DĚLNICKÁ JEDNOTA POTRAVNÍ NOVÁ VES – HRDLOVKA (1898-1948)

Mezi velice úspěšné spotřební a stavební družstvo založené anarchisty, patřila Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů, registrované společenstvo s ručením obmezeným k zaopatřování potravin a příbytků pro Novou Ves a Hrdlovku, soudní okres Duchcov. Hlavní závod se nacházel v Hrdlovce, dnes již zaniklé obci sousedící s Duchcovem. Mnozí duchcovští anarchisté se taktéž stali členy tohoto družstva. Dělnická jednota fungovala neuvěřitelných 50 let, přežila i nacistickou okupaci, nepřežila však nástup KSČ k moci, která si nepřála žádnou vlastní iniciativu pracujících mimo stranickou kontrolu. Dělnická jednota je tak donucena začlenit se do sítě konzumních družstev „Včela“ řízenou KSČ.

Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů byla u krajského soudu v Mostě zapsána dne 3. srpna 1898.

Ustanovující valní hromada se uskutečnila 29. května 1898, na které byly příjmuty taktéž stanovy:

Působnost společenstva vztahuje se na následující:

1)Kupování potravin a smíšeného zboží všeho druhu a jich prodej členům.

2)Kupování pozemků a zřizování obydlí pro členy novými stavbami, koupí a nájmem,

3)Udělováním záloh členům úvěru potřebným,

4)Přijímání vkladů na úroky na úsporné knížky,

5)Běžný účet (contocorente).

Na této valné hromadě bylo také zvoleno vůbec první představenstvo: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele zedník Náhlovský Václav z Nové Vsi, přísedícími horník Jelínek Josef z Hrdlovky a strojník Bejček Václav z Nové Vsi.

Dokumenty družstva museli podepsat dva členové představenstva. Závodní podíl obnášel 10 zlatých.Vyhlášky družstva byly zveřejňovány v časopisu „Národní listy“.

Na valné hromadě 19. února 189 byli do představenstva zvoleni: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Mandík Václav z Nové Vsi, přísedícími zedník Novák Jan z Hrdlovky a horník Holeček Josef z Nové Vsi.

Na pololetní valné hromadě konané 27. srpna 1899 byli nově zvoleni do představenstva: ředitel horník Janeček Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími zedník Kozel Alois z Hrdlovky a horník Růžička Jan z Hrdlovky.

Ve valné hromadě 28. ledna 1900 byli zvoleni: ředitel horník Růžička Jan z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími zedník Čumpelík Josef z Nové Vsi a strojní zámečník Pauza Emil z Nové Vsi.

Dne 12. srpna 1900 se sešla pololetní valná hromada, na které byli do vedení družstva delegováni: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Strejček Josef z Hrdlovky, přísedícími Špingl Čeněk z Hrdlovky a Pauza Václav z Hrdlovky.

Na mimořádné valné hromadě konané 25. listopadu 1900 došlo k změně stanov, zvýšení závodního podílu z 20 na 30 korun. Byl také určena nová tiskovina, ve které budou zveřejňovány oznámení družstva, stal se jím anarchistický list „Horník“.

Celoroční valná hromada odbývaná 20. ledna 1901 zvolila tyto členy do předsednictva: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími Jelínek Antonín z Hrdlovky a Strejček Josef z Hrdlovky.

Ve výroční valné hromadě odbývané 2. února 1902 byli zvoleni: ředitel horník Chadima Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele horník Holeček Josef z Nové Vsi, přísedícími horník Novák Josef z Nové Vsi a Strejček Josef z Hrdlovky.

Valná hromada, která se uskutečnila 25. ledna 1903 zvolila následující členy představenstva: ředitel horník Novák Josef z Nové Vsi, náměstkem ředitele strojník Pulter Antonín z Hrdlovky, přísedícími zedník Čumpelík Josef z Nové Vsi a horník Mandík Václav z Hrdlovky.

Na valné hromadě konané 24. dubna 1904 byli členy představenstva delegováni: ředitel horník Novák Josef z Nové Vsi, náměstkem ředitele strojník Pulter Antonín z Hrdlovky, přísedícími horník Churánek František z Nové Vsi a horník Kozel Josef z Hrdlovky.

Pololetní valná hromada, která proběhla 31. července 1904 zvolila: ředitel horník Skořepa Jan z Nové Vsi, náměstkem ředitele strojník Pulter Antonín z Hrdlovky, přísedícími horník Kotva Rudolf z Hrdlovky a horník Kozel Josef z Hrdlovky.

Celoroční valná hromada konaná 5. února 1905 zvolila představenstvo ve složení: ředitel horník Janeček Josef z Hrdlovky, náměstkem ředitele Kozel Josef z Hrdlovky, přísedícími horník Mandík Václav z Hrdlovky a Pulter Antonín z Hrdlovky.

Při celoroční valné hromadě uskutečněné 28. ledna 1906 bylo zvoleno předsednictvo družstva v personálním obsazení: ředitel Kozel Josef z Hrdlovky, náměstek ředitele horník Kopecký Vojtěch z Hrdlovky, přísedícími horníci Kiesler Jaroslav z Hrdlovky a Šenfluk Josef z Hrdlovky.

Dne 3. února 1907 byla svolána celoroční valná hromada, na které byli členy družstva zvoleni do vedení: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, náměstek ředitele horník Skořepa Václav z Hrdlovky, přísedícími horníci Kovařík Jan z Hrdlovky a Trefný Josef z Hrdlovky.

Celoroční valná hromada v lednu 1908 přinesla toto složení představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, náměstek ředitele horník Pacina Augustin z Hrdlovky, přísedícími zedník Ferda Václav z Nové Vsi a horník Baloun Jan z Hrdlovky.

Valná hromada v květnu 1908 zvolila: ředitel horník Trefný Josef z Nové Vsi, náměstek ředitele horník Tůma František z Nové Vsi, přísedícími horník Straka Josef z Hrdlovky a horník Baloun Jan z Hrdlovky.

Na valné hromadě z 20. září 1908 došlo ke změně stanov družstva.

Doslova se píše:

Předmětem podniku jest obstarávání potravin, oděvu, sekání masa, stáčení piva do láhví, opatřování domácích potřeb a zboží všeho druhu, koupí, výrob nebo zpracování a prodávání téhož členům proti týdennímu hotovému zaplacení. Prodávání nečlenům je úplně vyloučeno.“

Představenstvo společenstva sestává ze 6 členů, a to ze ředitele, pokladníka, kontrolora a skladníka. Veškerá oznámení v záležitosti společenstva vyjdou pod jeho firmou a jsou dvěma členy představenstva podepsány. Svolání valné hromady děje se jedním oznámením v časopisu „Matice svobody“. Závodní podíl obnáší 30 K. Znamenání firmy děje se tím způsobem, že ku firmě společenstva vždy dva členové představenstva své podpisy připojují.“

Další řádná celoroční valná hromada proběhla v únoru 1909, zvoleni byli: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem Baloun Jan z Nové Vsi, skladníkem Bříza Jan z Nové Vsi.

Valná hromada v roce 1910 zvolila do představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Bříza Jan z Nové Vsi, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Při valné hromadě v roce 1911 zvolila do představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Bříza Jan z Nové Vsi, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Valná hromada v roce 1912 zvolila do představenstva: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Bříza Jan z Nové Vsi, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1913 členy představenstva delegováni: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1914 členy představenstva znovu zvoleni: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1915 členy představenstva opětovně zvoleni: ředitel horník Kozel Josef z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem strojník Benda Rudolf z Hrdlovky, skladníkem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky.

Valná hromada, která se sešla 23. dubna 1916 byli do představenstva zvoleni: ředitel horník Picka Čeněk z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem horník Litera František z Hrdlovky.

Valná hromada v roce 1917 byli do představenstva znovu zvolila: ředitel horník Picka Čeněk z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem horník Litera František z Hrdlovky.

Valná hromada v roce 1918 byli do představenstva znovu zvolila: ředitel horník Picka Čeněk z Hrdlovky, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Tomášek Josef z Nové Vsi, skladníkem horník Litera František z Hrdlovky.

Dne 2. července 1918 byla svolána mimořádná valná hromada, která rozhodla o navýšení závodního podílu na 50 korun.

Na valné hromadě v roce 1919 zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Skořepa Václav z Hrdlovky, kontrolorem horník Kopáč Čeněk, skladníkem Plecitý Josef.

Od roku 1920 sídlilo družstvo v Dělnickém domě v Hrdlovce.

Ve valné hromadě odbývané 13. června 1920 byli zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1921 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Na valné hromadě konané 2. července 1922 opět zvoleni Ve valné hromadě odbývané 13. června 1920 byli zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Došlo také k upravě stanov, které byly doplněny o pasáž: „Účelem společenstva jest dále přijímání a zúrokování členských úspor.“ A bylo rozhodnuto, že vyhlášky družstva budou vyvěšovány v obchodních místnostech.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1923 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1924 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1925 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1926 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Ve valné hromadě odbývané v roce 1927 byli znovu zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74.

Na mimořádné valné hromadě ze dne 27. listopadu 1927 bylo představenstvo rozšířeno o dva členy tzv přísedící a schváleno řádnou valnou hromadou 13. května 1928. Zvoleni tak byli: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem horník Saláč Václav z Hrdlovky č.p. 105, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Rada Josef z Hrdlovky a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Ve valné hromadě v roce 1929 do předsednictva zvoleni: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p. 297, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Valná hromada, která se sešla 27. dubna 1930, upravila stanovy: „Družstvo obstarává výhradně jen svým členům potraviny, prádlo, oděv, obuv, byty a domy způsobem v § 1 stanov uvedených.“ Stejně tak se nově ve stanovách psalo: „Družstvo sídli v Hrdlovce, prodejny a provozovny mohou však býti zřizovány i mimo sídlo družstva.“

Došlo i na drobnou úpravu názvu: Dělnická jednota potravní, výrobní a stavební v Hrdlovce, zapsané společenstvo s ručením obmezeným.

Dále se ve stanovách píše: „Závodní podíl každého člena obnáší 50 Kč. Člen nemůže složiti více než jeden podíl a jest buď najednou nebo ve splátkách do jednoho roku od počátku členství zaplatiti.“

K organizační struktuře stanovy píší: „Představenstvo skládá se z 6 členů a to z předsedy, pokladníka, kontrolora, skladník a 2 přísedících. Členy představenstva mohou býti také vedoucí a jiní úředníci a zřízenci společenstva. Představenstvo zastupuje družstvo před soudy i mimosoudně se všemi právy zákonem ze dne 9. dubna 1873 č. 70 ř.z. O družstvech jemu uděleným a podpisuje družstvo tím způsobem, že k firmě družstva připojí vždy dva členové představenstva své podpisy. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva. K uveřejňování zákonem předepsaných oznámení slouží družstvu časopisy „Družstevník“ nebo „Náš rozvoj“, které vycházejí v Praze“.

Pro rok 1930 bylo znovu zvoleno předchozí představenstvo: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p. 297, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Taktéž v roce 1931 opětovně zvolila valná hromada staré představenstvo ve složení: ředitel Kozel Josef, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p. 297, skladníkem zedník Pokorný Josef z Nové Vsi č.p. 74. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Ve valné hromadě konané 24. července 1932 byly doplněny stanovy následovně: „ Družstvo obstarává výhradně jen svým členům potraviny, prádlo, oděv, obuv, byty a domy, nábytek, všechny domácí potřeby a zboží všeho druhu koupí, výrobou nebo zpracováním, bude porážeti dobytek a vysekávati maso pro členy, stáčeti pivo do lahví pro členy, obstarávati povoznictví pro členy, nabývati a obdělávati půdu pro členy, přijímati a zúrokovati členské úsporní vklady a dobropisy.“

Pro rok 1932 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1933 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1934 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1935 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Pro rok 1936 bylo na této valné hromadě zvoleno představenstvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a horník Drška Antonín z Hrdlovky.

Valná hromada odbývaná v roce 1937 přinesla jen nepatrnou změnu představenstva na postu přísedícího, a to takto: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a hudebník Šafr Emil z Hrdlovky č.p. 93.

V roce 1938 bylo zvoleno stejné předsednictvo: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a hudebník Šafr Emil z Hrdlovky č.p. 93.

A také v roce 1939 byli zvoleni stejní činovníci družstva: ředitel družstevník Picka Čeněk z Hrdlovky č.p 297, pokladníkem horník Litera František z Hrdlovky č.p. 74, kontrolorem zedník Pokorný Josef z Hrdlovky č.p. 74, skladníkem zedník Hrdina Bohumil z Nové Vsi č.p. 11. Přísedící členové horník Seman František z Hrdlovky č.p. 216 a hudebník Šafr Emil z Hrdlovky č.p. 93.

Po mnichovské dohodě a obsazení severočeského území nacistickým Německem, začaly pracovat okupantské úřady. Mnozí aktivní dělníci raději utekly z pohraničí do vnitrozemí před perzekucí. Dne 24. července 1939 nacisté zasáhli také proti tomuto dělnickému družstvu, rozpustili ho a dali k likvidaci.

Družstvo se obnovilo po válce v roce 1945. Výměrem ZNV v Praze ze dne 11. února 1947 byla nad družstvem zavedena národní správa a závodním správcem horník Heidenreich František z Lomu u Mostu bytem Vrbenského ulice č.p. 181.

Družstvo dle všech informací obnovilo činnost, dokonce 25. ledna 1948 svolalo řádnou valnou hromadu, která zrušila rozhodnutí z roku 1939 o likvidaci družstva a výmazu z rejstříku nacistickými úřady. Valná hromada zvolila také první řádné poválečné představenstvo ve složení: horník Heidenreich František z Lomu č.p. 181, horník Plechatý Alois z Lomu č.p. 5, horník Batěk Antonín z Hrdlovky č.p. 163, zřízenec ČSD Kalab Ludvík z Oldřichova č.p. 49, účetní Ruckl Miroslav z Břežánek č.p. 128, horník Petera Josef z Oseka č.p. 292/2. Vymazán jako národní správce horník Heidenreich František z Lomu č.p. 181.

S nástupem KSČ k moci, se strana rozhodla vyeliminovat veškeré samostatně působící dělnická družstva a organizace. Družstevníci tak stáli před dilematem likvidace družstva nebo zachování pod podmínkou splynutí s komunistickou sítí konzumních družstev „Včela“. Na valné hromadě konané 6. června 1948 se družstevníci nakonec rozhodli respektovat vládní nařízení č. 259 a splynulo s družstvem „Včela“ v Mostě. 

Poznámka k fotografiím:

Družstvo stáčelo pivo pro své členy do půllitrových a litrových lahví, nebo demižonů. Lahve si družstvo nechávalo vyrábět u Otto Löwyho ve Mstišově.

VÝROBNÍ A POTRAVNÍ SPOLEK „BUDOUCNOST“ ZÁLUŽÍ U MOSTU (1899 -1948)

Mezi jedny z nejúspěšnějších družstev anarchistů se zařadilo také Výrobní a potravní spolek „Budoucnost“ v Záluží u Mostu. Na družstvu participovali i příslušníci dalších politických směrů – sociální demokraté a čeští socialisté. Konec družstevních snah anarchistů trvající bezmála 50 let, učinil v roce 1948 až nástup KSČ k moci a eliminace všech i dělnických družstev a organizací, které neměla komunistická strana pod svoji kontrolou.

Ustanovující valná hromada se konala 2. prosince 1899. První předsednictvo bylo obsazeno: ředitelem Glauhauf Josef ze Záluží, náměstkem ředitele Chýle Václav ze Záluží, přísedícími Ševčík Josef z Dolního Jiřetína a Štástka Karel ze Záluží.

Zprávy družstva byla zveřejňována v časopise „Právo lidu“ a „Feiheit“. Závodní podíl byl stanoven na 20 korun pro vstup do družstva.

Na pololetní valné hromadě odbývané 17. června 1900 byli zvoleni: ředitelem Glauhauf Josef ze Záluží, náměstkem ředitele Chýle Václav ze Záluží, přísedícími Ševčík Josef z Dolního Jiřetína a Talácko Alois ze Záluží.

Výroční řádná valná hromada, která se uskutečnila 16. prosince 1900, zvolila do vedení družstva: ředitelem Holeček Alois, náměstkem ředitele Koláček Josef, přísedícími: Chýle Václav ze Záluží a Štástka Karel ze Záluží.

Celoroční valná hromada konaná 15. listopadu 1901 zvolila činovníky: ředitelem Holeček Alois,náměstkem ředitele Souček Emanuel z Dolního Jiřetína, přísedícími Houška Josef ze Záluží a Pešek František ze Záluží.

Na pololetní valné hromadě konané 3. března 1902 byly změněny stanovy a také upraven název: Dělnická výrobní a potravní společnost „Budoucnost“ v Maltýru, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Zvoleno bylo předsednictvo staré: ředitelem Holeček Alois, náměstkem ředitele Souček Emanuel z Dolního Jiřetína, přísedícími Houška Josef ze Záluží a Pešek František ze Záluží.

Celoroční valná hromada ze dne 25. ledna 1903 zvolila: ředitelem Holý Adolf, náměstkem ředitele Wurbs František, přísedícími Glauhauf Josef a Liška Václav. Všichni ze Záluží u Mostu.

Na valné hromadě 7. února 1904 byli do předsednictva zvoleni: ředitelem Koláček Josef, náměstkem ředitele Wurbs František, přísedícími Polák František a Houška Josef.

Dne 27. března 1904 se konala mimořádná valná hromada, na které došlo k úpravě stanov.

Ve valné hromadě, která se sešla 5. února 1905 bylo zvoleno předsednictvo ve složeni: ředitelem Koláček Josef, náměstkem ředitele Houška Josef, přísedícími: Rausch Bohumír z Dolního Jiřetína, Šedivý Vojtěch ze Záluží a Rotta Josef ze Záluží.

Valná hromada svolaná na 4. února 1906 zvolila do vedení družstva tyto členy: ředitelem Koláček Josef, náměstkem ředitele Houška Josef, přísedícími: Pešta František, Chýle Václav a Šedivý Vojtěch.

Na valné hromadě z 10. února 1908 si členové družstva zvolili předsednictvo: ředitel Vencl Václav, místoředitel Pešta František, přísedící Zadák Václav a Muller Karel. Všichni ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1908 zvoleni: ředitel Vencl Václav, místoředitel Houška Josef, přísedící Pešta František, Šlach Josef ze Záluží a Růžička Josef z Dolního Jiřetína.

Na 30. dubna 1908 byla svolána valná hromada, na které došlo ke změnám ve stanovách, předsednictvo bylo rozšířeno na šest členů. Navýšen byl závodní podíl na 30 korun. Časopisem, ve kterém budou uveřejňovány oznámení družstva byl stanoven list „Právo lidu“.

Valná hromada konaná 28. března 1909 zvolila: ředitel Vencl Václav, místoředitel Houška Josef,kontrolorem Liška Václav, přísedícími Šlach Josef, Končal Jan a Zetek Václav.

Celoroční valná hromada v únoru 1910 zvolila: ředitel Vencl Václav, místoředitel Balín Antonín ze Záluží č.p. 15,kontrolorem Liška Václav, přísedícími Šlach Josef, Končal Jan a Zetek Václav.

Výroční řádná valná hromada v únoru 1911 zvolila: ředitel Vencl Václav, místoředitel Balín Antonín ze Záluží č.p. 15,kontrolorem Liška Václav, přísedícími horník Hřích Josef ze Záluží, Končal Jan a horník Bergmann Josef ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1912 zvoleni: ředitel Vencl Václav, pokladník Balín Antonín ze Záluží č.p. 15,kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Hřích Josef ze Záluží, horník Kostečka Josef ze Záluží č.p. 15 a horník Bergmann Josef ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1913 zvoleni: ředitel Vencl Václav, pokladník horník Polák Jan ze Záluží č.p. 127, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Hřích Josef ze Záluží, Kostečka Josef ze Záluží č.p. 15 a horník Bergmann Josef ze Záluží.

Na valné hromadě v únoru 1914 zvoleni: ředitel Vencl Václav, pokladník horník Polák Jan ze Záluží č.p. 127, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Babor Josef ze Záluží ze Záluží a Wittr Josef ze Záluží.

Valná hromada konaná v roce 1915 zvolila do představenstva: ředitel Vencl Václav, pokladník horník Polák Jan ze Záluží č.p. 127, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží a Balín Antonín ze Záluží.

Ve valné hromadě v únoru 1916 do představenstva zvoleni: ředitel Zetek Václav, pokladník horník Růžočka Josef ze Záluží, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží a Balín Antonín ze Záluží.

Dne 25. února 1917 byli na valné hromadě zvoleni tito členové: ředitel horník Vencl Václav ze Záluží, pokladník horník Růžočka Josef ze Záluží, kontrolorem Končál Jan, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Na valné hromadě odbývané 17. února 1918, došlo k změnám stanov. Především byl zvýšen závodní podíl na 50 korun. Ve volbách do představenstva zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Bartoš Rudolf ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Valná hromada v roce 1920 zvolila: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Ve valné hromadě odbývané 7. listopadu 1920 byla usnesena změna stanov. Členský podíl byl zvýšen na 200 Kčs. Kdo chtěl vstoupit do družstva musel ihned složit 50 Kčs a a zbytek v měsíčních lhůtách po 20 Kčs do jednoho roku. Vyhlášky družstva byla oznamovaná v časopisu „ Náš Rozvoj“, který vycházel v Praze. Smlouvy a dokumenty firmy je potřeba k razítku opatřit dvěma podpisy členů představenstva. Proběhla také volba představenstva, které bylo zvoleno ve složení: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží. Obnoven byl název Dělnické výrobní a potravní společenstvo „Budoucnost“ v Záluží u Mostu.

Ve valné hromadě v roce 1921 byli zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Taktéž v roce 1922 byli znovu zvoleni dosavadní členové představenstva ve složeni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Také na valné hromadě v roce 1923 nedošlo k žádným personálním změnám a byli opětovně zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží, Fišer Josef ze Záluží ze Záluží.

Na valné hromadě v roce 1924 došlo jen k drobné obměně: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží,horník Janko Josef ze Záluží.

Valná hromada v roce 1925 znovu zvolila předešlé představenstvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími Cmíral František, horník Lexa Karel ze Záluží,horník Janko Josef ze Záluží.

Při valné hromadě odbývané v roce 1926 byli zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem Ryčl František, přísedícími penzista Hána Petr ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Janko Josef ze Záluží.

Valná hromada, která se sešla počátkem roku 1927 zvolila do představenstva: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Hána Petr ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Valná hromada v roce 1928 znovu zvolila staré představenstvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Hána Petr ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Když se v roce 1929 sešla valná hromada družstva, byli při volbě představenstva zvoleni tito členové: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Končel Jan ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Dne 24. listopadu 1929 se sešla mimořádná valná hromada, která rozhodla o změnách ve stanovách. Doslova se psalo: „Družstvo obstarává výhradně jen svým členům potraviny, prádlo, oděv, obuv, byty a domy za podmínek u § 75 obchodního zákona č. 4 v přímých daních z 15. června 1927 číslo 76 sbírky, nábytek, všechny domácí potřeby a zboží všeho druhu, koupí, výrobou nebo zpracováním, jakož i bude přijímati a zúrokovati členské půjčky a dobropisy. Prodej zboží jest omezen na členy, pouze výrobky členů družstva mohou býti též prodávány nečlenům, takže činnost družstva jest omezena ve všech směrech na okruh členů ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června 19267 číslo 76 sbírky a přímých daních dle § 75 vládního nařízení ze dne 20. prosince 1927 číslo 175 sbírky. Družstvo sídlí v Záluží, prodejny a provozovny mohou však býti zřizovány i mimo sídlo družstva.

V roce 1930 byli opětovně zvoleni do představenstva tito členové družstva: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Končel Jan ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Také v následujícím roce 1931 zůstalo představenstvo nezměněno a ve složení: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Končel Jan ze Záluží, horník Kovařík Petr ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Při valné hromadě v roce 1932 byli zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem penziovaný horník Liška Antonín ze Záluží č.p, 222, přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Tůma Leopold ze Záluží a horník Drmla Jan ze Záluží č.p. 97.

Valná hromada v roce 1933 zvolila do vedení družstva: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Ve valné hromadě v roce 1934 byli znovu zvoleni: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Také valná hromada, která se sešla v roce 1935 opětovně zvolila staré představenstvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Ani v roce 1936 nedošlo při volbě představenstva k žádným změnám a všichni dosavadní členové představenstva dostali důvěru: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Šourek František ze Záluží a penziovaný horník Hřích Josef ze Záluží.

Členové družstva, kteří se shromáždili na valné hromadě dne 21. března 1937, rozhodli o změnách stanov. V upravených stanovách se psalo: „Společenstvo bude obstarávati potraviny, oděv, domácí potřeby a zboží všeho druhu koupí, výrobou nebo zpracováním a prodáváním jeho členům, bude podporovati spořivost členů přijímáním a zúrokováním členských úsporných vkladů (!35, číslo 10) a bude stavěti domy pro své členy za podmínek § 75 obchodního zákona č. 4 v přímých daních z 15. června 1927 číslo 76 sbírky. Závodní podíl každého člena obnáší Kč 200. Žádný člen nemůže složiti více než jeden podíl. Představenstvo skládá z pěti členů: předsedy, pokladníka, kontrolora a dvou přísedících. Představenstvo zastupuje společenství před soudy i mimosoudně se všemi právy, zákonem ze dne 9. dubna 1873, číslo 70 ř.z. O společenstvech ! 15 a následnými jimi udělenými, a podpisuje za společenstvo tím způsobem, že k firmě společenstva připojují vždy dva členové představenstva své podpisy. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva. K uveřejňována zákonem předepsaných vyhlášek slouží společenstvu v Praze vycházející list „Družstevník.“

Na valné hromadě konané 27. března 1938 bylo zvoleno předsednictvo: ředitel horník Houška Josef ze Záluží, pokladník horník Rotta Josef ze Záluží, kontrolorem horník Drmla Jan ze Záluží , přísedícími penzista Kroc František ze Záluží, horník Kofroň Josef ze Záluží a penziovaný horník Fišer Josef ze Záluží.

S obsazením severočeského pohraničí nacistickým Německem dne 24. července 1939 je družstvo okupantskými úřady rozpuštěno.

Po skončení války se družstvo snažilo dát dohromady. Výměrem Okresního národního výboru v Záluží ze dne 31. března 1947 byla nad družstvem zavedena národní správa a závodním správcem určen dosavadní člen a představitel družstva Šourek František ze Záluží č.p. 170.

Družstvo dle všech informací obnovilo činnost, dokonce 8. června 1947 svolalo řádnou valnou hromadu, která zrušila rozhodnutí z roku 1939 o likvidaci družstva a výmazu z rejstříku nacistickými úřady. Družstvo obnovilo činnost, vyhlášky družstva měla být zveřejňována na stránkách časopisu „Družstevní věstník“. Valná hromada zvolila také první řádné poválečné představenstvo ve složení: horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 148, horník Kovařík Petr ze Záluží č.p. 127, horník Šourek František ze Záluží č.p. 170, trafikant Jirák Karel ze Záluží č.p. 126, horník Mertl Josef ze Záluží č.p. 166, horník Vejlupek František ze Záluží č.p. 88. Zároveň byl vymazán národní správce Šourek František.

Podle usnesení valné hromady z 8. června 1947 a výměru ministerstva financí ze dne 17. listopadu 1947 a ministerstva vnitřního obchodu ze dne 20. března 1948 se vymazuje výmaz družstva a obnovují se platné před tím zápisy s výjimkou zápisy o zrušení družstva a jeho vstupu do likvidace.

S nástupem KSČ k moci, se strana rozhodla vyeliminovat veškeré samostatně působící dělnická družstva a organizace. Družstevníci tak stáli před dilematem likvidace družstva nebo zachování pod podmínkou splynutí s komunistickou sítí konzumních družstev „Včela“. Na valné hromadě konané 23. května 1948 se družstevníci nakonec rozhodlo respektovat vládní nařízení č. 259 a splynulo s družstvem „Včela“ v Mostě.

Budova družstva „Budoucnost“ v Záluží u Mostu

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO V KOPISTECH (1902-1902)

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo pro království České v Kopistech, okres Most, zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo místními anarchisty zapsáno u krajského soudu v Mostě 15. února 1902.

Ve stanovách družstva se psalo:

Účelem společenstva jest:

1)kupování potravin a nápojů avyrábění potravin a nápojů všeho druhu a jich prodej svým členům, jakož i všech životních potřeb,

2)zřizování dílen a továren ku výrobě veškerých dělnických životních potřeb,

3)získávání majetku, pozemků. Dílen a továren, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí neb nájmem,

4)udělování zálohy úvěru potřebným členům,

5)přejímání vkladů na úroky na spořitelní knížku a vkladní lístky,

6)běžný účet.“

Ustanovující valná hromada se konala 27.ledna 1902 a členy prvního představenstva byli zvoleni místní anarchisté: ředitelem horník Dexler Josef z Kopist, náměstkem ředitele horník Louda František z Kopist, pokladníkem horník Baroch Antonín z Kopist a přísedícím horník Bajer Václav z Kopist. Členy dozorčí rady s právem podepisovat družstvo zvoleni horník Opatrný Václav z Kopist a horník Bém Ondřej z Kopist.

Dokumenty a smlouvy družstva bylo nutné opatřit podpisem ředitele nebo náměstka a stvrdit podpisy obou členů dozorčí rady. Závodní podíl byl stanoven na 20 korun. Zprávy družstva byly oznamovány na stránkách anarchistického časopisu „Horník“.

Protože se družstvo nepodařilo získat další členy družstva a tím dostatečnou sumu pro úspěšný rozvoj družstva, neúspěch nebyl zaviněn nedostatkem lidí, anarchistů bylo v místě dost, problém, jako u většiny těchto dělnických družstev, byla špatná finanční situace hornických rodin, kterým výplata nestačila na pokrytí základních životních potřeb a prostě nebyli schopni dát stranou závodní podíl pro vstup do družstva. Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo pro království České v Kopistech zaniklo výmazem z rejstříku u krajského soudu v Mostě dne 22. srpna 1902.

DĚLNICKÁ JEDNOTA „ORGANISACE“ KOPISTY (1896-1896)

Také anarchističtí dělníci v Kopistech se pokusili založit svépomocné spotřební družstvo. U krajského soudu v Mostě byla Dělnická jednota „Organisace“, registrované společenstvo s ručením obmezeným k zaopatřování potravin a příbytků pro Kopisty a politický okres Mostecký dne 29. ledna 1896.

Ustanovující valná hromada Dělnické jednoty „Organisace“ v Kopistech se sešla 12. ledna 1896. Do prvního a zároveň posledního předsednictva tohoto družstva byli zvoleni: ředitelem Pacina Václav, náměstkem Plhák Adalbert, Drexler Josef, Koranda Adalbert, Bexa Jan a Stoklas František.

Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 10 korun. Oznámení družstva měla být přetiskována na stránkách časopisů „Ruch“ a „Lid“

Toto družstvo s jepičím životem, bylo dáno k likvidaci již během roku 1896. Oficiálně ovšem bylo z firemního rejstříku vyškrtnuto u krajského soudu v Mostě až 21. května 1902.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „UNIE“ V LIPĚTÍNĚ (1901-1903)

Místní anarchisté založili na počátku minulého století Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ pro království České v Lipětíně, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. U krajského soudu v Mostě bylo zapsáno 10. října 1901.

Na ustanovující valné hromadě byly schváleny stanovy družstva, které o čelu praví:

Účelem společenstva jest:

1)kupování a vyrábění potravin všeho druhu a jich prodej svým členům,

2)zřizování dílen a továren ku výrobě veškerých dělnických životních potřeb,

3)získávání majetku, pozemků. Dílen a továren, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí neb nájmem,

4)udělování zálohy úvěru potřebným členům,

5)přejímání vkladů na úroky na spořitelní knížku a vkladní lístky.“

První představenstvo bylo zvoleno ve složení: ředitelem horník Kubát Václav z Růžodolu č.p. 32, náměstkem ředitele horník Němeček Václav z Lipětína č.p. 42, přísedícími horník Švancar František z Růžodolu č.p. 47 a horník Beran Václav z Růžodolu č.p. 6. Členy dozorčí rady zvoleni horník Kubát Maximilián z Růžodolu č.p. 49 a horník Košvanec Václav z Lipětína č.p. 44, kteří mají oprávnění podepisovat listiny družstva.

Oznámení týkající se družstva bylo přetiskována na stránkách anarchistického časopisu „Horník“. Členský závodní podíl obnášel 20 korun.

V pořadí druhá celoroční valná hromada se odbývala 18. ledna 1903. Zvoleni byli za členy představenstva: ředitelem horník Srp František z Lipětína č.p. 60, místoředitelem s právem k podpisu horník Kubát Václav z Růžodolu č.p. 32. Přísedícími horník Málek Josef a Soukup František, oba bytem v Lipětíně a s právem podepisovat družstvo. Členy dozorčí rady s právem podpisu zvoleni horníci Šlégr František a Fišer František z Růžodolu.

Na pololetní valné hromadě konané 5. července 1903, pro nedostatek členstva, kdy chudí horníci neměli ani na chleba a brambory pro nasycení svých rodin, bylo rozhodnuto o likvidaci družstva. Tímto úkolem byli pověřeni Šlégr František a Málek Josef, kteří tak učinili u krajského soudu 7. července 1903. Definitivně bylo družstvo zlikvidováno a vymazáno z rejstříku 1. záři 1903.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „SVORNOST“ V HOSTOMICÍCH (1900 -1907)

Hostomičtí anarchisté založili Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ pro království České v Hostomicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 6. listopadu 1900. Zprávy z družstva byly přetiskovány na stránkách anarchistických periodik „Omladina“ a „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 20 korun.

Na ustanovující valné hromadě, která se konala 4. listopadu 1900 bylo zvoleno následující představenstvo: ředitelem Limberský František z Hostomic, místoředitelem Svoboda Josef z Hostomic, dále Veselý Alois z Hostomic a Kozák Alois. Členy správní rady Růžička Antonín z Všechlap a Císař Jan z Hostomic.

V pořadí druhá valná hromada se uskutečnila 19. ledna 1902. Ředitelem Limberský František z Hostomic, místoředitelem Kozák Alois z Hostomic, dále Pavlík Josef z Hostomic a Koutek Pavel z Hostomic. Členy správní rady Kunst Jan z Hostomic a Petráň Josef z Hostomic.

Další valná hromada se uskutečnila 25. ledna 1903, na které bylo zvoleno nové předsednictvo: ředitelem Limberský František z Hostomic, místoředitelem Drda František z Hostomic, pokladníkem Kunst Jan z Hostomic a Koutek Pavel z Hostomic. Členy správní rady Macháček František a Němeček Václav, oba z Hostomic. Noví činovníci svolali na 22. února 1903 mimořádnou valnou hromadu a byly odsouhlaseny změny stanov.

Valná hromada odbývaná 26. června 1904 zvolila tyto činovníky: ředitelem Pavlík Josef z Hostomic, místoředitelem Kozák Alois z Hostomic, pokladníkem Koutek Pavel z Hostomic a kontrolorem Petráň Josef z Hostomic. Členy správní rady zvoleni Bojer Václav a Razím Vincenz z Hostomic.

Valná hromada 22. ledna 1905 rozhodla následovně: ředitelem zvolen Kozák Alois z Hostomic, místoředitelem Pavlík Josef z Hostomic, pokladníkem zvolen Šágr František a kontrolorem Petráň Josef z Hostomic. Členy správní rady zvoleni Lipman František a Razím Vincenc z Hostomic.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ pro království České v Hostomicích bylo zlikvidováno dle zápisu u krajského soudu v mostě dne 6. července 1907.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „ROVNOST“ V HROBECH (1902-1904)

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ pro království České v Hrobech, okres Duchcov, zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo založeno místními anarchisty a zapsáno u krajského soudu v Mostě 20. května 1902.

Ustanovující valná hromada se uskutečnila 6. ledna 1902. Členy prvního představenstva byli zvoleni místní anarchisté: ředitelem Procházka František z Hrobů, náměstkem ředitele Kurc František ze Starých Verneřic, pokladníkem Holub Kašpar Nových Verneřic a Davídek Václav z Hrobů. Členy dozorčí rady zvoleni Dvořák Václav z Hrobů a Klíma Bartoloměj z Hrobů.

Zprávy o dění v družstvu byly publikovány na stránkách anarchistického časopisu „Horník“.

Pololetní valná hromada se odbývala 13. července 1902. Členy představenstva byli zvoleni místní anarchisté: ředitelem Procházka František z Hrobů, náměstkem ředitele Kuchta Josef z Hrobů, pokladníkem Holub Kašpar z Nových Verneřic a Davídek Václav z Hrobů. Členy dozorčí rady zvoleni Dvořák Václav z Hrobů a Klíma Bartoloměj z Hrobů.

Valná hromada odbývaná 25. ledna 1903 zvolila: ředitelem Procházka František z Hrobů, náměstkem ředitele Petr Josef z Hrobů, pokladníkem Kutina Alois z Nových Verneřic a Voldřich Josef z Nový Verneřic. Členy dozorčí rady zvoleni Stach Matyáš z Hrobů a Davídek Václav z Hrobů.

Na valné hromadě konané 17. ledna 1904, byli zvoleni činovníci: ředitelem Krofta Josef z Hrobů, místoředitelem Kutina Alois z Nových Verneřic,pokladníkem Telín Martin z Hrobu a přísedícím Kuchta Josef z Lipětína. Členy dozorčí rady zvoleni Stach Matyáš z Hrobů a Davídek Václav z Hrobů.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech bylo zlikvidováno 18. října 1904, kdy to bylo oznámeno krajskému soudu v Mostě.

DĚLNICKÉ POTRAVNÍ SPOLEČENSTVO „SVORNOST“ V DUCHCOVĚ (1898-1899)

Mezi první družstevnické snahy duchcovských anarchistů bylo Dělnické potravní společenstvo „Svornost“, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Duchcově. Žádosti bylo vyhověno a družstvo bylo zapsáno do rejstříku krajského soudu v Mostě dne 11. února 1898.

Ustanovující schůze se uskutečnila 10. ledna 1898, na která byly schváleny stanovy a určen závodní podíl pro vstup do družstva na 20 korun. Zprávy družstva byly oznamovány na stránkách časopisů „Národní listy“ a „Právo lidu“.

K volbě představenstva došlo až po registraci družstva, kdy byla svolána na 22. březen 1898. první představenstvo bylo zvoleno následovně: ředitelem Vysušil Karel z Duchcova, náměstkem ředitele Zíka Josef z Duchcova, přísedícími členy Virt Jan z Duchcova a Šulc František z Duchcova.

Družstvo ovšem nesehnalo dostatečný počet závodního kapitálu, aby mohlo rozjet činnost a tak byl ještě v roce 1898 podán návrh na likvidaci družstva. Z rejstříku krajského soudu bylo družstvo vyškrtnuto 11. října 1899.

DĚLNICKÝ KOOPERAČNÍ SPOLEK V OSEKU (1901 – 1903)

Anarchisté v Oseku spojili své síly v družstevním duchu „dělníci sami sobě“ v Dělnickém kooperačním spolku v Oseku pro zaopatřování laciných potravin a bytů, zapsané společenstvo s obmezeným ručením.

Ustanovující valná hromada se konala 7. ledna 1901 a první představenstvo bylo zvoleno s tímto personálním obsazením: ředitelem horník Draxl Václav z Oseka, pokladníkem horník Němeček Bohumil z Oseka a kontrolorem horník Reiser Karel z Oseka.

Vyhlášky členům družstva se dávaly vědět na černém prkně a oběžníkem. Závodní podíl byl stanoven na 10 korun. Družstvo museli podepsat vždy dva členové představenstva.

Družstvo bylo oficiálně zapsáno u krajského soudu v Mostě 19. ledna 1901.

Ve stanovách se psalo:

Účelem společenstva jest:

1)společným úvěrem svých členů kupovati a výráběti potraviny, nápoje, mléko, smíšené zboží všeho druhu, jakož i šatstvo, obuv a jiné potřeby denního života vůbec a prodávati je výlučně svým členům proti hotovému placení neb týdennímu úvěru,

2)pro své členy stáčeti pivo do lahví a pivo v uzavřených lahvích prodávati,

3)zjednávati peníze společným úvěrem svých členů,

4)poskytovati zálohy svým členům úvěru potřebným,

5)zřizovati poboční závody v celém království českém,

6)kupovati pozemky a domy, stavěti a zaopatřovati obydlí pro členy.“

V říjnu 1901 je na pololetní valné hromadě zvolen nový ředitel horník Holec Karel z Oseka. Zbytek představenstva zůstává nezměněn.

Na valné hromadě v červenci 1902 je zvoleno nové představenstvo družstva ve složení: ředitel horník Holec Karel z Oseka, pokladníkem horník Němeček Bohumil z Oseka a kontrolorem horník Pokorný Čeněk z Oseka.

Dělnický kooperační spolek v Oseku zaniká 27. ledna 1903, kdy je vymazán z rejstříku krajského soudu v Mostě.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO V MOSTĚ (1901-1902)

Mostečtí anarchisté se pustili do svého prvního družstevního počinu založením Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva pro království České v Mostě, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. U krajského soudu v Mostě bylo zapsáno 18. září 1901.

Účelem společenstva jest:

1)kupování potravin a vyrábění potravin všeho druhu a jich prodej svým členům,

2)zřizování dílen a továren ku výrobě veškerých dělnických životních potřeb,

3)získávání majetku, pozemků. Dílen a továren, zřizování obydlí pro své členy novými stavbami, koupí neb nájmem,

4)udělování zálohy úvěru potřebným členům,

5)přejímání vkladů na úroky na spořitelní knížku a vkladní lístky,

6)běžný účet.“

Na ustanovující valné hromadě, která se uskutečnila 23. září 1901 byli členy prvního představenstva družstva zvoleni: ředitelem horník Čihula Jan z Mostu, náměstkem ředitele horník Charvát Adolf z Mostu, přísedícími horník Elsnic Karel z Mostu a horník Nekovář Václav z Mostu. Členy dozorčí rady zvoleni horník Pták Josef z Mostu a horník Opatrný František z Mostu. Dokumenty družstva musel podepsat ředitel nebo náměstek a dva členové dozorčí rady. Oznámení družstva vycházely na stránkách anarchistických časopisů „Matice svobody“ a „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 10 korun.

Družstvo z ekonomických důvodů, pro nedostatek členstva a potřebného kapitálu bylo na základě valné hromady 7. května 1902 dáno k likvidaci. Dnem 25. října 1902 družstvo oficiálně zaniklo a bylo vyškrtnuto z rejstříku u krajského soudu v Mostě.