B

BÁBA Antonín – Proboštov/Teplice

 • Severočeský anarchista a horník z Proboštova.
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Člen Hornické federace při ČFVO
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen Spolku „Odborová organizace“ v Proboštově.
 • Finanční příspěvek na podporu vydávání Hornických listů.

BABICKÝ František – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1898 – 1899, 1902 člen představenstva

BABINEJ Karel – Souš

 • Severočeský anarchista ze Souše.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Napsal referát o 1 .máji 1906 v Souši do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.

BABKA M. – USA/ Town of Lakem

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL

BABKA Josef – USA/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BABOR Karel – USA/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

BACÍK Karel (1876 – 1911) – Souš

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Narodil se 1876 v obci Nechyň u Blatné
 • dne 7. dubna 1902 svatba
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Zorganizoval finanční sbírku na vězeňský fond na vězněné anarchisty antimilitaristy z Duchcova v roce 1908.
 • zemřel 1.října 1911 ve svém domě v Souši č.p. 14
 • bezvěrecký pohřeb 3.října 1911

BACÍLEK J. – USA/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BAJER Václav – Kopisty

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Kopistech (1902)
 • v roce 1902 kontrolor

BALAČ Josef – USA/ Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

BALEJ – USA/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

BÁLEK Tomáš – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 první knihovník

BÁLEK František – USA/ Passaic

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 revisor účtů spolku
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BALÍČEK František – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 •  Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.

BALÍNOVÁ Anna – Most/USA

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 3.4.1904
 • Česká anarchistka žijící nejdříve v USA, pro její anarchistické smýšlení ovšem vypovězena a odstěhovala se do Kanady.
 • Americká sympatizantka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Psala do redakce „Nové Omladiny“ – publikační orgán ČFVO.

BALOUN Jan – Hrdlovka u Duchova

 • Severočeský anarchista a horník z Hrdlovky – Nové Vsi u Duchcova.
 • Člen Dělnické potravní jednoty v Hrdlovce (1898 – 1948)
 • na valné hromadě v lednu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě v květnu 1908 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě v únoru 1908 zvolen kontrolorem družstva

BALY Karel – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Kniha“ v Komořanech
 • sestra Petronilla Balyová (zemřela 1902)
 • koordinoval za místní anarchisty sbírku ve prospěch zemřelého anarchisty Kaluhy (leden 1902)
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • adresa: Komořany č.p. 21

BALYOVÁ Petronilla (?-1902) – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • členka Vzdělávacího spolku „Kniha“ v Komořanech
 • bratr Karel Baly

BAMBAS – Anglie

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • min od roku 1902 v Londýně
 • hostili anarchistu a redaktora „Matice svobody“ Jana Opletala při jeho návštěvě Londýna v roce 1902: „Soudružce Josefce Kejklíčkové, soudruhu Bambasovi a rodině Bartoníčkově srdečně děkuji za vše, čím mně pobyt můj v Londýne zpříjemnili.“

BAMBULA Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí

BARÁK Josef – Košťany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • v roce 1924 – 1926 zvolen za člena představenstva za Konzumní družstvo v Košťanech v rámci kooperace anarchistických družstev

BARDOUN Josef – Růžodol u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny bezvěrců v Růžodole u Mostu
 • skupina obnovena po válce v 13.dubna 1919
 • iniciátor obnovení skupiny
 • v roce 1919 jednatel
 • bydlel Teplické předměstí č.p. 741
 • Vyřizoval přihlášky členů, udílel rady k výstupu z církve

BAREŠOVÁ Antonie – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzena k 5 dnům vězení

BAROCH Antonín – Kopisty

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Kopistech (1902)
 • v roce 1902 pokladník

BAROCH – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.

BAROCHOVÁ Karolína – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.

BÁRTA František – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za náhradníka ve výboru
 • člen Odborného spolku dřevodělníků pro Jablonec a okolí
 • na valné hromadě 7.února 1897 zvolen za druhého českého jednatele
 • v roce 1895 člen výboru

BÁRTA Josef – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan u Lomu.
 • Člen Hornicko -hutnického spolku pro oboje pohlaví v Lomu.
 • Člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu.
 • V roce 1909 dva měsíce marodil a dostával podporu od družstva.

BÁRTA B. – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Předpokládáme člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

BARTÍK Antonín – USA/ Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BARTÍK Jaroslav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců
 • v roce 1927 člen výboru

BARTOŇ František (1881 – ?) – Praha/Nusle

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen 2. srpna 1881 na Vyšehradě
 • manželkna Pavlína Anna r. Korberová, dcera anarchisty Viléma Korbera
 • 4.března 1913 bezverecka svatba, svedco Cenek Korber a Antonín Veselý
 • sekretář a úředník Zemské úřadovny v Praze
 • člen Spolku volných myslitelů v Nuslích
 • od 28.11.1912 do 28.května 1913 jednatel spolku

BARTOŇ Josef – Dvůr Králové n. Labem

 • Východočeský anarchista a textilní dělník ze Dvora Králové nad Labem.
 • Předseda „Textilní dělnické jednoty – TDJ“ (1910 – 1914) ve Dvoře Králové
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuoval publikace Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Bydlel na adrese Eliščina třída č. p. 210, Dvůr Králové nad Labem.

BARTOŇ V. – Končiny

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

BARTOŇ V. – USA/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

BARTOŇ A. – USA/ Saint Louis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BARTONÍČEK – Anglie

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • min od roku 1902 v Londýně
 • hostili anarchistu a redaktora „Matice svobody“ Jana Opletala při jeho návštěvě Londýna v roce 1902: „Soudružce Josefce Kejklíčkové, soudruhu Bambasovi a rodině Bartoníčkově srdečně děkuji za vše, čím mně pobyt můj v Londýne zpříjemnili.“

BARTONÍČKOVÁ – Anglie

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • min od roku 1902 v Londýně
 • hostili anarchistu a redaktora „Matice svobody“ Jana Opletala při jeho návštěvě Londýna v roce 1902: „Soudružce Josefce Kejklíčkové, soudruhu Bambasovi a rodině Bartoníčkově srdečně děkuji za vše, čím mně pobyt můj v Londýne zpříjemnili.“

BARTOŠ Stanislav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.1.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

BARTOŠ -?

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

BARTOŠOVÁ Anna – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena členkou výboru – náhradnice

BARTŮNĚK J. – USA/ Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BARTŮŇKOVÁ Barbora – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena místopředsedkyní
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena členkou výboru – revisorka účtů

BARTŮŠEK Jan (1856 – 1940) – USA: Chicago

 • narozen 4.11.1856 v Nesvačilech u Benešova
 • manželka Marie r. Jedlanová (1864 _ 1954)
 • svatba 15.7.1882 v Chicagu
 • děti: Mary, Rosy, Ella Kolárová, Libuše, Věra
 • aktivní v anarchistickém hnutí v USA v 80.letech 19. století
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty, česká sekce International Work People Association in America (1883 – 1900)
 • člen České skupiny č.1. MDJ v Chicagu
 • v roce 1884 tajemník
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1884 – 1886)

BAŘTIPÁN Antonín – Krupá

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

BASKOVEC František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 14.ledna 1893

BÁSL Jan – USA/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BASL Stanislav – Lipětín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Lipětíně
 • v roce 1904 jednatel

BAŠNO – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Pracoval na dole Jan v Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

BAŠTECKÝ Josef – Libuň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

BAŠUS – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice

BAŠUS Alois (1872 -?) – Lom/Libkovice

 • Severočeský anarchista a horník nejdříve z Lomu, Oseka nakonec z Libkovic.
 • Narodil se 17.6. 1872.
 • Oženil se 7.1. 1898, žena narozená 4.11.1872.
 • Na severu Čech začal pracovat jako horník v roce 1889 do roku 1893. Poté se jako horník živil od 25.7 1895 do 1.3.1896. Poté jako horník od 16.7 1896 do 7.5.1906.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908), zvolen starostou celé ČFVO.
 • Organizoval sbírku na 100 propuštěných anarchistických horníků z dolu Jan v Lomu, propuštěných za solidární stávku s propuštěným předákem ČFVO.
 • Společný vězeňský fond ČFVO a ČAF na starost za ČFVO, za ČAF Jaroslav Kovář.
 • V roce 1906 koordinovali pomoc Fráňovi Šrámkovi, Michaelu Kácovi a Karlu Vohryzkovi.
 • Měl na starost formuláře ČFVO k výstupu z církve.
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.
 • Dne 3.11. 1906 zažaloval u mosteckého soudu Bratrskou pokladnu v Mostě ve věci přeplacených příspěvků do bratrské pokladny. Vysoudil navrácení 69 Korun a 88 haléřů plus 5 % úroky, na stravné a jízdné ohledně soudního procesu mu musela bratrská pokladna vyplatit 4 koruny. Druhý bod obžaloby ohledně vráceni 15 k 56 haléřů soud zamítl.
 • Přednášel na schůzích proti klerikalizaci škol a za výstupy z církve.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, na sjezdu navrhoval uspořádat za ČFVO výstavu hornických mrzáků a poukázat na mízerné bezpečnostní opatření v dolech, návrh zamítnut pro nevoli invalidních členů ČFVO, aby se nestali oběťmi poškleblů měšťáků.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1907 v Lomu, kde vystoupil jako řečník vedle Bohuslava Vrbenského před 4000 shromážděnými anarchisty.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen starostou Hornické federace.
 • Jako přední člen Hornické federace byl vybrán do přípravného výboru, který měl na starost organizaci anarchistickými horníky svolaného Sjezdu rakouských horníků na Kladně. po úředním zákazu proběhl Sjezd rakouských horníků v Brániku u Prahy ve dnech 15- 16.srpna 1908. Alois Bašus se sjezdu aktivně účastnil. Vyřizoval také sjezdové organizační záležitosti, obesílal delegáty a vystavoval jim delegástké legitimace atd.
 • Bydlel na adrese Bílinská ulice č. p.70 v Lomu.
 • V roce 1906 byl naposled propuštěn z dolu, nemohl sehnat práci jako horník. Přestěhoval se do Oseka a začal se živit rozvážením chleba.
 • Člen Spolku volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, v roce 1908 předseda. Vyřizoval přihlášky nových členů, kteří se k němu měli v případě zájmu obrátit.
 • Jeden z iniciátorů anarchistického pekařského družstva a anarchistického družstevníctví vůbec.
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady.
 • zakládající člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích
 • Dělnická pekárna „Federace“ v Libkovicích založena na ustanovující schůzi 29. září 1908
 • ředitel pekárny v roce 1908
 • ředitel pekárny v roce 1909
 • ředitel pekárny v roce 1910 – zvolen na valné hromadě 27. února 1910
 • člen správní rady v roce 1911
 • bydlel Lom č.p. 70, v létě do Libkovic
 • V roce 1909 pokladník Zemské jednoty horníků.
 • Psal články do Hornických listů, které podepisoval pseudonymem „Lojsa“. Dostal na starost zajišťování soudních procesů horníků ve věci přeplacených příspěvků do bratrské pokladny.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Distributor Komuny (1907 -1908)
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu, v roce 1907 člen výboru.
 • Dne 15.července 1906 přednášel na schůzi ČFVO v Chudeřicích. Dne 23.8.1906 propukla na dole Alexandr u Hrdlovky stávka. následující den svolali stávkující schůzi, promlouvali na ní anarchisté Rudolf Máša, Bedřich Kalina a Alois Bašus.
 • Hlavní řečník na táboru 5000 stávkujících anarchistů horníků v Lomu dne 8.září 1906. účastnil se jednání s místodržitelem za stávkový výbor.
 • V lednu 1902 založenHornicko hutnický vzdělávací spolek pro oboje pohlaví v Krupce, zvolen jednatele ci predsdou
 • vyrizoval korespondenci spolku
 • bydlel na adrese Maršov č.p. 249 v Krupce
 • spolková místnost v hostinci u Lva v Krupce v roce 1906 sbírka na podporu propuštěných horníků na dole Prinz Evžen u Mostu
 • v roce 1906 koordinátor sbírky ve prospěch 100 horníků propuštěných na dole Jan u Lomu za solidární stávku s anarchistou propuštěním za to, že odmítl pracovat pro nedostatečné bezpečnostní opatření na dole, aby nedošlo k důlní katastrofě
 • během hornické stáky 1906 předseda ústředního stávkového výboru
 • v roce 1905 člen redakce anarchistického časopisu „Omladina“. Vyřizoval stížnosti adresované na redakci
 • v roce 1905 bydlel na adrese: Osecká č.p. 394 v Lomu
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

BAŤKA František – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic, po roce 1909 přesídlil do Třebušic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 mluvil na protestní schůzi svolanou ČFVO v Ervenicích na téma „Klerikální útok na svobodu školy“.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Člen Zemské jednoty Horníků (1909 – 1914).
 • Člen Potravního družstva v Třebušicích. Od potravního družstva v roce 1909 pobíral finanční pomoc.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

BAUER Josef – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu (od 1907), dříve v Lomu
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 dopisovatel místní skupiny Hornické federace v Růžodole. Na starost psaní spolkových zpráv do týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1910).
 • Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.
 • Bydlel na adrese Růžodol č.p. 31 u Mostu.
 • v roce 1905 kvitován za příspěvky na časopis „Omladina“

BAUER Antonín – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1907 – 1915 člen dozorčí rady

BAUER Josef – Růžodol u Mostu

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 dopisovatel místní skupiny Hornické federace v Růžodole. Na starost psaní spolkových zpráv do týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1910).
 • Promlouval na táboru lidu v Souši dne 3.7.1910 proti zdražování potravin.
 • Bydlel na adrese Růžodol č.p. 31 u Mostu. člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

BAUMGARTNER Josef – USA/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BAUR – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • Bezvěrecká svatba v roce 1909.

BAYER J. – USA/ Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

BAYER Václav – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Zaslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkující solidárně přidali do požadavků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkujcí a propuštěné Volným sdružením českých horníků, kterou měl na starost Václav Bayer, peněžní zásilky měly být zasílány na jeho adresu Hostomice č.p. 117.

BAXA Stanislav – USA/ Allergheny City

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

BAXA Šimon (1865 – ?) –Duchcov/ USA

 • Baxa Šimon, někdy uváděn jako Baksa byl severočeský anarchista z Duchcovska.
 • Narodil se v roce 1865.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Nový věk Svobody“ (1892 – 1895).
 • Souzen v procesu s anarchisty tzv. „Vosí hnízda“ Obviněn společně s dalšími 9 anarchisty za „pokus o mezinárodní anarchistické spiknutí“ a pobuřování v tiskovinách. Ve vazbě v Mostě byl držen celkem 10 týdnů, než byl postaven před soud. Nakonec byl osvobozen, ale na protiprávní nátlak státního návladního ještě strávil několik dní ve vězení. Propuštěn byl až 30. 11. 1899.
 • Po propuštění se hned v roce 1900 rozhodl pro emigraci. Přes Belgii, kde nasedl na loď přicestoval do USA v roce 1903.
 • Usadil se v Gartfieldu ve státě New Jersey. Psal dopisy do časopisu ČFVO „Nová Omladina“.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“ v USA.

BAŽANT Jan – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BAŽANT Václav – Nýřany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

BAŽANT V. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BAŽANTOVÁ Otílie – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BEBR František – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen přísedícím členem výboru

BEČKA Alois – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v 1906 člen představenstva

BEČKA Jan – Dvůr Králové nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Dvůr Králové nad Labem 2. skupina
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Dvůr Králové nad Labem 2. skupina
 • bydlel na adrese: Riegrovo náměstí č.p. 370
 • v roce 1911 svatba, na ní sbírka na Matici svobody

BEČVÁŘ M. – Bilichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Čtenářská vzdělávací beseda „Omladina“ pro Bilichov
 • v roce 1893 daroval knihu na ples spolku konaný 22.ledna 1893

BEČVÁR Josef – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu
 • člen Nákupního družstva spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Maltýru (Záluží)
 • Nákupní družstvo zapsáno 4. března 1910.
 • V roce 1916 člen představenstva
 • V roce 1917 člen představenstva
 • povoláním horník

BEČVAŘÍK Václav – Běhánky

 • člen anarchistického družstva: Novokooperační družstvo v Běhánkách
 • v roce 1904 ředitel družstva
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)

BEDNÁŘ František – Třebechovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na anarchistický časopis „Proletář“ (1896 -1897)

BEDNÁŘ Jakub – USA/ Saint Louis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1897 tajemník Dělnické Omladiny

BEDUCI – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • zakládající člen

BEHR Anton (1859-?) – Liberec

 • Severovýchočeský anarchista z Liberce.
 • Domovská obec Duchcov. Narozen 29.1.1859 v Horním Litvínově.
 • V roce 1884 vypovězen z Děčína a stěhuje se do Liberce.
 • Povoláním soukenický pomocník.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Dne 19.1.1885 odsouzen v Praze k 8 měsícům vězení.
 • Bydlel v Slunečné ulici č.p. 13 v Liberci.
 • Dne 10.9.1885 vyhoštěn z Liberce. Proti vyhoštění se odvolal, ale bylo zamítnuto. Dne 24.10.1885 opouští pěšky Liberec v ranních hodinách. Odchází za svým tchánem Antonem Hermanem do Karlova pod Ještědem u Liberce.
 • Policií podezírán z rozšiřování anarchistických letáků před kasárnami.
 • V roce 1886 pobýval v Sasku.

BEICHMAN J. – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za náměstka

BEJČEK František – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen za náhradníka ve výboru

BEJČEK Matěj – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka u Duchcova.
 • Člen bezvěrecké skupiny České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distribuce materiálů Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnicko vzdělávacího spolku „Rozkvět“ v Oseku (založen v září 1901)
 • na ustanovující schůzi v květnu 1902 zvolen jednatelem dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

BEJČEK Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na ustanovující valné hromadě 29.5.1898 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

BEJČEK Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1899 člen dozorčí rady

BEK Bohumil – Vamberk

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BELERA – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky u Litvínova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

BĚLÍK J. – Hodkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BĚLÍK Václav – Grunwald

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • peněžní sbírky na anarchistický list „Proletář“
 • v roce 1897 svatba

BĚLONOŽKA – Náchod

 • Východočeský anarchista z Náchoda.

BĚLSKÝ A. – USA/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BELŠÁN Alois – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1900 místoředitel
 • v první polovině 1901 místoředitel
 • v první polovině 1903 místoředitel
 • bydlel v Lomu č.p. 288

BELŠÁN František – USA/ Dillonvalle

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

BELŠÁN Antonín (1876-1958) – USA/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1897 jednatel Dělnických listu v Clevelandu po Frantu Chourovi
 • V roce 1897 distributor Dělnických listů
 • zemřel 19. června 1958
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

BELŠÁN Jaroslav – USA/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BELZA Josef (1868 – 1949) – USA/ New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • narozen 10. září 1868
 • zemřel 21. května 1949 v Glendale
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen redakce Dělnických listů
 • V roce 1893,1894 vyřizoval reklamace DL
 • V roce 1893 psal články do Dělnických listů
 • psal proletářskou poesii
 • V roce 1893 – 1896 distributor Dělnických listů člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • člen Dělnické skupiny Volnost v New Yorku
 • V roce 1897 schůze u něj v bytě
 • V roce 1897 tajemník
 • překladatel
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů V roce 1896 řečník na slavnosti chicagských mučedníků v Passaic
 • V roce 1896 řečník na slavnosti chicagských mučedníků v Clevelandu
 • Peníze na cestu věnoval na Děnické listy

BELŽÁN Josef – Kolín

 • Středočeský anarchista z Kolína.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Pokroku“ (1895 – 1896) a „Radikálních listů“ (1894 – 1895) v Kolíně.
 • V Kolíně bydlel na adrese Pražská č. p. 38.

BÉM Ondřej – Kopisty

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Kopistech (1902)
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

BÉM Josef – Bílá Třemošná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v únoru 1897 snatěk s M.P., blahopřání v anarchistickém časopisu „Proletář“

BÉM Jan – Bílá Třemešná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v květnu 1902 svatba s Františkou Machkovou
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

BÉMOVÁ Františka – Bílá Třemešná

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v květnu 1902 svatba Janem Bémem
 • za svobodna Františka Machková
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

BENÁK – Kutěšice

 • Severočeský anarchista a horník z Kutěšic.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903- 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečník na důvěrné schůzce anarchistů 5.srpna 1906 v Chudeřicích. Navrhl, aby se okolní organizace spojily a pracovaly společně. Mimo to navrhoval, aby spolky, které jsou při ČFVO, přistoupily také do Volného sdružení českých horníků a platily pouze dva haléře namísto čtyř na ČFVO.
 • Člen Chudeřického spolku horníků
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)

BENÁK František – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

BENÁK Josef – Bohosudov/Krupka

 • Severočeský anarchista a horník z Bohosudova u Krupky
 • Člen Spolku osazenstva dolu Dobelhof III.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Článek v Hornických listech.
 • Účastník důvěrné schůze ČFVO dne 5.srpna 1906, kde navrhoval založení Hornické federace při ČFVO.

BENDA Václav – Most

 • Severočeský anarchista a horník
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915
 • Člen Sdružení československých horníků – ČSH (1918 – 1930), v roce 1920 zvolen jako člen výboru.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

BENDA Rudolf – Hrdlovky u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním strojník
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě 1910 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1912 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1913 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1914 zvolen kontrolorem družstva
 • na valné hromadě 1915 zvolen kontrolorem družstva

BENDA – USA/New York/ Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • nejdříve v New Yorku, od roku 1897 v Clevelandu
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BENEDIKT Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 15.září 1895 přijat za člena

BENEDIKT Josef – USA/ New York/Winfield

 • v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1893 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1893 oprávněn vybírat peníze za prodaná čísla v obchodech a novinových stáncích
 • od roku 1897 ve Winfield

BENEŠ Josef – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BENEŠ – Chrastava

 • Severovýchodočeský anarchista z Chrastavy poblíž Liberce.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Psal články do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

BENEŠ František – Hronov

 • Severovýchodočeský anarchista z Hronova u Náchoda
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1907)
 • Organisoval sbírku na vězněného anarchistů Adolfa Charváta z Mostu (1907)
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

BENEŠ – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Ervenicích
 • na valné hromadě 11.října 1891 zvolen za přísedcího člena výboru

BENEŠ Mikuláš – Most 

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

BENEŠ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen náhradníkem ve výboru
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem výboru
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 18.února 1894 zvolen za člena zabávného komité
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za místoknihovníka
 • na výborové schůzi 13.ledna 1895 zvolen za člena zábavného komité

BENEŠ Josef – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic.
 • Pracoval na dole Quido.
 • Zakládajíci člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen ve výboru do funkce revisora účtů.

BENEŠ Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893,
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu

BENEŠ Václav – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • na valné hromadě 20. srpna 1911 zvolen ředitelem
 • v roce 1912 kontrolor
 • povoláním horník
 • Severočeský anarchista a horník z Třebušic.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, co oznámil na stránkách Hornických listů.
 • Člen Hornicé federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1908 jednatel místní skupiny Hornické federace v Třebušicích.
 • Člen Odborného spolku hornicko – hutnického v Třebušicích, v letech 1907 – 1909 jednatel spolku.
 • Bydlel na adrese Třebušice č.p. 36 u Mostu.

BENEŠ A. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

BENEŠ V. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 _1895 předplatitel Dělnických listů

BENEŠ J. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BENEŠ Václav – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

BENEŠ V. – USA: Woodville

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Během stávky horníků dne 31.ledna 1894 zatčen a uvězněn ve věznici v Mansfieldu
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

BENEŠ Albert – USA: Woodville

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu Dělnických listů

BENEŠ Čeněk – USA: Cleveland

 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BERAN Josef – Ledvice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Osvěta“ pro Ledvice a okolí
 • v roce 1902 místojednatel
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

BERAN Václav – Růžodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Unie“ v Lipětíně (1901 -1903)
 • v roce 1901 člen představenstva
 • bytem Růžodol č.p. 6
 • v roce 1901 a 1902 zvolen přísedícím členem výboru

BERAN Jan – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • V roce 1906 pracoval na dole Marie.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na anarchistu Josefa Kasíka na sooud s bratrskou pokladnou a brušskou těžařskou společností.
 • Předseda Spolku volných myslitelů Svornost v Lomu.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Řečník na anarchistickém 1.májí 1908 v Lomu.
 • Spolek volných myslitelů „Svornost“ v Lomu
 • V roce 1919 vyřizoval korespondenci spolku
 • V roce 1919 předseda spolku
 • Svolavatel Konference bezvěrců ze Severních Čech 11.května 1919 v Lomu v hostinci „U Brožů“
 • Dlouhá ulice č. 257 v Lomu
 • v roce 1951 krajský tajemník Svazu občanů bez vyznání v Mostě
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen účetním ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)

BERAN Jan – Horní Kostelec/Červený Kostelec

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Kostelce, dnes součást Červeného Kostelce na Náchodsku.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci 29.května 1893 v Červeném Kostelci, po policejním rozpuštění přesunuta do Rtyně. Vystavil legitimace dle paragrafu 2 shromažďovacího zákona.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen Volné skupiny ČAF Červený Kostelec
 • od prosince 1905 důvěrník ČAF Kostelec
 • skupina vznikla v prosinci 1905, zakladajících 16 členů
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 důvěrník Červenokostelecké autonomní organizace
 • bydlel Horní Kostelec č.p. 54

BERAN Josef – USA: Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

BERAN František – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BERAN – USA

 • Český anarchista žijící v USA z Alyto či Alto u Clevelandu.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

BERAN Karel

 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906.

BERANOVÁ Anna – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

BERANOVÁ Karolína – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

BERANOVÁ – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Řečnila na 1 .máji 1906 v Lomu.

BERANOVÁ Josefa – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • zakládající členka
 • účastnice ustanovující valné hromady 5.5.1901

BERÁNEK Antonín

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

BERÁNEK J. – USA: Town of Lake

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

BERÁNEK Josef – USA: Wheeling Creek

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1896 tajemník ČDVS, vyřizoval dopisy

BERÁNEK Vojtěch – USA: Drill, Belmont

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BERÁNEK Václav – USA: Drill, Belmont/Dillonvale

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS „Svornost“ v Dillonvale
 • V roce 1897 tajemník ČDVS
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BERÁNEK Václav – USA: Wheeling Creek

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1893, 1894 člen výboru spolku
 • referent na přednáškách spolku
 • V roce 1895 svatba s Marií Humlovou
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1907 bydlel ve Wheeling – Creeku.
 • Člen České besedy ve Wheeling – Creeku.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

BERÁNKOVÁ Marie – USA: Wheeling Creek

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • členka Mezinárodní dělnické jednoty
 • členka Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1895 svatba s Václavem Beránkem

BERÁNKOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914)
 • přijata za členku spolku 5.4.1903

BERDYCH Karel – Litice

 • Západočeský anarchista z Litic na Plzeňsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Všeodborového spolku Volný duch obojího pohlaví v Liticích, součást ČFVO.
 • V roce 1907 bydlel v Radimské ulici č.p.10 v Plzni, kde provozoval malou živnost spojenou s vázáním knih a časopisů.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1902 revisor účtů

BERDYCH Kamil (1885 – 1914) – Nýřany/Praha

 • Pražský anarchista a básník.
 • Narodil se 08. 11. 1885 v Nýřanech.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904-1908)
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904-1914).
 • Důvěrník pro pražské skupiny ČAF- Žižkov a ČAF-Karlín.
 • Redakční práce a příspěvky do časopisů „Práce“ (1905 – 1907), „Klíčení“ (1906 – 1907) „Nová Omladina“ (1906 – 1907) a „Komuna“ (1907 – 1908), „Zádruha“ (1908 – 1914) .
 • Mezi žižkovskými dělníky a studenty distribuoval časopis „Zádruha“ (1908 – 1914).
 • Kamarád a blízký spolupracovník žižkovského anarchisty a člena ČAF Michaela Káchy.
 • Bydlel na adrese Malé náměstí č. p. 9, Praha I.
 • Zemřel 3. 5. 1914 v Praze na Vinohradech.

BEREČKA Ferdinand – USA: Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

BERGELT Rudolf – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

BERGMANN Ladislav

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • za prací do Německa
 • povoláním tkadlec

BERGR M. – Františkov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BERHARDTOVÁ Ella – USA

 • Česká anarchistka žijící v USA v Clevelandu.
 • Americká sympatizantka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

BERK František – USA: Mount Pleasant/ Saint Louis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BERKA Adolf – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen revirosrem účtů

BERKA Antonín – Dolní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Dolního Litvínova.
 • Člen bezvěrecké skupiny České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Měl syna Ladislava Berku, konflikty ve škole pro bezvěrectví.

BERNAJDR Matěj – USA: Bridgeport/Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • člen Čtenářské besedy ve Wheeling Creek
 • V roce 1893, 1894 člen výboru spolku
 • V roce 1895 tajemník spolku

BERNÁŠEK J. – Hnidousy u Kladna

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • zakládající člen Dělnického spolku „Omladina“ v Hnidousích
 • na ustanovující schůzi 29.ledna 1893 zvolen zapisovatelem

BERNÁŠEK František – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BERNÁŠEK A. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

BERNREITER František – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

BERTL Eduard – USA: Steel Bellmont

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů

BEUTLER Jaroslav – Pardubice

 • Východočeský anarchista a strojník z Pardubic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

BEZDĚKOVSKÝ Josef – Dřínov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1922 – 1927 člen představenstva
 • povoláním horník

BEZECNÝ František

 • Člen České anarchistické federace – ČAF
 • Působil v redakci časopisu „Práce“ (1905 – 1907) – publikační orgán ČAF.
 • Přeložl od Petra Kropotkina „Vyvlastnění“, brožura pak vyšla nákladem ČAF

BÍČIŠTĚ J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

BIELIK – Žilina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

BIENERT Josef – Liberec

 • Severovýchočeský anarchista z Liberce.
 • Povoláním kolpotér novin.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1885 soudně stíhán za tajné spolčování s dalšími anarchisty Josefem Hanichem a Václavem Nezbedou.
 • V roce 1885 bydlel na adrese Oldřichova č.p. 25 v Liberci.

BÍLEK Josef B. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického pěveckého sboru v Chicagu
 • V roce 1893 tajemník spolku

BÍLEK E. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BÍLEK Josef – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • na celoroční valné hromadě spolku 24.listopadu 1896 zvolen za prvního jednatele
 • v roce 1895 druhý jednatel

BÍLEK Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BÍLEK Antonín – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BÍLÝ František – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

BIMR Josef – Buřany/Hořice/Praha

 • Východočeský anarchista a obuvník, působil v Buřanech a Jablonci nad Jizerou.
 • V roce 1906 žil v Hořicích, ještě v tom roce se rozhodl odstěhovat do Prahy.
 • Kamarád a spolupracovník anarchisty Petra Pecha z ČAF.
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Proletář“ (11906 – 1912) z Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Vzdělávacího klubu Pokrok v Praze na Žižkově, součást ČFVO.
 • Příspěvek na tisk antimilitaristického letáku.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V Praze bydlel na adrese Štítného ulice č. p. 711 na Žižkově.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • bydlel na adrese: Kolárova č.p. 735
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v červenci 1906 se přestěhoval z Hořic do Prahy na Žižkov
 • bydlel v Štítného č.p. 711 na Žižkově v redakci „Práce“
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 důvěrník Královédvorské federace

BINDER Jan – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BINDEROVÁ M. P. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • ¨člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy

BÍŇOVEC Václav – Ústí nad Labem

 • Severočeský anarchista z Ústí nad Labem.
 • Spolupracovník Hynka Holuba a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1895).
 • Člen spolku „Omladina“ v Ústí nad Labem.
 • V Ústí nad Labem bydlel na adrese Panská ulice č. p. 16.

BÍRKO

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

BÍS Josef – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista a textilní dělník z Ústí nad Orlicí.
 • V roce 1906 bydlel v Pardubicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a důvěrník skupiny ČFVO Ústí nad Orlicí.
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

BISKRA – Motyčín

 • Středočeský anarchista a horník z Motyčína u Kladna.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Pravidelně přispíval články a zprávami z Kladenska do týdeníku Hornické listy, Omladina, Komuna

BITNER Otakar – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

BITTNER Jan – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen knihovníkem

BITNER Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • V roce 1908 vystoupil z církve a oznámil to na stránkách Hornických listů.

BITTERMAN Václav – Svatava u Sokolova

 • Západočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Svatavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za jednatele.

BLÁBOLIL Emanuel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen prvním pokladníkem
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě pokladníkem
 • na měsíční schůzi 1. března 1896 bylo rozhodnuto, že spolek bude pravidelně vysílat delegáta na měsíční schůze ostatních spolků, přihlásil se pro Spolek Omladina v Komořanech
 • na slavnosti 27.září 1896 na starost vybírání do pokladny spolku za šatnu
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen za pokladníka
 • v roce 1897 bydlel na adrese Plynární ulice č.p. 26 v Mostě
 • na výborové schůzi 19.září 1897 zvolen za člena zábavného komité

BLACKÝ M. – USA: Passaic

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1897 příspěvek na DL

BLÁHA J. – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Vídeň
 • na 1.máje 1906 vystoupili z katolické církve a stali se bezvěrci a oznámili to na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

BLÁHA Josef – Chudeřín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Vzdělávacího spolku obojího pohlaví v Chudeříně
 • v roce 1905 jednatel

BLÁHA Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916
 • na výborové schůzi 18.února 1894 přijat za člena

BLÁHA Václav – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BLÁHA Josef – Most/Lom

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF.
 • Psal články do časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Článek v časopise ČFVO „Nová Omladina“.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Svlovatel schůze lidu 25.5.1904 v Mostě pod hlavičkou ČFVO
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z červenece 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • zatčen 7. srpna 1904 v redakci „Omladiny“
 • v souvislosti s perzekucí se rozhodl opustit Lom a emigroval ještě tentýž rok

BLÁHA František – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

BLÁHA Vojtěch – Polehrad/Most

 • Severovýchodočeský anarchista z Polehradu.
 • Poté se přestěhoval na sever a usadil se v Mostu.
 • Působil v libereckém anarchistickém hnutí. Patřil mezi členy Pekařského výrobního společenstva (1897), organizovaného místními anarchisty na podporu vydávání časopisu „Proletář“ a dalších aktivit.
 • Minimálně od roku 1910 provozoval v Mostě pekařství, z výdělku zasílal peníze na vydávání Hornických listů.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 25. srpna 1895 přijat za člena
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru

BLÁHOVÁ Marie – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

BLÁHA Gustav – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

BLÁHA E. – USA: Saint Louis

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Dělnické Omladiny v Saint Louis
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BLÁHA Jan – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BLÁHA Josef – USA: Dillonvale

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1906 v Dillonvale
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Dillonvale
 • předplatitel anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • Český anarchista žijící v USA.
 • Předplatitel časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

BLÁHA – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Federace stavebních dělníků.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

BLAHNÍK L. – USA: Bound Brook

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

BLAHUTKA Vojtěch – Čistá

 • Západočeský anarchista z Čisté (dříve Litterbach) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Člen a předseda Všeodborového spolku Pokrok v Literbachu, součást ČFVO.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za jednatele

BLAŽEJ Jan – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BLAŽEJOVSKÝ A. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

BLAŽEK František

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Dělnické záložny v Praze

BLAŽEK František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • Příspěvek na uvězněného anarchistu Adolfa Charváta pro jeho děti, sbírku organizovala ČFVO.
 • Blízký spolupracovník předáka ČFVO Karla Vohryzka.

BLAŽEK Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

BLAŽEK Josef – Nový Bydžov

 • Středočeský anarchista z Nového Bydžova na Mladoboleslavsku.
 • Povoláním kovodělník.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta.
 • Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Blažek Josef dostal 18 měsíců těžkého žaláře.

BLAŽEK Vincenc (?-1907) – Horní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Litvínova.
 • Pracoval na dole Marie u Horního Litvínova.
 • V roce 1907 se na něj zřítila vrstva uhle u vchodu do plánu, který nebyl vydřeven. Nechali vydřevit až po neštěstí než přišla soudní komise. Zanechal po sobě vdovu a 4 sirotky.

BLAŽEK František – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1909
 • povoláním tovární dělník

BLAŽKOVÁ Kristína – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchistka a činovnice v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • členka místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupila roku 1909
 • povoláním tovární dělnice

BLAŽKA František – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

BLAŽKA Ladislav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 člen dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

BLECHA Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Potravního družstva v Nové Vsi.
 • V 90. letech bydlel v Ervenicích
 • svolavatel ustanovující schůze družstva Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů pro Ervenice a politický okres Chomůtovský, registrované společenstvo s obmezeným ručením, odbývala se, 1. listopadu 1891
 • příjmal také příhlášky do družstva
 • bydlel v Ervenicích č.p. 29

BLECHA Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • povoláním pekař, z živnosti přispíval na činnost anarchistického hnutí
 • reklama na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

BLECHA Antonín – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 22.března 1891 pověřen vypracováním Domacího řádu spolku
 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BLECHA – USA: New Bedford

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BLECHOVÁ Alois – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BLEŠMITH A. – USA: Allegheny City

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Allegheny City
 • v roce 1894 dopisující tajemník ČDVS
 • V roce 1895 dopisující tajemník ČDVS

BLCH Alois – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 18.srpna 1892 přijat za člena

BLUMENTÁLOVÁ Rosárie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata za členku spolku 2.5.1909
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za náhradnici ve výboru.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za přísedící členku výboru.

BOBEK – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BOBEK – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér Májovéhp čísla anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

BOBKOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata za členku spolku 7.2.1904

BOČEK Karel – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů

BOČEK – Husovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BOHÁČ Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 18.února 1894 přijat za člena

BOHDAN J. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BOHDAN V. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1898 předplatitel Dělnických listů

BOHDANOVÁ Meggie – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 _1896 předplatitel Dělnických listů

BÖHM Antonín – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1896 přísedicí člen představenstva

BÖHM Karel – Praha

 • Přední pražský anarchista a odborář.
 • Předseda, jednatel a člen „Politického spolku Vilém Körber v Čechách“
 • člen a jednatel „Všeodborového sdružení dělníků – Ochrana“ (1910 – 1914)
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), pak Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919),
 • Člen Svazu socialistických bezvěrců (1918 – 1926).
 • Často měl na starost finance, zajišťoval příspěvky na tiskový fond „Mladého Průkopníka“ nebo měl na starost zprávu vězeňského fondu.
 • Bydlel na adrese Karlovo náměstí č.p. 315 na Praze II.

BÖHM Oldřich – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BÖHM Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27. března 1892)

BÖHM Ondřej – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na mimořádné valné hromadě 5.srpna 1894 zvolen přísedícím členem výboru
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za knihovníka
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • Na měsíční schůzi 1. března 1896 bylo rozhodnuto
 • že spolek bude pravidelně vysílat delegáta na měsíční schůze ostatních spolků, přihlásil se pro Spolek Omladina v Kopicích
 • na měsíční schůzi 5.dubna 1896 byli zvoleni delegáti do tzv. křížové organizaci a zvolen za delegáta k Spolku Omladina do Kopic
 • na výborové schůzi 11.dubna 1896 zvolen za delegáta k 3.leté základní slavnosti odborného hornického spolku v Kopicích dne 10.května 1896,
 • na výborové schůzi 3.května 1896 zvolen za delegáta k 1.leté základní slavnosti Spolku Omladina v Kopicích dne 3.května 1896
 • na výborové schůzi 17.května 1896 zvolen za delegáta do 4 členné deputace spolku na anarchistickou konferenci na den 24.května 1896 do Kopic
 • na výborové schůzi 21.června 1896 zvolen za delegáta 21-leté základní slanosti Hornického vzdělávacího a podporujícího spolku v Duchcově
 • na výborové schůzi 9.května 1897 zvolen za delegáta na základní slavnost spolku Omladina v Kopicích
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen do odborné komise na konferenci za spolek

BÖHMOVÁ Terezie – Machendorf u Liberce

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

BOJER Václav – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1904 člen správní rady

BOKR Josef (1889 – 1950) – Košťany

 • Severočeský anarchista z 
 • narodil se 19.3.1889 v obci Čepice nedaleko Třeště na Vysočině
 • do roku 1914 v Plzni
 • od roku 1914 v Košťanech od roku 1914
 • manželka Anna Kállová, narozena 1896 v Hejnici u Jeníkova na Duchcovsku, zemřela 17.2.1941
 • Sdružení československých horníků (1918 – 1930)
 • pracoval na Dole Helena v Košťanech
 • zemřel 6.2.1950 v Košťanech

BOLÍČEK – Háj u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Háje u Duchcova.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

BORČICKÝ V. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

BOREK Vlatimil Ing (1886 – 1952) – Praha

 • Pražský anarchista
 • narodil 23. prosince 1886 v Praze v Karlíně
 • rozhodl pro studia na strojnickém oddělení České vysoké školy technické, titul inženýra obdržel v roce 1912
 • překládal díla P. A. Kropotkina, E. Recluse, P. J. Proudhona aj. 
 •  Borek, přesvědčením antimilitarista, stál u zrodu anarchistického a protimilitaristického studentského spolku „Klub mladých“
 • zakladatel časopisu „Mladý průkopník“
 • Člen redakce „Práce“
 • člen České anarchistické federace
 • člen Federace českých anarchistů komunistů
 • tzv Vrbeňák
 • v roce 1925 vstoupil do KSČ
 • neunesl tíhu své spoluviny a odešel ze světa dne 21. 12. 1952 v souvislosti s politickým procesem s jeho šéfem dr. Vladom Clementisem. O jeho „sebevraždě“ se dodnes moc neví, a oficiálně se všude píše o „srdeční mrtvici“
 • pohřben v Praze – Strašnicích

BORKOVÁ Hedda (1898 – ?) – Praha

 • Pražská anarchistka a manželka předního anarchisty Ing. Vlasty Borka.
 • Narozena 23. 2. 1898 v Havlíčkově Brodě. Za svobodna Hedda Pražáková a civilní bezvěrecký obřad mají v roce 1920.
 • Jejich jediný syn Ivan Borek zahynul jako příslušník československé vojenské jednotky na frontě druhé světové války.
 • Členka České anarchistické federace (ČAF), pak Federace českých anarchistů komunistů (FČAK).
 • Patřila do okruhu anarchokomunistů kolem Mudr Bohuslava Vrbenského tzv. „Vrběňáků“, s nimiž vstoupila do Československé strany socialistické (ČSS), kde založili anarchokomunistickou frakci. V roce 1923 zakládá tato anarchokomunistická frakce vlastní partaj Neodvislou socialistickou stranu dělnickou (NSSD).
 • Heda Borková je aktivní ve vydavatelské činnosti v rámci Socialistické knihovny Solidarita, která vydává díla domacích a zahraničních anarchistů včetně děl P. A. Kropotkina. Pro vydavatelství vyřizuje objednávky a expedici.
 • Známá je také jako překladatelka z ruštiny.
 • Bydlí na adrese Jirečkova ulice č.p. 11 v Praze VII.
 • V roce 1925 vstupuje do KSČ. Po sebevraždě manžela přichází s kritikou KSČ a stává se z ní nesmiřitelná odpůrkyně bolševismu.

BORŮVKA František – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen revirosrem účtů

BOŠEK Josef (1851 – 1909) – USA: Philadelphia

 • aktivní v anarchistickém hnutí v USA v 80.letech 19. století
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty, česká sekce International Work People Association in America (1883 – 1900)
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1884 – 1886)

BOUČEK Antonín – Praha

 • Pražský anarchista z Prahy II.
 • Povoláním administrátor.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za účetního celé federace.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen účetním celé odborové federace.
 • V roce 1908 zorganizoval s asi 40 zaměstnanci drah autonomní sekci ČFVO – železniční odbor a začal vydávat časopisu „Předzvěst“ (1908), vyšlo pouze jedno číslo a bylo zabaveno policií.
 • Proti aktivistům Železničního odboru ČFVO byla zahájena série vesměs zinscenovaných soudních procesů za porušování předpisů a řádů platných pro státní zaměstnance. Některé procesy sice skončily pro syndikalisty dobře, ale nakonec byli stejně všichni propuštěni ze zaměstnání.
 • Bydlel na adrese Táboritská č.p. 15 na Žižkově.

BOUČEK Antonín mladší – Praha

 • Pražský anarchista a syn známého anarchisty, v jehož šlépějích pokračoval. Pohyboval se v okruhu anarchistické mládeže a České anarchistické federace – ČAF.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)

BOUČEK František – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

BOUČEK František – Břežánky

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 zemřela manželka

BOUČEK Jan – Břežánky

 • Severočeský anarchista z Břežánek.

BOUČKOVÁ Vlasta – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1922 členka dramatického odboru místního spolku bezvěrců

BOUDA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 25. srpna 1895 přijat za člena

BOUŠKA František

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Dělnické záložny v Praze

BOŽEK – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Sbírka na tikový fond časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914).

BRABEC Karel – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Přední účastník boje za českou školu v Ervenicích (1907)
 • Přijímal finanční sbírky pro ervenické Čechy trpící persekucí za požadavek české školy, mimo jiné i vystěhovaných na dlažbu

BRABEC Václav (?- 1905) – Chudeřín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků, dříve v Kopistech
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Chudeříně
 • zemřel v roce 1905
 • zanechal za sebou ženu a 9 dětí
 • v roce 1904 otec 8 dětí, pdopora v nemoci

BRABEC Václav – Kopisty

 • Severočeský anarchista z Kopist u Mostu.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen Odborného čtenářsko – zábavného spolku Lumír v Kopistech.
 • V roce 1910 jednatel spolku Lumír.

BRABEC Josef – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za místoknihovníka.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“ (1902)

BRABEC František – Horní Jiřetín

 • Severočeský anarchista a horník z Horního Jiřetína.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a funkcionář místní organizace ČFVO – Horní Jiřetín, v roce 1907 pokladník skupiny.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Organizoval sbírku v Horním Jířetíně sbírku na stávkující textiláky ČFVO v Horním Litvínově v roce 1908.

BRABEC Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • na valné hromadě 18.července 1915 zvolen členem správní rady
 • povoláním horník
 • v roce 1916 – 1923 člen správní rady
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v první polovině 1897 člen dozorčí rady
 • v roce 1898 – 1902 ředitel
 • bytem Lom č.p. 332

BRABEC Josef – Dolní Jiřetín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Dolním Jiřetíně (Odbočka mosteckého spolku)
 • v roce 1905 předseda
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • svolavatel konference mládeže 3.června 1906 v hostinci pana Endšta v Lipětíně všech vůkolních za účelem založení nové skupiny
 • bydlel na adrese: Horní Jiřetín č.p. 288

BRABEC Antonín – Běhánky u Teplic

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické potravní a výrobní družstvo „Volnost“ v Běhánkách
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

BRABEC Josef – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BRABCOVÁ Anna – Kopisty

 • Severočeská anarchistka z Kopist.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BRABR František – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastnil se zasedání ústředního stávkového výboru 6.září 1906 v Libkovicích v hostinci pana Pavla a člen místního stávkového výboru.

BRADA Krištof – USA: Dillonvale, Jefferson/North Judson/Maynard

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS Svornost v Dillonvale
 • V roce 1896 tajemník spolku
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 distributor Dělnických listů
 • od roku 1897 v North Judson
 • v roce1898 v Maynard

BRADA – Dětěnice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

BRADA – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

BRADA František – Třebušice

 • Severočeský anarchista ze Třebušic (1906).
 • Člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích.
 • Na valné hromadě spolku dne 8. července 1906 zvolen za přísedícího člena výboru.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

BRADÁČ V. – USA: Newark/ West Hoboken

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BRADÁČ J. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

BRADEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893

BRADLAJ

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Na táboru lidu organizoval sbírku ve prospěch Hornických listů.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)

BRAJER František (?-1901) – Pardubice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • zemřel 9. července 1901 na souchotiny
 • pohřeb v Pardubicích za velké účasti dělnictva
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

BRANDÝSEK J.

 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Koordinoval rozesílání knih spolkům mládeže přes redakci „Mladého Průkopníka“ (1915 – 1914).

BRANDL František – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1908 v Duchcově

BRANDT – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

BRANT

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914) kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

BRANTL J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.

BRDA František – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen místoúčetním ČFVO.
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Hlavní řečník na táboru 5000 stávkujících anarchistů horníků v Lomu dne 8.září 1906. Účastnil se jednání s místodržitelem za stávkový výbor. Člen ústředního stávkového výboru během stávky horníků 1906 a zvolen předsedou.
 • Koordinátor a administrátor sbírky na stávkující anarchistické horníky v roce 1906. Posílal seznamy do „Nové Omladiny“.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 155 hlasů
 • během hornické stáky 1906 člen ústředního stávkového výboru, zřejmě pokladník
 • v roce 1906 bydlel na adrese: Lom č.p. 371
 • člen redakce anarchistického časopisu „Omladina“
 • v roce 1904 pověřen příjmat a vyřizovat stížnosti na „Omladinu“
 • svolavatel 20 000 tábor v Lomu dne 27.7.1904
 • v roce 1905 podpora hod horníků z lomských dolů,kteří na něj činili solidární sbírky, další z Dolu Gutman v Lomu
 • v roce 1904 důvěrník lomské organizace SFH
 • v roce 1904 člen a funkcionář Spolku „Nová Stráž“ v Lomu
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • během uvěznění podpora od osazenstva dolu Gutman
 • v roce 1905 jako delegát (dle hornického zákona chráněný imunitou před propuštěním) přednesli správě dolu požadavky osazenstva, protizákoně propuštění s Karlem Černým
 • na schůzi 5.6. 1904 zvolen delegátem do pořadatelského komité pro dětský výlet spojených organizací mostecka
 • v roce 1904 důvěrník lomské organizace SFH
 • v roce 1904 člen a funkcionář Spolku „Nová Stráž“ v Lomu
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • během uvěznění podpora od osazenstva dolu Gutman
 • v roce 1905 jako delegát (dle hornického zákona chráněný imunitou před propuštěním) přednesli správě dolu požadavky osazenstva, protizákoně propuštění s Karlem Černým

BRDIČKO Jan – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1907
 • povoláním obchodní jednatel

BREITER

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

BREJCHA J. – Kremže

 • Jihočeský anarchista z Křemže u Českého Krumlova.

BREJCHA Antonín – Růžodol u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • v roce 1904 jednatel
 • bydlel v Růžodole č.p. 166 u Liberce

BRETSCHNEIDER Rudolf – Vápno u Českého Dubu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

BRETSCHNEIDEROVÁ Marie – Vápno u Českého Dubu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

BRIKNER Josef – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

BRINAU A. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

BRIXA V. – Kanada

 • Český anarchista žijící v Kanadě.
 • Posílal příspěvky na podporu vydávání Hornických listů.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky.
 • Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.

BRNEK – Ohníč

 • Severočeský anarchista z Ohníče.
 • V roce 1907 pracoval na dole Karolína v Ohníči.
 • Dne 13.4.1907 propukla na dole Karolína stávka mladých horníků – povětšinou anarchistů za zvýšení mezd. Vlastník dolu požadavky zamítl. Další jednání bylo smluveno 15.4. 1907, také bez výsledku. Proto druhý den 16.4. 1907 již stávkovalo celé osazenstvo dolu Karolína. Vedení dolů dalo stávkujícím ultimátum nastoupit do 18.4. 1907 do práce, stávkující odmítli. Vedení podniku se pokusilo stávku zlomit tím, že propustilo anarchistické delegáty Václava Vyčichla, Brnka a Pavlíka. Zaslal jim tajně výplatu i pracovní knížky poštou, protože předpokládala, že by je odmítli převzít. Stávkující solidárně přidali do požadavků, podmínku ukončení stávky znovuzaměstnáním propuštěných anarchistických odborových předáků. Zároveň byla zahájena solidární sbírka na stávkující a propuštěné Volným sdružením českých horníků.

BROSCHE Robert – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

BROTÁNKOVÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata za členku spolku 5.6.1904

BROUK František – USA: Pittsburg

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 zatčen pro rozdávání letáků k slavnosti 11. listopadu (Chicagští mučedníci)
 • odsouzen k pokutě 50 dolarů, jelikož nemohl pokuty zaplatit poslán na nucené práce

BROŽ František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 30.ledna 1897 zvolen za člena širšího výboru

BROŽ Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist.
 • V roce 1910 penzista.

BROŽ – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 12 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 8 dní vězení

BROŽ Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zvolen 1. druhým jednatelem na ustanovující schůzi 1890
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen členem zábavného výboru spolku
 • na pololetní valné hromadě 15. března 1891 pověřen přepracováním stanov spolku
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen prvním místopředsedou
 • na pololetní valné hromadě 19.února 1893 zvolen předsedou
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě předsedou
 • v červenci 1893 vyslán jako delegát k jednoleté základní slavnosti „Řemeslnické jednoty“ v Teplicích
 • 8.července 1893 četníci zabavili spolku obraz Lassallleho, jménem spolku podal stížnost na c.k. úřady, nakonec, za to obžalován z přestupku paragrafu 24 tiskového zákona a nakonec 14. července 1893 předvolán k výslechu
 • v srpnu 1893 předal předsednictví, protože byl povolán k vojenskému cvičení
 • v září 1893 opět převzal předsednictví
 • v roce 1894 vystoupil
 • na měsíční schůzi 1.září 1895 přijat za člena
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za předsedu
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena 4.členné deputace na anarchistickou konferenci 26.1.1896 v Mostě
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • na výborové schůzi 20.září 1896 zvolen do čtyřčlenného komité pro revisi spolkové pokladny

BROŽ Jan mladší – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 28. června 1893 přijat za člena

BROŽ Ferdinand – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy

BROŽEK Josef (1839-1898) – USA

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • manželka Marie Brožek (1849 – 1919)
 • děti: Petr, Likáš,, Josef a Marie
 • člen Mezinárodní Dělnické Jednoty česká sekce International Eokring Peopele Association (IWPA)
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v New Bedford, sekce IWPA
 • člen Řádu Bratří Ku Pčed, č. 85, ČSPS
 • pohřeb 28.května 1898 v New Bedofr, nad hrobem Raimund Janák, Václav Karešm Jan Kuthan

BROŽEK Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista a tkadlec z Pardubic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

BROŽÍK Václav – Růžodol u Mostu/D. Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu u Mostu v letech 1906 -1908.
 • V roce 1909 bydlel v Dolním Litvínově.
 • Povoláním dělník, avšak vyznal se v právních úkonech. Anarchistickým horníkům pomáhal s právníma úkony proti bratrské pokladně.
 • Dne 31.5.1908 promlouval na schůzi lidu v Růžodolu.
 • Člen anarchistických odborových organizací.
 • Člen Politického klubu dělnického v Duchcově
 • Bydlel na adrese Dolní Litvínov č.p. 76.

BROŽÍK František – USA: West Overton

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů

BROŽÍK Josef (1855 -1932) – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • manželka Kateřina Brožíková (1857 – 1945)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BROŽÍK Tomáš – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

BROŽÍK V. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BRUDNA Rudolf – Bílina

 • Severočeský anarchista z Bíliny.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 člen výboru

BRUDNOVÁ – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • v roce 1927 členka výboru

BRŮHA Josef – Hostomice/Rumunsko/Argentina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 ještě v Hostomicích
 • v kontaktu s ČAF, dopisoval do redakce „Práce“
 • odešel za prací do Rumunska mezi lety 1896 – 1897
 • povoláním obuvník
 • v létě 1897 založil spolu s dalšími českými anarchisty Spolek odboru obuvnického
 • na usanovující schůzi spolku zvolen za revisora
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

BRUK František (1875 – 1942) – Duchcov/USA

 • Původně severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Narodil se 30. 3. 1875 v Lomnici, za prací se odstěhoval na sever a usadil v Duchcově.
 • Manželka Cecílie Bruková narozenou roku 1880. Měli děti: Annu, Otta, Vlastu a Bessie.
 • Přední člen Politického klubu dělnického v Duchcově od jeho vzniku v roce 1900 do roku 1910.
 • V roce 1907 jako člen výboru vyřizoval přihlášky nových členů do klubu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen pokladníkem ČFVO.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903–1907)
 • Člen Hornické federace (1907–1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909–1915)
 • Dne 2.února 1908 vytvořena Agitační komise Hornické federace a Bruk určen jako koordinátor, na kterého se měly skupiny Hornické federace a odborné spolky obracet ohledně přednášek, plakátů, letáků. V té době bydlel na adrese Duchcov č.p. 657.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšiřování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908 a byl během dní zatčen a odveden v poutech. Několik měsíců držen ve vyšetřovací vazbě okresního soudu v Mostě. Obviněn byl z výroby a rozšiřování antimilitaristických letáků a plakátů v obcích v okolí Duchcova na 1.máje 1908. Soud vůči němu stáhl obvinění, pro nedostatek důkazů.
 • Sotva vyšel z dvouměsíční vazby 6. července 1908 byl četníky za několik dní zatčen a mosteckým soudem odsouzen k 4 dnům vězení pro přestupek shromažďovacího zákona.
 • Člen kuřáckého kroužku „Vobec Chaloupky“ v Duchcově, kroužek se často sbíral na pomoc nemocným či propuštěným anarchistům, na vydávání Hornických listů či na vězeňský fond.
 • Mimo anarchosyndikalistické práce aktivní v antimilitaristické činnosti, kterou zastavila perzekuce v roce 1910 a František Bruk v tichosti emigruje, aby se vyhnul uvěznění. Na cestu se mu složili duchcovští anarchisté a jeho poděkování je publikováno v Hornických listech.
 • Do USA přijíždí 2. 1. 1912. Také v USA se živí jako horník.
 • Předplatitel časopisů „Zádruha“ (1912 – 1914) – orgán ČAF a „Hornické listy“ (1905 – 1939).
 • Nejdříve bydlí v Edwardsville.
 • František Bruk zemřel ve věku 67. let dne 7. 2. 1942 v DuQuoin, Perry ve státě Illinois, pohřeb se konal 9. 2. 1942.
 • V Duchcově bydlel na adrese Duchov č.p. 657.
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1907 v Duchcově. Anarchistické máje se jako každý rok proudilo zúčastnit několik tisíc anarchistů z města a okolí, davy lidí směřovali na Sokolské cvičiště, to však bylo uzamčené, potom co změnilo vlastníka a anarchisté museli narychlo vybrat nové místo. Náhradou uspořádali veřejnou schůzi lidu v hotelu Union – Český dům na náměstí v Duchcově, přišlo několik stovek lidí, do hotelu se vešla jen jedna desetina a to bylo namačkáno hlava na hlavě. Veřejnou schůzi zahájil František Burk, dalšími rečníky byli Hynek Holub, Jan Douda či Václav Krampera. Ten den pořádali akci k 1.máji také duchcovští sociální demokraté, přišlo však pouhých 50 lidí, povětšinou německých dělníků.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků.
 • Jako horník začal pracovat v roce 1895, v roce 1896 v zimě nastoupil na tříletou povinnou vojenskou službu, po jejím skončení v roce 1900 začal opět pracovat jako horník až do roku 1906.
 • Delegát na Valné hromadě Všeodborového sdružení dělníků Ochrana dne 11.září 1910 v Austrii v Duchcově, zvolen předsedou celé organizace. Vyřizoval přihlášky pro nové členy a tou dobou bydlel v Osecké ulici.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1905 člen představenstva
 • horník
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Duchcov
 • v roce 1904 – 1905 pokladník ČAF Duchcov
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen Politického klubu dělnického v Duchcově
 • v roce 1901 jednatel klubu

BRUNCLÍK Arnošt (1860 – 1942) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Narodil se 21. 4. 1860 v obci Libuně č. p. 67. V hnutí byl aktivní také jeho bratr Ladislav Brunclík.
 • Povoláním strojní zámečník.
 • Zapojen do dění kolem tajné anarchistické tiskárny v Hluboké.
 • Zosnoval ještě s několika dělníky atentát na dvorní vlak císaře Františka Josefa I. pod železničním mostem u Liberce v roce 1891.
 • Člen libereckého spolku Omladiny
 • Člen Dělnické jednoty pro severní Čechy
 • Člen spolku Kruh
 • Člen Prvního výrobního společenství pekařského.
 • Redaktor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896) v Liberci.
 • Po roce 1918 se přestěhoval do Maršova u Turnova, kde zemřel v roce 1942.

BRUNCLÍK Ladislav (1863 – 1901) – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Narodil se 31. 5. 1863 v obci Libuně č. p. 67. V hnutí byl aktivní také jeho bratr Arnošt Brunclík.
 • Povoláním vyučený švec.
 • Zapojen do dění kolem tajné anarchistické tiskárny v Hluboké.
 • Člen libereckého spolku Omladiny
 • Člen Dělnické jednoty pro severní Čechy
 • Člen spolku Kruh
 • Člen Prvního výrobního společenství pekařského.
 • Redaktor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896) v Liberci.
 • Vydal brožuru nazvanou „Sociální rozvoj“.
 • Policií pro své anarchistické aktivity zatčen 4. září 1901, po čtyřech dnech dne 8.září 1901 ve vězení na následky týrání zemřel ve věku 38 let.

BRŮNA Pavel – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  

BRŮNA Josef – Košťany

 • Severočeský anarchista z Košťan u Teplic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen a předseda Všeodborového kooperativního spolku v Košťanech, součást ČFVO.

BRŮNOVÁ Antonie – Košťany

 • Severočeská anarchistka z Košťan u Teplic.

BRYCHTA

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

BRYNDAČ Antonín – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 bydlel v Mostě č. 700

BŘEŠŤÁK Josef (1873 – ?) – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu.
 • Narozen 29.3.1873 v Morašicích č. 45 u Chrudimi
 • rodiče: Josef Břešťák a Františka r. Pešková z Deblova
 • manželka Josefa r. Veverková (1874)
 • bezvěrecká svatba 19.10.1901 v Mostě
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Zvolen distributorem mostecké skupiny ČFVO.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • V roce 1908 soud, kvůli kterému shánel stará čísla Nové Omladiny.
 • V roce 1901 byte, v Mostě č. 696

BREŠŤÁKOVÁ Josefa (1874 – ?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu. Někdy uváděna jako Brečťáková.
 • Narozena 9.2.187 ve Lhotě č. 46 u Rokycan
 • za svobodna Josefa Veverková
 • rodiče: Jan Veverka z Lhoty č. 46 a Anna r. Ciprová z Lhoty
 • manžel Josef Břešťák
 • bezvěrecká svatba 19.10.1901
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata dne 2.1.1910
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za revisorku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za přísedící členku výboru.

BŘEŠŤÁL Václav – USA

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na vězeňský fond ČFVO do Čech (1905)

BŘEZINA František – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického všeobecně vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na 1.máje 1902 vystoupil společně s dalšími členy spolku z katolické církve a stal se bezvěrcem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906) ve zbrojovce

BŘEZINA – Kanada

 • Česko – kanadský anarchista z města Kipling.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

BŘEZOVSKÝ Josef – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.2 v New Yorku
 • pokladník vězeňského fondu Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BŘEZOVSKÝ František – USA: West Hoboken

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na Dělnické listy
 • V roce 1894 distributor brožur MDJ
 • V roce 1894 – 1895 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BŘICHÁČEK Josef (1868-?) – Praha

 • Pražský anarchista a cihlář
 • zakladatel a člen „Politického spolku anarchistů Vilém Körber v Čechách“ v Praze dne 13. 3. 1904.
 • Narodil se na Smíchově ve Vonoklasech
 • Manželka Barbora Břicháčková, rozená Sobotková (1863). Děti Antonín (1893), Václav (1895) a Antonie (1900).
 • Před rokem 1904 na Smíchově. Do roku 1904 bydlel v Dejvicích, poté Nebušicích (1912).
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 podpora v nemoci

BŘÍZA Jan – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • Člen Dělnického potravního družstva v Hrdlovce (1898-1948)
 • na valné hromadě v únoru 1909 zvolen skladníkem družstva
 • na valné hromadě v 1910 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě v 1911 zvolen pokladníkem družstva
 • na valné hromadě v 1912 zvolen pokladníkem družstva

BUBEN Hynek (1883-1959) – Košťany u Teplic

 • Narozen 31.ledna 1883
 • manželka Marie Bubnová, nar. 27.12.1897 (zemřela 12.května 1977)
 • člen Sdružení československých horníků
 • zemřel 30.1.1959 v Košťaněch

BUBENÍK Jan – USA: Chicago

 • aktivní v anarchistickém hnutí v USA v 80.letech 19. století
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty, česká sekce International Work People Association in America (1883 – 1900)
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1884 – 1886)

BUBENÍČEK Rudolf (1887 -?) – Lom/USA: Cleveland/ Chicago

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Ve 20 – 40. letech v Chicagu
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.
 • Člen anarchistického Čtenářského debatního kroužku Volnost v Clevelandu.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1905 před soudem v souvislosti s překročením tiskového zákona
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

BUBLA Václav – Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově
 • v roce 1902 člen revisor účtů

BUCEK

 • Anarchista a předplatitel časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

BUCL – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

BUČEK Tomáš – USA: Newark/Nutley/Franklin/Union Hill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V řijnu 1896 křtiny dítěte
 • prodej brožur MDJ
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů

BUDIL – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů

BUDIL – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

BUDÍN V. – USA: West Hoboken/Union Hill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

BUDÍNSKÝ František – Nové Verneřice

 • Severočeský anarchista z Nových Verneřic u Mostu
 • spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“.
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907).
 • Bydlel na adrese Nové Verneřice č. p. 127 u Mostu.

BUCHAR – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

BUCHNAR František – Nová Paka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

BUCHTA Jan – Kladno

 • Středočeský anarchista a horník z Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • V roce 1906 zažaloval sociálně demokratické vůdce Austa a Václava Kunu za urážku na cti, při jejich pomluvách anarchistů, odsouzeni na několik dnů vězení a nucení se veřejně omluvit.

BUKAČ Josef – USA: Kipling

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v kontaktu s ČAF
 • v roce 1906 zakladatel České anarchistické federace v Americe
 • zvolen dopisovatelem CAF USA
 • adresa: Kipling O., Box 28

BUKAČ Jan – USA: Kipling

 • Český anarchista žijící  v Kipling. Člen České anarchistické federace v Americe, jednatel skupiny ČAF Kipling.
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Hornické listy“, Nová Omladina“ a „Komuna“.

BULANT

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1897 v Duchcově na náměstí, měl tam mít hlavní projev, ale nakonec ho odřekl.

BULÍN B. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatné na román Dělnických listů

BURDA A. – USA: Dillonvalle

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1894 předplatitel Dělnických listů

BURDA – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

BURDA František – USA: Belaire /Drill Bellmont

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1895 předplatitel Dělnických listů

BURDA Vojtěch – USA: Belaire/Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů

BUREŠ Josef – Louka u Litvínova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku „Gluck auf“ v Louce
 • v roce 1902 jednatel

BUREŠ Josef (1881 – ?)- Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narozen v obci Chotěšice u Poděbrad
 • matka Kateřina Burešová
 • bezvěrecká svatba 25.1.1908
 • manželka Josefa Kratochvílová, narozena 1884 v Miskovicích u Kutné Hory, otec Josef Kratochvíl a Anna r. Zahajská z Miskovic
 • svědci: Josef Táborský z Duchcova
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Pospolitost“ v Duchcově (1900 – 1905)
 • v roce 1904 – 1905 člen představenstva
 • v roce 1904 člen dozorčí rady
 • horník
 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), místní skupiny ČAF Duchcov.
 • V roce 1910 člen výboru místní ČAF.
 • V roce 1908 bytem Duchcov č.p. 592

BUREŠ Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za místopředsedu

BUREŠ Josef – Loučná u Hrádku n. Nisou

 • Severovýchodočeský anarchista z Loučné (Görsdorf) u Hrádku nad Nisou.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odběratel časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportáž brožur ČAF

BUREŠ Václav – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku dělnické mládeže obojího pohlaví „Jarost“ v Sokolově
 • založen v roce 1905
 • v roce 1905 předseda

BUREŠ Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“

BUREŠ Václav – Bílina

 • člen Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1921 člen dramatického odboru místního spolku bezvěrců

BUREŠ – Mladá Boleslav

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1902 sbírka na uvězněné anarchisty z Hrádku u Liberce a pro jejich rodiny

BURGÝT Antonín (1883 – ?) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Někdy psán jako Burkít či Burkýt
 • narozen 24.11.1883 v Střebichovicích u Slaného
 • manželka Marie Burgýtová, nar. 9.3.1883 v Kojicích u Kolína
 • děti: Božena (1905) v Lomu, Růžena (1907) v Lomu, Miroslav (1909) v Lomu a Miroslava (1915) v Alte Bogen v Německu
 • Příslušník anarchistické mládeže. Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které určen pro organizaci sbírky na vydání časopisu anarchistické mládeže Mladý Průkopník, obdržel k tomuto účelu sběrací listiny.  Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • v roce 1905 na schůzi spolku proběhla sbírka a přispěl na vydávání anarchistického časopisu „Omladina“
 • v roce 1921 v Bílinské ulici č. 90 v Lomu

BURIAN J. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

BURIAN V. – Hrob

 • Severočeský anarchista a horník z Hrobu.
 • Člen Všeobecně vzdělávacího hornického spolku Volnost v Hrobech.
 • V roce 1907 onemocněl a obdržel podporu od spolku.

BURIAN Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Příslušník první generace a účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen a knihovník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

BURIÁNEK Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen místojednatelem.
 • V roce 1909 přesídlil do Hrobů.
 • Distributor časopisu Hornické listy.
 • V roce 1907 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámil to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

BURIANEK Petr – Chuchelna

 • Severovýchodočeský anarchista z Chuchelny u Semil (dříve Kuchelna).
 • Povoláním řezník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

BURIÁNEK Alois – Hanichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v květnu 1902 svatba s Antonií Hižíkovou
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

BURIÁNKOVÁ Antonie – Hanichov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v květnu 1902 svatba s Aloisem Buriánkem
 • za svobodna Antonie Hižíková
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

BURIÁNKOVÁ Kateřina – Louka u Litvínova

 • Severočeská anarchistka z Louky u Litvínova
 • V roce 1907 vystoupila z katolické církve a stala se bezvěrkyní, oznámila to na stránkách anarchistického listu „Komuna“

BURKOVEC V. – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Spolku bezvěrců „Karel Havlíček“ v Oseku, součást Svazu socialistických bezvěrců
 • na valné hromadě 21.ledna 1923 zvolen za člena výboru – náhradníkem

BURÝŠEK Václav – Břežánky

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ v Břežánkách
 • spolek obnoven na jaře 1919
 • v roce 1924 předseda
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen České anarchistické federace (ČAF) a člen skupiny bezvěrců ČAF v Břežánkách.
 • Člen anarchistického Svazu socialistických bezvěrců (SSB), v roce 1923 zvolen jako člen ústředního výboru SSB na konferenci v Mostě.

BUŘIVAL – Vídeň

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • v roce 1906 tajemník Volné skupiny ČAF Vídeň XIV
 • příspěvek na proces Karla Vohryzka

BUŠEK V. – USA: Lorain

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

BYDŽOVSKÝ – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

BYSTŘICKÝ V. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

BŽOCH Antonín – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Mostecka.
 • Pracoval na dole Julius IV.
 • V roce 1909 nastoupil na penzi.