Valná hromada Sdružení československých horníků ve Smečně (1929)

Místní odbočka Sdružení československých horníků ve Smečně konala svoji valnou hromadu v neděli dne 10.února 1929. Do nového výboru pro rok 1929 zvoleni předseda Davídek Václav ze Smečna č.p. 404, náměstkem Pelc František, pokladníkem Zikmund František ze Smečna č.p. 297, jednatelem Vavroch Karel a důvěrníkem Pekárek Josef. Členy výboru zvoleni Polák Karel, Franc František, Bernášek František a Wágner Václav. Revisory účtů zvoleni Vavroch Václav a Beznoska František. Spolkovou korespondenci vyřizoval jednatel Vavroch Karel ze Smečna č.p. 98. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada Sdružení československých horníků v Libušíne (1929)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Libušíně konala svoji valnou hromadu. Do nového výboru pro rok 1929 zvoleni předseda Liška František, náměstkem Eichlman Antonín starší, pokladníkem Beznoska Jaroslav, jednatelem Beznoška Václav. Náhradníky a přísedícími členy výboru zvoleni Inneman Václav, Kratochvíl Jan zároveň pokladníkem pohřebního fondu. Revisory účtů zvoleni Skopec Josef a Eichelman Antonín mladší. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada Sdružení československých horníků v Nové vsi – Hrdlovce (1929)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Nové Vsi – Hrdlovce u Duchcova konala svoji valnou hromadu. Do nového výboru pro rok 1929 zvoleni předseda Vtelenský Josef, místopředseda Drahokoupil František, jednatel Kraft Josef, pokladníkem Dvořák Josef. Přísedícími členy výboru zvoleni Vladař M., Král Jan. Revisory účtů zvoleni Hlívka Petr a Nykola Jindřich. Kolportérem Hornických listů a výběrčím členských příspěvku Drahokoupil František. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada Sdružení československých horníků Košťany (1929)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Košťanech konala svoji valnou hromadu. Přítomen byl Fišer Josef z ústředí z Mostu, který promluvil o stavu hornického odboru a hornickém pojištění. Byl zvolen následující výbor pro rok 1929: předseda Souček Josef, místopředseda Holub Josef, jednatel Buben Hynek, pokladník Žák Antonín. Členy výboru zvoleni Návara Josef, Bogr Josef. Revisory účtů zvoleni Holub Josef a Cikán František mladší. Kolportérem Hornických listů zvolen Černý Václav. Korespondenci vyřizoval předseda Souček Josef bytem Košťany č.p.219.

Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Záluží (1929)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Záluží u Mostu konala svoji celoriční valnou hromadu v prosinci 1929. Do nového výboru pro rok 1930 byli zvoleni následující členové: předsedou Tůma Leopold ze Záluží č.p. 126, náměstkem Šourek František, zapisovatelem Zvonař František, jeho náměstkem Hrdlička Alois, pokladníkem Ryčl František ze Záluží č.p. 135 a místopokladníkem Anděl Josef. Náhradníky zvoleni Štěrba Václav, Budil František a Kofroň František. Revisory účtů zvoleni Křivánek Bohumil a Dlesk Václav. Členem výboru za pokračovací školu zvolen Procházka František. Kolportéry Hornických listů zvoleni Fišer Karel, Štěrba Václav a Lexa Karel ze Záluží č.p.170, na kterého je periodikum zasíláno. Spolkovou korespondenci vyřizuje předseda Tůma Leopold. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada Sdružení československých horníků – Třebušice (1929)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Třebušicích konala svoji valnou hromadu v únoru 1929. Do nového výboru pro rok 1929 zvoleni předseda Pulec Antonín, jednatel Kaftan Felix a pokladníkem Vraný František. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Ustavující schůze odbočky Sdružení československých horníků v Horním Jiřetíne (1919)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Horním Jiřetíně se ustanovila dne 11.května 1919.  Na ustanovující valné hromadě byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1919. Do výboru byli zvoleni: předsedou Benda Josef, jednatelem Svoboda Adolf, pokladníkem Vála František a důvěrníkem Svoboda Bedřich. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Rtyně (1919)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Rtyni na Svatoňovicku konala dne 9.března 1919 svoji první celoroční valnou hromadu, na které byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1919. Hromadu zahájil pokladník Mědílek J., který omluvil předsedu Bergra Karla, který se nemohl dostavit pro svoji dlouho trvající nemoc. Jednatel Frýba Josef přečetl protokol z ustanovující schůze, konané v Batňovicích roku 1918. Přečtena byla zpráva z činnosti mimo výborových schůzí se konalo 11 členských schůzí, na kterých přednášeli Šlechta z Náchoda, Hanzlíček a Frabša z Prahy a Vaněk Antonín z Jaroměře, který stál u zrodu místní organizace. Během roku přistoupilo 279 členů, 14 zemřelo, celkem tedy odbočka 1.ledna 1919 čítala 485 členů. Předsedou zvolen Hanuš Jan ze Rtyně č.p. 74. Dále do výboru zvoleni za pokladníka Žid Jan, Souček Antonín, Vlček Pavel a  za jednatele Frýba Josef ze Rtyně u Úpice č.p. 124, Petráš Bartoloměj z Batňovic, Šrejber Augustin z Malých Svatoňovic, Gult František z Velkých Svatoňovic, Telk Robert z Bohdašína,za místopředsedu Kábrt Alois ze Strážkovic, Hůlek Bartoloměj z Vodolova. Náhradníky zvoleni Bárt Jan ze Rtyně, Kábrt Josef z Petrovic a Rak Vincenc ze Strážkovic. Revisory účtů zvoleni  Baudyš Antonín, Křech Václav a Špreňar Emil ze Rtyně. Do zábavního výboru zvoleni Štěpánský Emil, Špetla Antonín, Žid Jaroslav a Hubka Jaroslav ze Rtyně. Spolková místnost v hostinci „U Mikšů“ ve Rtyni. Odbočka konala své výborové i měsíční schůze vždy čtvrtou neděli v měsíci. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Trnovany (1919)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Trnovanech u Teplic konala svoji celoroční valnou hromadu, na které byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1919. Předsedou zvolen Klouda Václav, pokladníkem Ursič Karel a důvěrníkem Poborský Jan. Spolková místnost v hostinci „U Mrázků“. Odbočka konala své výborové i měsíční schůze vždy čtvrtou neděli v měsíci. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.

Valná hromada odbočky Sdružení československých horníků – Osek (1919)

Místní odbočka Sdružení československých horníků v Oseku konala svoji celoroční valnou hromadu, na které byli zvoleni následující členové do nového výboru pro rok 1919. Předsedou zvolen Salát František, pokladníkem Blecha J. a důvěrníkem Juren Rudolf. Spolková místnost v hostinci „U Jíšů“. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků (1909 – 1915), rozpuštěnou během represivních opatření za I.světové války.