DĚLNICKO – MALOŽIVNOSTENSKÝ POTRAVNÍ SPOLEK BÍLINA (1898-1904)

Bílinští anarchisté založili družstvo Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek pro Bílinu a okolí, zapsané společenstvo s ručením obemezeným. Družstvo bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 14. listopadu 1898.

Ustanovující valná hromada tohoto anarchistického družstva proběhla 3. prosince 1898. Do vůbec prvního představenstva družstva zvoleni: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Černý Josef, dalšími členy představenstva zvoleni Babický František, Horák František, Červený Alois, Muller Václav, Čistecký Jan, Střemcha Antonín, Hála Václav, Fišer Alois,Lukavský Josef. Členy dozorčí rady Krupička Antonín a Sainer Antonín.

Zprávy družstva byla zveřejňována na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“. Závodní podíl pro vstup do družstva stanoven na 10 korun.

Valná hromada v roce 1899 znovu zvolila předchozí představenstvo: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Černý Josef, dalšími členy představenstva zvoleni Babický František, Horák František, Červený Alois, Muller Václav, Čistecký Jan, Střemcha Antonín, Hála Václav, Fišer Alois,Lukavský Josef. Členy dozorčí rady Krupička Antonín a Sainer Antonín.

Na valné hromadě konané 4. února 1900 byli do představenstva zvoleni: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Černý Josef. Přísedícími členy představenstva zvoleni: Hrudka Antonín z Bíliny, Solnař Jan z Břežánek, , Muller Václav, Čistecký Jan, Vávra Josef, Polcar František, Ungerman Václav, Kuncl Antonín, Havlíček Adalbert, Nedvěd Václav a Procházka Jan. Členy dozorčí rady Krupička Antonín a Sainer Antonín. Všichni z Bíliny.

Valná hromada, která se uskutečnila 27. ledna 1901 zvolila do vedení družstva členy: ředitelem Tikovský Alois, místoředitelem Lukavský Josef, pokladníkem Procházka Jan. Přísedícími členy představenstva zvoleni: Lanc Karel, Nosek Karel, Linhart František, Pochman František, Hála Václav, Polcar František, Ungerman Václav, Nedvěd Václav, Slezák Karel a Jirátko Václav. Členy dozorčí rady Nemastil Jakub a Sainer Antonín. Všichni z Bíliny.

Valná hromada odbývaná 26. ledna 1902 zvolila: ředitelem Janda Karel z Bíliny, místoředitelem Čistecký Jan z Bíliny, pokladníkem Šedivý Karel z Bíliny. Dalšími členy představenstva zvoleni: Šebek Josef z Bíliny, Olič Josef z Chudeřic, Stýblo Michal z Jenišova Újezdu, Babický František z Bíliny, Horák FrantišekJenišova Újezdu, Fišer AloisJenišova Újezdu, Nosek Karel, Pochman František, Polcar František. Členy dozorčí rady Sainer Antonín a Lukavský Josef z Bíliny.

Na valné hromadě 25. ledna 1903 došlo k úpravám stanov družstva, zvoleni byli: ředitelem Lukavský Josef z Bíliny, náměstkem ředitele Šebek Josef z Bíliny, kontrolorem Tunkl VáclavJenišova Újezdu, dalšími členy představenstva Hájek Václav, Kořan Jan, Lanc Karel, Veselý Štefan, Linhart František, Ungermann Václav, Mansfeld Václav a Skuthan Karel. Členy dozorčí rady: Kastl Václav z Břežánek a Stejskal František z Chudeřic.

Na mimořádné valné hromadě z 18. července 1903 bylo rozhodnuto o likvidaci družstva, to bylo fakticky zlikvidováno 19. prosince 1904, kdy je o tom záznam v rejstříku krajského soudu v Mostě.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „BLAHOBYT VŠECH“ V LOMU (1901-1902)

Lomští anarchisté inspirovaní družstevnictvím založili Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ pro království České v Bruchu, okres Duchcov, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, u krajského soudu v Mostě bylo oficiálně zapsáno 15. dubna 1901.

Ustanovují valná hromada družstva se konala 17. března 1901. První představenstvo bylo zvoleno následovně: ředitelem Hrabětín Bohumil z Horního Lomu, místoředitelem Vydra Antonín z Lomu, pokladníkem Lejsek Anotnín z Lomu a kontrolorem Skeřil František z Horního Lomu. Členy správní rady zvoleni Zrůst Josef z Lomu a Vildman Vilém z horního Lomu.

Zprávy o dění v družstvu členům byly sdělovány na stránkách anarchistického listu „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva činil 20 korun.

Na pololetní valné hromadě v srpnu 1901 bylo zvoleno nové představenstvo družstva s těmito činovníky: ředitelem Zrůst Josef z Lomu, místoředitelem Patera František z Lomu, pokladníkem Nosek Ludvík a kontrolorem Ott Josef. Členy správní rady zvoleni Zemek Karel a Zábrodský Josef, oba bytem v Lomu.

Na valné hromadě, která proběhla 26. ledna 1902, byli činovníci družstva zvoleni: ředitelem Zábrodský Josef, místoředitelem Zrůst Josef, pokladníkem Šindelář Václav z Lomu a kontrolorem Keberle Václav z Horního Lomu. Členy správní rady zvoleni Suchý Jan z Lomu a Potměšil Václav z Horního Lomu.

Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Blahobyt všech“ v Lomu zaniklo 6. září 1902, kdy je o tom sepsán zápis u krajského soudu v Mostě.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „POKROČILOST“ V DUCHCOVĚ (1900 -1905)

Na družstevní snahy z let 1898 – 1899 v podobě Dělnického potravního společenstva „Svornost“duchcovští anarchisté navázali hned následující rok. Duchcovští anarchisté na 7. října 1900 svolali ustanovující schůzi Novokooperačního dělnického spotřebního družstva „Pokročilost“ v Duchcově pro království České, zapsané společenstvo. Družstvo bylo registrováno krajským soudem v Mostě dne 27. října 1900.

Na ustanovující schůzi bylo zvoleno také první předtsavenstvo v personálním obsazení: ředitelem Kovanda Antonín z Duchcova, náměstkem ředitele Kodet František z Duchcova, přísedícími členy představenstva Trnka Josef z Duchcova a Veverka František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Košťák Jan z Duchcova a Švarc František z Duchcova.

Zprávy družstva byly otiskovány na stránkách anarchistických listů „Horník“ a „Omladina“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl určen na 20 korun.

Na valné hromadě 14. dubna 1901 bylo zvoleno představenstvo družstva: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele Kodet František z Duchcova, přísedícími členy představenstva Trnka Josef z Duchcova a Veverka František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Košťák Jan z Duchcova a Švarc František z Duchcova.

Valná hromada konaná 26. ledna 1902 zvolila do družstva tyto činovníky: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele Veverka František z Duchcova, přísedícími členy představenstva Švarc František z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Sochor Václav z Duchcova a Pecha Ferdinand z Duchcova.

Ve valné hromadě odbývané 25. ledna 1903 byli co členové představenstva zvoleni: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele horník Švarc František z Duchcova, přísedícími členy představenstva horník Pecha František z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni horník Kalina Cyril z Duchcova a horník Zikán Jan z Duchcova. Revisoři Kroupa František, Šimůnek Antonín a Jindrák Antonín.

Valná hromada, která se uskutečnila 31. ledna 1904 zvolila: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele horník Veverka František z Duchcova, přísedícími členy představenstva horník Kalina Cyril z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Bureš Josef z Duchcova a horník Mandák Emanuel z Duchcova.

Valná hromada v roce 1905 zvolila představenstvo: Hrůza Vojtěch z Duchcova, náměstkem ředitele horník Veverka František z Duchcova, přísedícími členy představenstva horník Kalina Cyril z Duchcova a Patera František z Duchcova. Členy správní rady zvoleni Bureš Josef z Duchcova a horník Bruk František z Duchcova.

Koncem roku 1905 se družstvo dostalo do ekonomických potíží, a byl podán návrh k likvidaci, ta proběhla 16. listopadu 1905, a družstvo tímto datem bylo vyškrtnuto z rejstříku krajského soudu v Mostě.

NOVOKOOPERAČNÍ DĚLNICKÉ SPOTŘEBNÍ A VÝROBNÍ DRUŽSTVO „VPŘED“ HÁJ U DUCHCOVA (1900 – 1903)

Anarchisté v Hánu, dnešním Háji u Duchcova založili Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ pro království České v Hánu,okres Duchcov, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Novokooperační družstvo bylo u krajského soudu 27. října 1900. Tři dny na to se navrhovatelé sešli 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě.

Ustanovující valná hromada zvolila následující činovníky: ředitelem družstva byl delegován Králiček Bedřich, místoředitelem Kalina Jan. Pokladníkem Vittner Josef. Všichni bydlící v Háji u Duchcova. Členy správní rady (představenstva) zvoleni: Mácha Josef z Hrobu a Řezáček Josef z Háje.

Zprávy týkající se družstva byly otiskovány na stránkách anarchistických listů „Omladina“ a „Horník“. Závodní podíl pro vstup do družstva byl stanoven na 20 korun.

Další valná hromada proběhla 20. ledna 1901, zvoleni byli ředitelem družstva byl delegován Králiček Bedřich, místoředitelem Řezáček Josef. Pokladníkem Svoboda Karel. Všichni bydlící v Háji u Duchcova. Členy správní rady (představenstva) zvoleni: Mácha Josef, Sohr Bedřich z Hrobu a Nedvěd Jan z Háje.

Další valná hromada se konala již 21.července 1901. Zvolen byl nový ředitel Witner Josef z Háje. Ostatní členové představenstva byli ve svých funkcích znovuzvoleni. Místoředitelem Řezáček Josef. Pokladníkem Svoboda Karel. Pokladníkem Sohr Bedřich. Všichni bydlíci v Háji u Duchcova. Členy správní rady (představenstva) zvoleni: Mácha Josef z Hrobu, Sohr Bedřich a Nedvěd Jan z Háje.

Řádná celoroční valná hromada se konala 26.ledna 1902. Na postu ředitele byl nově zvolen Schlager Josef z Haje, místoředitelem Řezáček Josef, dalšími členy představenstva Cifrain Františkem z Hrobů a Kalina Bedřich z Háje.Členy správní rady Welek Josef a Mácha Josef.

Pololetní valní hromada v roce 1902 zvolila nového ředitele, kterým se stal Kříšťal František z Háje č.p. 139. Místoředitelem Řezáček Josef, dalšími členy představenstva Cifrain Františkem z Hrobů a Kalina Bedřich z Háje.Členy správní rady Welek Josef a Mácha Josef.

Koncem roku 1903 se rozhodlo o likvidaci družstva, zřejmě z nedostatku finančních prostředků, a 28. prosince 1903 došlo k výmazu družstva z rejstříků rozhodnutím krajského soudu v Mostě.

Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909-1921)

Anarchistické družstvo s názvem Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Malthýru zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo u krajského soudu v Mostě zapsáno 4. března 1910. Družstvo vzniklo následkem několika veřejných schůzí svolaných místními anarchisty ze Zemské jednoty horníků na protest proti nehoráznému zdražení mléka. Anarchisté se rozhodli zahájit bojkot dodavatelů a prodejců mléka, a nakonec se situaci rozhodli vyřešit tím, že si založí dělnické družstvo a začnou si mléko obstarávat sami bez prostředníků, kteří si hrabou sobě do kapsy a prodávají s přemrštěnými cenami.

Ustanovující schůze Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu se konala již 19. prosince 1909. Ve stanovách družstva se za účelem psalo: „ Předmětem podniku je obstarávání nákupu mléka ve velkém, jakož i mlékařských výrobků všeho druhu případně i zpracování výrobků týchže a prodáváním téhož členům proti hotovému neprodlenému zaplacení, jakož i podporování spořivosti členů přijímáním a zúrokováním úspor. Prodávání zboží nečlenům je úplně vyloučeno“.

Na ustanovující schůzi byli zvoleni členy představenstva: předsedou horník Klabík František ze Záluží č.p. 151, pokladníkem horník Fröhlich František ze Záluží č.p. 14 a kontrolorem horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 149. Dalšími členy představenstva zvoleni: horník Šedivý František ze Záluží č.p. 77, Končálová Anna ze Záluží č.p.161 a Koláčková Marie ze Záluží č.p.161. Zprávy družstva byly zveřejňovány v pražských časopisech „Družstevník“ a „Právo lidu“, ale také v místních „Hornických listech“, vydávaných v Duchcově. Závodní podíl byl pro vstup do družstva byl stanoven na 5 korun.

Na valné hromadě družstva v roce 1910 byl dosavadní výbor ve svých funkcích potvrzen, pouze Fröhlicha Františka vystřídal na postu pokladníka horník Kokoška Antonín ze Záluží. Předsedou zůstal nadále horník Klabík František ze Záluží č.p. 151 a kontrolorem horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 149. Dalšími členy představenstva zvoleni: horník Šedivý František ze Záluží č.p. 77, Končálová Anna ze Záluží č.p.161 a Koláčková Marie ze Záluží č.p.161.

V roce 1911 bylo představenstva nezměněno v tomto složení: předsedou horník Klabík František ze Záluží č.p. 151, pokladníkem horník Kokoška František ze Záluží a kontrolorem horník Šíp Jan ze Záluží č.p. 149. Dalšími členy představenstva zvoleni: horník Šedivý František ze Záluží č.p. 77, Končálová Anna ze Záluží č.p.161 a Koláčková Marie ze Záluží č.p.161.

Na valné hromadě v roce 1912 došlo k velké personální obměně: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Korynta Jan. Přísedícími členy představenstva Pošta Václav a Krchov Josef a Končálová Anna, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Členové nákupního družstva na valné hromadě, která se konala 26. ledna 1913, si zvolili následovně: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Pošta Václav a Krchov Josef a Pešta František, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada v roce 1914 potvrdila dosavadní členy ve svých funkcích a představenstvo mělo toto složení: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Pošta Václav a Krchov Josef a Pešta František, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Na valné hromadě v roce 1915 byli zvoleni: předsedou zvolen Štrebl Václav, pokladníkem Kokoška František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Fišer Vojtěch, Šourek František a Pešta František, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Další řádná celoroční valná hromada se odbývala 20. února 1916: předsedou zvolen Procházka Václav, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Fišer Vojtěch, Bečvář Josef a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada v roce 1917 nepřinesla žádné změny a složení představenstva zůstalo následující: předsedou zvolen Procházka Václav, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva, Bečvář Josef a Kadlec Karel, Fišer Vojtěch všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada, která se odbývala 24. února 1918 zvolila následující představenstvo: předsedou zvolen Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Na valné hromadě v roce 1919 bylo zvoleno představenstvo ve stejném složení: předsedou zvolen Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Na valné hromadě v roce 1920 došlo jen k výměně funkci, ale personální složení zůstalo stejné: předsedou zvolen Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Kadlec Karel, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Valná hromada v roce 1921 zvolila následující představenstvo: předsedou zvolen Patočka Karel ze Záluží č.p. 148, pokladníkem Šourek František, kontrolorem Müller Karel. Přísedícími členy představenstva Hřích Josef ze Záluží č.p. 43, Drmla Jan ze Záluží č.p. 15 a Janko Josef, všichni ze Záluží a povoláním horníci.

Zanedlouho byla svolána mimořádná valná hromada dne 9.ledna 1921, na které bylo usneseno družstvo rozpustit. Likvidátory byli určeni dosavadní členové představenstva Patočka Karel, Šourek František, Müller Karel, Drmla Jan, Janko Josef a Hřích Josef. Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží bylo definitivně vymazáno rozhodnutím krajského soudu v Mostě dne 23.listopadu 1922.

Seznam členů družstev

AKTUALIZOVÁNO 15. 6. 2018

Bašus Alois – Lom, Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • ředitel pekárny v roce 1908
 • ředitel pekárny v roce 1909
 • ředitel pekárny v roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910
 • člen správní rady v roce 1911
 • bydlel Lom č.p. 70, v létě do Libkovic

Bečvár Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • povoláním horník

Beran Václav – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen přísedícím členem výboru
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 6

Cifrain František – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 člen představenstva

Drmla Jan – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva
 • V roce 1919 člen představenstva
 • V roce 1920 člen představenstva
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 15

Dvořák Čeněk – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Fiřt Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Fišer František- Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník

Fišer Vojtěch – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1915 člen představenstva
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • povoláním horník

Fröhlich František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva, do funkce pokladníka pro rok 1910
 • povoláním horník
 • bytem Záluží č.p. 14

Hřích Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • -zvolen na valné hromadě 24.února 1918
 • V roce 1919 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1920 člen představenstva
 • V roce 1921 člen představenstva
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • Bydlel na adrese Záluží č.p. 43

Inemann Josef – Lom

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • člen správní rady v roce 1911
 • bydlel v Lomu č.p. 289
 • horník

Janko Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1921 člen představenstva
 • povoláním horník
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem

Jindra Václav – Lom

 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen ředitelem
 • v roce 1908 ředitelem potravního družstva

Kadlec Karel – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • V roce 1918 člen představenstva
 • V roce 1919 člen představenstva
 • V roce 1920 člen představenstva
 • povoláním horník

Kalina Bedřich – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 člen představenstva

Kalina Jan – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen představenstva a místoředitel

Klabík František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva
 • v roce 1909 předseda (ředitel)
 • V roce 1910 člen představenstva a předseda
 • Družstvo sídlilo na adrese Záluží č.p. 61
 • Kdo měl zájem odebírat anarchistické družstevnické mléko, musel si od družstva zakoupit speciální známky, které byly k dostání u předsedy Františka Klabíka.
 • povoláním horník
 • bytem Záluží č.p. 151

Klíma Josef – Osek

 • zakládající člen Dělnické jednoty „Svornost“ v Oseku
 • družstvo k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, Duchcov a Teplice
 • v roce 1919 člen představenstva – ředitel

Knížek Mikuláš – Břežánky/Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1910 zvolen za člena správní rady pekárny na valné hromadě 27. února 1910
 • dne 9.10.1910 rezignoval na svou funkci
 • bydlel v Břežánkách
 • v roce 1911 člen správní rady pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • od roku 1911 rozvážeč chleba pekárny a bytem v Libkovicích

Knopp Alois – Motyčín

 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně
 • na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva

Kokoška Antonín – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1910 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1911  člen představenstva a pokladník
 • V roce 1912 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1913 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1914 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1915 člen představenstva a pokladník
 • povoláním horník

Koláčková Marie – Záluží u Mostu

 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členaku představenstva pro rok 1910
 • V roce 1910 členka představenstva
 • V roce 1911 členka představenstva
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 161

Končálová Anna – Záluží u Mostu

 • Zakládající členka Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolena za členku představenstva pro rok 1910
 • V roce 1910 členka představenstva
 • V roce 1911 členka představenstva
 • V roce 1912 členka představenstva
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 161

Korynta Jan – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva a kontrolor
 • povoláním horník

Košvanec Václav – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 44

Kounovský A. – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu

Králiček Bedřich – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen předtstavenstva a ředitel
 • v roce 1901 člen předtstavenstva a ředitel

Krchov Josef – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva
 • V roce 1913 člen představenstva
 • V roce 1914 člen představenstva
 • povoláním horník

Křišťál František – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva a ředitel
 • v roce 1903 člen představenstva a ředitel
 • z Háje č.p. 139

Kubát Maximilián – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen členem dozorčí rady
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 49

Kubát Václav – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen ředitel
 • V roce 1903 zvolen místoředitelem
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 32

Kučera František – Bílina

 • Ředitel anarchistického družstva Dělnické pekárny „FEDERACE“ v Libkovicích.

Kuneš František – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Kupr – Lom

 • Člen Konzumního spolku Volnost v Lomu
 • v roce 1914 zvolen  obchod vedoucím družstevní prodejny v Lomu č.p. 398
 • 17.1 1914 mělo družstvo 471 členů

Mácha Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen správní rady
 • v roce 1901 člen správní rady
 • v roce 1902 člen správní rady
 • v roce 1903 člen správní rady

Maizner Jaroslav – Osek

 • Člen a důvěrník Potravinového družstva Svornost v Oseku

Málek Josef – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen přísedím členem výboru
 • v roce 1903 pověřen likvidátorem družstva
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 60

Müller Karel – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1913 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1914 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1915 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1916 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1917 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1918 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1919 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1920 člen představenstva a kontrolor
 • V roce 1920 člen představenstva a kontrolor
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník

Nedvěd Jan – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1901 člen správní rady

Němeček Václav – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen místoředitelem
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 42

Otta Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Patočka Karel – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1918 člen představenstva
 • V roce 1919 člen představenstva
 • V roce 1920 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1921 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 148

Peca Antonín – Lom

 • Člen Potravního družstva Volnost v Lomu
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1911 člen správní rady pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bytem v Lomu

Pešta František – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1913 člen představenstva
 • V roce 1914 člen představenstva
 • V roce 1915 člen představenstva
 • povoláním horník

Peukert Alois – Osek

 • zakládající člen Dělnické jednoty „Svornost“ v Oseku
 • družstvo k zaopatřování potravin a příbytků pro Osek, Duchcov a Teplice
 • v roce 1919 člen dozorčí rady – předseda

Plánička František – Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • místoředitel pekárny v roce 1908
 • místoředitel pekárny v roce 1909
 • bydlel Libkovicích č.p. 92

Pošta Václav – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva
 • V roce 1913 člen představenstva
 • V roce 1914 člen představenstva
 • povoláním horník

Procházka Václav – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • – valná hromada 20. února 1916
 • V roce 1917 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • povoláním horník

Reinl Viktor – Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • bydlel v Libkovicích č.p. 103

Řezáček Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen správní rady
 • v roce 1901 člen představenstva a místoředitel
 • v roce 1902 člen představenstva a místoředitel
 • v roce 1903 člen představenstva a místoředitel

Schlager Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva a ředitel

Smuda Josef – Lom

 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen za revisora účtů.

Sohr Bedřich – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1901 člen správní rady

Soukup František – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen přísedím členem výboru
 • povoláním horník

Srb František – Lipětín

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen ředitelem
 • povoláním horník
 •  z Lipětína č.p. 60

Svoboda Karel – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1901 člen představenstva a pokladník

Šedivý František – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ člena představenstva
 • v roce 1910 člen představenstva
 • V roce 1911 člen představenstva
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 77

Šindelář Alois – Lom

 • Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

Šíp Jan – Záluží u Mostu

 • Zakládající člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • Na ustavující valné hromadě 19. prosince 1909 Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ zvolen za člena představenstva
 • V roce 1910 kontrolor a člen představenstva
 • V roce 1911 kontrolor  a člen představenstva
 • povoláním horník
 • bydlel na adrese Záluží č.p. 149

Šlégr František- Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1903 zvolen členem dozorčí rady
 • v roce 1903 pověřen likvidátorem družstva
 • povoláním horník

Šourek František – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1915 člen představenstva
 • V roce 1916 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1917 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1918 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1919 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1920 člen představenstva a pokladník
 • V roce 1921 člen představenstva a pokladník
 • na mimořádné valné hromadě 9.ledna 1921 rozhodnuto o likvidaci družstva, určen likvidátorem
 • povoláním horník

Štrebl Václav – Záluží u Mostu

 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1912 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1913 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1914 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • V roce 1915 člen představenstva a předseda (ředitel)
 • povoláním horník

Švancar František – Růžodol

 • zakládající člen Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901-1903)
 • v roce 1901 a 1902 zvolen přísedícím členem výboru
 • povoláním horník
 •  z Růžodolu č.p. 47

Tatar Josef – Libkovice

 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen místoředitelem
 • V roce 1909 ředitel anarchistického Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • v roce 1911 ředitel pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bydlel v Libkovicích č.p. 104.
 • horník

Tvrdík Josef – Souš/Libkovice

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • V roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910 členem správní rady Dělnické pekárny „Federace“
 • dne 9.10.1910 rezignoval na svou funkci
 • v roce 1911 člen správní rady pekárny, zvolen na valné hromadě 26. února 1911
 • bydlel v Souši č.p. 335 a horník
 • od roku 1911 rozvážeč chleba pekárny a bytem v Libkovicích

Vlček Antonín – Lom

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • bydlel v Lomu č.p. 42

Welek Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen správní rady
 • v roce 1903 člen správní rady

Wittner Josef – Háj u Duchcova

 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • 31. srpna 1900 na ustanovující valné hromadě zvolen
 • v roce 1900 člen představenstva a pokladníkem
 • v roce 1901 člen představenstva a ředitelem

Wolf Vincenz – Lom

 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • v roce 1908 zvolen za člena správní rady pekárny
 • v roce 1909 zvolen za člena správní rady pekárny
 • bydlel v Lomu

Žikeš Jan – Lom

 • Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen přísedícím členem výboru