valné hromadě Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva, do funkce přísedící členky výboru

Kounovský A. – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • V roce 1906 ředitel Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu

Kučera František – Bílina

 • Ředitel anarchistického družstva Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích.

Kuneš František – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Kupr – Lom

 • Člen Konzumního spolku Volnost v Lomu
 • v roce 1914 zvolen  obchod vedoucím družstevní prodejny v Lomu č.p. 398
 • 17.1 1914 mělo družstvo 471 členů

Maizner Jaroslav – Osek

 • Člen a důvěrník Potravinového družstva Svornost v Oseku

Otta Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Peca Antonín – Lom

 • Člen Potravního družstva Volnost v Lomu
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích

Peukert Alois – Osek

 • zakládající člen Dělnické jednoty „Svornost“ v Oseku
 • družstvo k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, Duchcov a Teplice
 • v roce 1919 člen dozorčí rady – předseda

Smuda Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen za revisora účtů.

Šindelář Alois – Lom

 • Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Tatar Josef – Lom

 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen místoředitelem
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu

Žikeš Jan – Lom

 • Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen přísedícím členem výboru