Č

ČADA M. – USA: Coal City

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1896 předplatitel Dělnických listů

ČADA Vojtěch – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č.1 v Chicagu
 • člen Agitačního výboru pro Dělnické listy a tajemník výboru (1893 -1894)
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírka na Dělnické listy
 • v roce 1894 distributor Dělnických listů

ČADA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na členské schůzi 3.ledna 1892 zvolen revisorem účtů spolku

ČADEK Antonín – Novosedly

 • Severočeský anarchista a horník z Novosedel u Ervenic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Perzekuován za účast na anarchistickém 1. máji v Ervenicích. Nejdříve odsouzen soudem dne 14. května 1906 v Jirkově k 3 korunám pokuty nebo 48 hodinám vězení. Podruhé v rozporu se zákonem odsouzen soudem v Mostě dne 25. května 1906 k pokutě 10 korun nebo 24 hodinám vězení.

ČADOVÁ Josefa – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena  – přísedicí členka výboru
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena jednatelkou

ČÁKA August – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

ČAMRDA Josef – Vídeň/Freiskirchen

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1909 pobýval v Freiskirchen.
 • Člen stávkového výboru v hornické stávce z roku 1900 za anarchistické horníky.
 • Později se stěhuje do Vídně a nějaký čas v roce 1906 bydlel ve Freiskirchen.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Člen vídeňských anarchistických skupin a spolků.
 • Esperantista.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Do ČFVO vstupuje v roce 1906.
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).
 • člen Federace stavebních dělníků ve Vídni
 • v roce 1911 předseda

ČÁP Josef – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

ČAPEK – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

ČAPEK Karel – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kladno
 • podepsal protest proti vyhoštění S.K.Neumanna z Řečkovic, uveřejněný na stránkách anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF na schůzi 16.září 1906

ČAPEK Emanuel – Krupka/Bohosudov

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen místní skupiny SFH v Krupce
 • v roce 1904 důvěrník skupiny, na starost korespondenci
 • Od roku 1907 člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově
 • v roce 1902 ředitel

ČAPEK František – USA: Town of Lake

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • Dne 19. 7. 1896 zatčen policistou Turkem společně s Macháčkem v hostinci v Chicagu za řeči o anarchismu bez zatykače a soudního povolení, druhého dne propuštěni a neobviněni

ČAPEK Th. – USA: White Plaines

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů

ČÁSLAVSKÁ

 • Anarchistka a distributorka časopisu anarchistické mládeže „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

ČÁSLAVSKÝ – USA: Lincoln

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ

ČECH – Duchcov

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Příspěvek na stávkující anarchistické textilní dělníky v Hrádku v roce 1909.
 • Příspěvek na vězeňský fond (1910).

ČECHOVÁ Anna – USA: Woodville

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu Dělnických listů

ČEJKA Karel – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1903 okresní důvěrník SFH Lom
 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 – 1907)
 • Distributor časopisu Omladina.
 • V roce 1903 zatčen za distribuci tohoto anarchistického listu a soudně stíhán za překročení paragrafu 23 trestního zákona.

ČEJKA L. – USA: Medford/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

ČEJP František Pravoslav (? – 1907) – Horní Kostelec

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Kostelce
 • v 90.letech bydlel v Hronově
 • veterán anarchistického hnutí, patřil k první generaci v hnutí aktivní od roku 1890
 • plicní formou tuberkulósy onemocněl a musel odejít do ústraní, několikrát málem zemřel
 • Zemřel 5. září 1907 na souchotiny, nekrolog v časopise „Práce“ (1905 – 1908) – orgán ČAF a „Komuně“
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1905 okresní důvěrník ČFVO Východní Čechy
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

ČEKAN J. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

ČELIŠ Maxim – Praha

 • Pražský anarchista a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“ (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907)
 • přispíval články do „Matice Svobody“ (1900 – 1935) a „Pokrokových novin“ (1904) a „Nuselských listů“ (1904).

ČEPELÁK – USA: Chicago/New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na DL
 • V roce 1895 – 1897 předplatitel Dělnických listů

ČEPELÁKOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata dne 6.9.1901

ČERMÁK A. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

ČERMÁK Augustin – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 přijat za člena

ČERMÁK Emanuel – USA: New York

 • aktivní v anarchistickém hnutí v USA v 80. a 90. letech 19. století
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty, česká sekce International Work People Association in America (1883 – 1900)
 • jednatel a distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1884 – 1886)
 • bylo u něj možné zaplatit předplatné
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

ČERMÁK Antonín – Motyčín/Hnidousy

 • Středočeský anarchista a horník z Motyčína.
 • V roce 1910 v Hnidousích.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907-1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915)
 • Distributor časopisu Hornické listy na Kladensku.
 • V roce 1910 předal distribuci jiným a již jen předplatitel.
 • Bydlel na adrese Motyčín č.p. 317.
 • V roce 1908 měl v Hornických listech inzerát, že zapůjčí gramofon na zábavy a večírky kamarádům a spolkům.
 • Od 3.května 1907 invalida.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

ČERMÁK J. – Praha/Smíchov

 • Pražský anarchista ze Smíchova.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Zatčen v procesu s anarchisty tzv. „Vosí hnízda“ společně s dalšími 15 anarchisty.
 • Nakonec propuštěn a nebyl ani souzen.

ČERMÁK Karel (1876 – ?) – Lom

 • Severočeský anarchista a horník z Lomu.
 • Narozen 15.8.1876 v Třticích u Nového Strašecího
 • v Lomu přihlášen 20.9.1918
 • manželka Žofie Čermáková, nar. 13. 12.1879 v Nesuchyni u Rakovníka
 • děti: Rudolf (1905) ve Vesfálsku v Německu Miroslava (1908) v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • Člen ústředního stávkového výboru během stávky horníků 1906 a zvolen místopředsedou.
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • v roce 1921 bytem Náměstí republiky č. 10 v Lomu

ČERMÁK Karel

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1905 pracoval ve Westfáslku, udán úřadům, že je anarchista, domovní prohlídka, zatčen a držen ve vazbě 8 týdnů a vypovězen ze země

ČERMÁK Karel – Motyčín/Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Motyčín
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Motyčín
 • bydlel na adrese: Palackého třída č. 179
 • v květnu 1905 se odstěhoval na Kladno a vzdal se funkce důvěrníka motyčínské ČAF
 • Středočeský anarchista z Motyčína .
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

ČERMÁK František – Motyčín

 • Středočeský anarchista z Motyčína.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny ČFVO v Motyčíně, člen výboru.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903 -1907)
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.

ČERMÁK Václav – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • Pracoval na dole Alexandr (1910).
 • Člen a jednatel Odborného spolku kooperativního v roce 1909 – 1910.
 • Člen a jednatel Skupiny bezvěrců v Nové Vsi a okolí v roce 1909 – 1910.
 • Bydlel na adrese Hrdlovka č.p. 100, Nová Ves.
 • V roce 1910 pracoval na dole Alexandr, dostal od kolegů finanční pomoc během své nemoci.

ČERMÁK Václav – Grunwald

 • aktivní od 90.let 19. století v anarchistickém hnutí v místních dělnických spolcích
 • peněžní sbírky na anarchistický list „Proletář“
 • v roce 1897 svatba

ČERMÁK Václav – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen Spolku Volných myslitelů Svornost v Lomu.
 • V roce 1909 hospitalizován v mostecké nemocnici.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

ČERMÁK Jaroslav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 1.března 1892

ČERMÁK Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892

ČERMÁK Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v roce 1899 člen představenstva
 • v první polovině roku 1900 místoředitel
 • bytem Lomč.p. 185
 • povoláním strojník

ČERMÁK Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1906 organizoval peněžní sbírku na vezněného anarchistu Michaela Káchu, redaktora „Práce“

ČERMÁK Josef – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného a podporujícího hornického spolku v Duchcově
 • v roce 1901 jednatel

ČERMÁK František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista a horník z Nové Vsi u Duchcova.
 • V roce 1908 vedl soudní spor s bratrskou pokladnou v Mostě ve věci přeplatků na pojištění strhávaných ze mzdy, za podpory Hornické federace.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)

ČERMÁK Tomáš – Ervenice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického všeobecně vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na 1.máje 1902 vystoupil společně s dalšími členy spolku z katolické církve a stal se bezvěrcem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

ČERMÁKOVÁ – Lom

 • Severočeská anarchistka z Lomu.
 • V roce 1908 vdaná.
 • Členka anarchistického spolku Mladá síla v Lomu v roce 1908.
 • Ochotnice divadelního kroužku Mladá síla.

ČERMÁKOVÁ Věra

 • Anarchistka.
 • Článek v Hornických listech „Našim ženám“

ČERNÁ Anna – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

ČERNÁ Antonie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1.7.1906

ČERNÁ Emanuela – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • 1.1.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

ČERNÍK Josef – Lanžov u Bílých Poličan

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním obuvník
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

ČERNOCKÝ

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

ČERNUŠÁK František – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

ČERNÝ Alois – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • zvolen 1. předsedou na ustanovující schůzi 1890
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen náhradníkem ve výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 zvolen členem výboru ,
 • na výborové schůzi 10. ledna vyslán jako delegát spolku na ustanovující schůzi Všeobecného dělnického vzdělávacího spolku v Žatci
 • na měsíční schůzi 6. srpna 1893 zvolen za prvního místopředsedu,
 • v srpnu 1893 byl Jan Brož povolán na vojenské cvičení a tak jako první místopředseda převzal předsednictví
 • v září 1893 předal předsednictví Janu Brožovi a vykonával prvního místopředsedu
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • na měsíční schůzi 18. listopadu 1894 zvolen do 3členného komité pro spolkovou masopustní zábavu
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za revisora ve výboru
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za revisora ve výboru
 • na měsíční schůzi 1.června 1897 přijat za člena

ČERNÝ Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893

ČERNÝ Jan – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • 1.1.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“

ČERNÝ Josef – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1900 ředitel místoředitel
 • Severočeský anarchista a horník z Bíliny.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1907 nemocen, obdržel finanční pomoc od ČFVO.

ČERNÝ Václav – Libkovice/Hostomice

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Hostomicích
 • na valné hromadě 14.ledna 1923 zvolen za místopředsedu
 • Severočeský anarchista dříve z Libkovic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

ČERNÝ Edmund – Osek

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

ČERNÝ Josef – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1900 člen dozorčí rady
 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.

ČERNÝ – Praha

 • Pražský anarchista z Vršovic.

ČERNÝ Karel – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické pekárny „Federace“ (1908 – 1951) v Libkovicích
 • na valné hromadě 6.září 1914 zvolen členem správní rady
 • v roce 1915 – 1924 člen správní rady

ČERNÝ Karel – Dubí u Teplic/Chudeřice

 • Severočeský anarchista a horník z Dubí u Teplic
 • poté působil v Chudeřicích.
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907 – 1908)
 • Delegát a svolavatel konference Volného sdružení českých horníků v Duchcově dne 29.července 1906. Zvolen obvodním důvěrníkem VSČH pro Bílinu.
 • Zakládající Česká federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Na ustanovujícím sjezdu ČFVO 27. listopadu 1904 v Lomu zvolen oblastním důvěrníkem pro Teplicko.
 • Přednáší na schůzích svolaných ČFVO. Přednáška na důvěrná schůzce anarchistů 5.srpna 1906 v Chudeřicích.
 • Účastník duchcovské konference Volného sdružení českých horníků.
 • V roce 1906 bydlel na adrese Bílina č.p. 258.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo
 • v prvním kolem obdržel 167 hlasů
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 12 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • v roce 1905 jako delegát (dle hornického zákona chráněný imunitou před propuštěním) přednesli správě dolu požadavky osazenstva, protizákoně propuštění s Františkem Brdou

ČERNÝ Karel – Duchcov/Ledvice

 • Severočeský anarchista a pekařský dělník z Duchcova, poté z Ledvic.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Pracoval u pekaře Hannera v Komořanech. Za solidární postup s propuštěným kolegou vyhozen roku 1906 z práce. ČFVO vyzvala k bojkotu pekárny.
 • V roce 1906 se z Duchcova stěhuje do Ledvic a má živnost v domě pana Muldorfa. Živí se jako rožvažeč chleba.
 • Aktivní účastník anarchistické hornické stávky v roce 1906. Organizátor a účastník tábora stávkujících horníků v Duchcově dne 2. 9. 1906, naplánovaná souběžně konferencí báňského společenstva, kterou obeslalo svými delegáty 103 dolů ze 132 v Čechách. Převahu měli zástupci sociálně demokratických odborů Hornické unie, kteří odmítali stávku podpořit a žádali její ukončení. Souběžně s jednáním konference pořádala ČFVO velkou demonstraci, na níž se sešlo skoro 10 tisíc horníků (další menší anarchistické hornické shromáždění bylo i v Hostomicích). Po tom co se shromáždění horníci dozvěděli o manipulacích při hlasování a že konference se vyjádřila pro ukončení stávky, vtrhli naštvaní horníci do jednacího sálu a požadovali vydání hlasovacího protokolu, jelikož jim ho sociálně demokratičtí delegáti odmítali vydat, byli ztlučení. Karel Černý se snažil zabránit mlácení sociálně demokratických vůdců a nabádal k nenásilí. Poté co do sálu vtrhla police a začala zatýkat, byl zatčen i Karel Černý. Ve vyšetřovací vazbě strávil 8 měsíců. Dne 26.listopadu 1906 se konal soud, a byl osvobozen jako ostatní anarchisté, jediný Bedřich kalina obdržel 4 měsíce vězení.

ČERNÝ Krištof – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník hornických konferencí a podíl na anarchistické hornické stávce roku 1906 na severu.

ČERNÝ Kryštof (1861 -1899) – Teplice

 • Severočeský anarchista z Teplic.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • Příslušník první generace vzešlý z radikálního křídla sociální demokracie.
 • Vyučený zedník, později povoláním kupecký příručí.
 • Nejdříve působil ve ve Vídní, a jako anarchista v roce 1884 vypovězen a sledován policií a usazuje se na Liberecku.
 • Na podzim roku 1884 člen tajné anarchistické tiskárny v Hluboké u Liberce. Pomáhal s tiskem českých a německých anarchistických letáků, některé v podobě časopisů (antedatovaných a s fiktivním místem vydání v New Yorku) Pomsta a Svoboda. Anarchistická tiskárna byla 12. února 1885 ve dvě hodiny ráno obklíčena policií a Kryštof Černý se spolupracovníkem Josefem Pačesem byli zatčeni. Později byl v textilce v Janově Dole, kde bydlel a pracoval, zadržen i Rampas.
 • 22. listopadu 1885 byli odsouzeni k 16, resp. 15 a 10 letům vězení.
 • Černý záhy po propuštění z vězení zemřel v pražské nemocnici roku 1899.

ČERNÝ Josef – Dolní Hamr u Tanvaldu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického čtenářsko vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Dolením Hamru
 • v roce 1902 jednatel spolku v Hamru

ČERNÝ Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce (1885). Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií. Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 domovní prohlídky v souvislosti s tajnou tiskárnou.

ČERNÝ Václav (1900 – 1962) – Košťany u teplic

 • Severočeský anarchista a horník
 • narozen 22.11.1900
 • manželka Anna, narozená 24.dubna 1901, zemřela 16.5.1944
 • druhá manželka Otílie, narozená 4.srpna 1903, zemřela 16.3.1984
 • dcera Božena (1920)
 • člen Sdružení československých horníků
 • kolportér „Hornických Listů“
 • zemřel 20.5.1962 v Košťanech

ČERNÝ V. V. – Klatovy

 • Západočeský anarchista a strojník z Klatov.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.

ČERNÝ Václav – Krásné Březno

 • Severočeský anarchista z Krásného Března u Ústí nad Labem.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Mnoho let zaměstnán na labském překladišti v Ústí nad Labem, v roce 1906 za anarchosyndikalistickou činnost propuštěn.
 • Bydlel na adrese Krásné Březno č.p. 506.
 • Bydlel také na adrese Ludvíkova ulice č.p. 306 v Krásném Březně.

ČERNÝ Vincent – USA: Chicago/New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů
 • 90 letech v Chicagu, pak v New Yorku
 • Člen anarchistické skupiny „Bezvládí“ v New Yorku.
 • Redaktor anarchistického časopisu „Volné listy“ (1890 – 1917) v New Yorku.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

ČERNÝ František – Záluží u Mostu

 • Severočeský anarchista ze Záluží u Mostu.
 • V roce 1910 jeden z 83 horníků, kteří prostřednictvím Zemské jednoty horníků vedli hromadnou žalobu proti bratrské pokladně v Mostě ve věci přeplatků. Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915). Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

ČERNÝ – Háj u Duchcova

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

ČERVENKA Karel – USA: Chicago/Milwaukee

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

ČERVENKA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • člen Čtenářsko zábavního a podporovacího spolku „Omladina“ v Mostě
 • v roce 1896 třetí předseda

ČERVENKA Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 18.března 1896 přijat za člena)

ČERVENKA Emil – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Odborného spolku horníků a hutniků v Louce, součást ČFVO.
 • Na půlletní valné hromadě 9.června 1907 zvolen jednatelem.
 • Jednatelem také v roce 1910, měly na něj být adresovány zásilky pro spolek.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.
 • Bydlel na adrese Louka č.p. 89.
 • v roce 1906 sbírka na podporu propuštěných horníků na dole Prinz Evžen u Mostu

ČERVENKOVÁ Františka – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na valné hromadě 10. ledna 1903 zvolena místopředsedkyní

ČERVENÝ Alois – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1900 člen představenstva

ČERVINKA František – Krásně Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen revisorem účtů

ČEŘOVSKÝ Antonín – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.

ČEŘOVSKÝ Karel – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

ČEŘOVSKÝ J. – Hronov

 • Východočeský anarchista z Hronova u Červeného Kostelce.
 • Povoláním textilní dělník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)

ČESAL Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 25. srpna 1895 přijat za člena
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 12.února 1896 zvolen za člena zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 5.dubna 1896 byli zvoleni delegáti do tzv. křížové organizaci a zvolen za delegáta k Spolku Omladina v Lipětíně
 • na výborové schůzi 17.května 1896 zvolen za delegáta do 4 členné deputace spolku na anarchistickou konferenci na den 24.května 1896 do Kopic
 • na výborové schůzi 19.července 1896 byla zvolena 4členná deputace na slavnost bratrskeho nemeckeho spolku Fortfere v Mostě a zvolen za jednoho z delegátu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na mimořádné pololetní valné hromadě 1. srpna 1897 zvolen do odborné komise na konferenci za spolek

ČESKÝ – USA: Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

ČIBIŠ

 • Severočeský anarchista a horník.
 • V roce 1910 za prací do Francie, pracoval společně s dalšími českými anarchisty u Kamennouhlené společnosti Vicoigne and Noveux – Pas des Calais, kde vedli mzdové boje a stávku.
 • Příspěvek na vězeňský fond.

ČIHÁK – USA: New York /Brooklyn

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

ČIHULA Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na měsíční schůzi 1.září 1895 přijat za člena
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 ředitel
 • Povoláním horník.
 • Organisoval sbírku na anarchistu Adolfa Charváta v roce 1907.

ČIHULOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1911

ČICHNA J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

ČISTECKÝ Jan – Bílina

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnicko – maloživnostenský potravní spolek Bílina
 • v roce 1898 – 1900 člen představenstva
 • v roce 1901 místoředitel

ČÍTEK Jan – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

ČÍTKOVÁ Fanie – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

ČÍŽEK J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

ČÍŽEK František – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného spolku dělníků krejčovských pro Liberec a okolí
 • v roce 1897 předseda spolku
 • v roce 1897 bydlel na Ladegasse č.p. 15, kde vyplácel podpory

ČÍŽEK Josef – Most/Růždodol u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892
 • Severočeský anarchista a horník z Růžodolu
 • Člen Volného sdružení českých horníků (1907)
 • ČlenHornické federace při ČFVO (1907-1908
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen místní skupiny Hornické federace v Růžodole, v roce 1908 zvolen za pokladníka skupiny.

ČMELÁK

 • Anarchista. Psal prózy a přispíval do anarchistického týdeníku Hornické listy.

ČONKA

 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

ČOUDA (?-1908) – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Manželka Marie Čoudová.
 • V roce 1908 pracoval na dole Alexandr.
 • Zemřel roku 1908.

ČOUDOVÁ Marie – Osek

 • Severočeská anarchistka z Oseka.
 • Vdova po Čoudovi, po jeh smrti dostala finanční podporu od anarchistů z dolu Alexander.

ČTRNÁCT František – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen jednatelem

ČUBAN Ladislav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Lom (Bruch)
 • od jara 1906 důvěrník ČAF Lom
 • skupina vznikla na jaře 1906, zakladajících 24 členů
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • bydlel v hostinci pana Bedřicha Pavla, spolková místnost
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 vypovězen úřady z Mostecka pro anarchosyndikalistické aktivity, odvolal se k říšskému soudu a ten vypovězení zrušil
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 (zatčen 7 srpna) organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen na 5 měsíců vězení

ČUMPELÍK Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním zedník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 28.ledna 1900 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 25.ledna 1903 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 příspěvek na anarchistický časopis „Omladina“