ZALOŽENÍ OBČANSKO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „PROLETÁŘ“ V POLICI NAD METUJÍ (1897)

Občansko vzdělávací spolek „Proletář“ v Polici nad Metují byl založen 11. dubna 1897. Do výboru byli zvoleni tito anarchisté:

 • VACEK Augustin – předseda
 • KVAPIL Augustin – místopředseda
 • ŠTĚPÁNSKÝ Karel – jednatel
 • TŮMA Rudolf – pokladník
 • VACEK Josef – účetní
 • THÉR Jiří – knihovník
 • LAJER František – domácí správce
 • ŠVEJDAR Václav – člen výboru
 • VACEK František – člen výboru
 • HEUFLEIŠ Josef – revisor účtů
 • ŠVORČÍK Ferdinand – revisor účtů
 • HUBKA Alois – revisor účtů

ZALOŽENÍ SPOLKU ODBORU OBUVNICKÉHO V BUKUREŠTI ČESKÝMI ANARCHISTY (1897)

Na stránkách anarchistického časopisu „Proletář“ vycházejícím v Liberci byla v létě 1897 zveřejněn dopis českých anarchistů, kteří emigrovali do Rumunska a usadili se v Bukurešti, kde se rozhodli založit anarchistický odborný spolek obuvníků, jak sami píší „na základech federativních“. Na ustanovující schůzi byl zvolen následující výbor složený z těchto členů:

 • NOVÁK Jan – první předseda
 • PEKAŘ Jan – druhý předseda
 • SCHACHEL Klement – první jednatel
 • VRBA František – druhý jednatel
 • LOSART Josef – první pokladník
 • NÁBĚLEK Josef – druhý pokladník
 • SCHEJBAL František – knihovník
 • FLOREXU Valentin – člen výboru
 • WAŠÁK Josef – člen výboru
 • POSPÍCHAL František – člen výboru
 • PRENĚK František – člen výboru
 • HARTL Fridrich – člen výboru
 • SCHTEMPLER Jakub – člen výboru
 • JANESKU Wasile – člen doplňovacího výboru
 • KAŠE Jan – člen doplňovacího výboru
 • KOSMAN Simon – člen doplňovacího výboru
 • BRUHA Josef – revisor
 • MAREK Jan – revisor

SJEZD SVAZU PROLETÁŘSKÝCH BEZVĚRCŮ (1929)

Sjezd Svazu proletářských bezvěrců se konal ve dnech 30. března až 1. dubna 1929 v Lidovém domě v Praze – Michle, na které byli zvoleni co předsednictvo svazu:

 • Vobořil Bohuslav – Praha II
 • Vydrová – České Budějovice
 • Koželka – Teplice
 • Barták – Brno, Husovice
 • Kobáč – Trnava, Slovensko

Dále byla zvolena komise svazu ve složení:

 • Korber Čeněk
 • Beran
 • Moutelík – Nusle
 • Paulus – Brno, Židovice
 • Vaňásek – Lom
 • Chylík – Praha VIII
 • Vacek – Ústí nad Labem
 • Riedl – Mladá Boleslav
 • Šlechta – Tábor
 • Kačmařík – Ostrava
 • Novák – Čáslav

VOLBA NA VALNÉ HROMADĚ ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÉHO A PODPOROVACÍHO SPOLKU „OMLADINA“ V MOSTĚ (1896)

Čtenářsko zábavní a podporovací spolek „Omladina“ v Mostě, který sdružoval především anarchisticky smýšlející dělnickou mládež, konal 19.ledna 1896 valnou hromadu, na které byli zvoleni do výboru spolku tito anarchisté:

 • Přibáň Josef – první předseda
 • Klíma Josef – druhý předseda
 • Červenka Jan – třetí předseda
 • Moule Josef – první jednatel
 • Holec Jan – druhý jednatel
 • Sýkora František – první pokladník
 • Vohánka Gustav – druhý pokladník
 • Paur Jan – účetní
 • Opatrný František – první knihovník
 • Bálek Tomáš – druhý knihovník

A dalších 10 členů do výboru (jména se nepodařilo vypátrat). Spolek měl sídlo v hostinci „Gussolle“, kde se nacházela také spolková knihovna, odbývaly schůze, přednášky, předčítání atd. Spolek byl volně sdružen s další asi třicítkou stejnojmenných spolků kolem časopisu „Omladina“.