C

CAFOUREK Ferdinand – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen Hornicko – huntnického vzdělávacího spolku pro oboje pohlaví v Lomu
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908) 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v říjnu 1904 za prací do Poryní

CAJTHAMLOVÁ Kateřina – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata dne 6.4.1902

CALTA M. – USA: Mount Pleasant /Cleveland (1897)

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

CARDA Josef – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Člen odborného spolku v Louce.

CARDAL – Mrklov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

CEČ J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

CEÉ Karel – Smečno

 • Středočeský anarchista a strojník ze Smečna poblíž Kladna.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • důvěrník ČFVO Smečno.
 • Delegát na sjezdu ČFVO 24.12.1908, na kterém byl zvolen důvěrníkem celé odborové federace.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Smečno.
 • Distributor publikací Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V roce 1910 zvolen za důvěrníka anarchistů ve Smečně.
 • Člen Všeodborového sdružení dělníků Ochrana, místní skupina Smečno. Zakládající člen místní skupiny Ochrana dne 2.října 1910 a zvolen pokladníkem a výběrčím.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • distribuce brožur ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • v roce 1911 bytem Smečno č. 257

CECHLOVÁ Marie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostecka.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • Za členku přijata 2.2.1908
 • V roce 1909 zvolena za místopředsedkyní.
 • Účastnice valné hromady Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914) dne 1.května 1910, na valné hromadě zvolena za revisorku.
 • Na valné hromadě Všeobecného spolku dělnic Pokrok dne 4.12.1910 zvolena za předsedkyni.

CECHMAN Eduard – Ledvice

 • Severočeský anarchista a horník z Ledvic.
 • Pracoval na dole „Chvála žen“ u Ledvic.

CEL

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.

CELER Václav – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1921 člen představenstva
 • povoláním horník

CELLNER Antonín (1856 – 1917) – USA: Mount Pleasant/ Charlevoix

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • narozen 14.3.1856
 • rodiče: Jan a Marie Cellnerovi
 • děti: Marie, Aloisie, Antonie Matylda, Agust, Karel, Emma, Anežka a Viliem Valter
 • manželka Kateřina Šafářiková (1856 – 1925)
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty, česká sekce International Work People Association in America (1883 – 1900)
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1884 – 1886)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů
 • 22. let se živil jako horník
 • do Charlevoix se přistěhoval v roce 1910, kde farmařil
 • na pohřbu promlouval Josef Novotný z ČSPS
 • zemřel 10.5.1917 v Charlevoix

CEMPER Josef (1884 – 1903) – Praha

 • Pražský anarchista, básník, spisovatel a dramatik.
 • Narodil se 26. 6. 1884.
 • Používal pseudonymy: Stáňa Maria Cemper a Jaroslav Oršán.
 • Psal do časopisu „Matice Svobody“ (1900 – 1935).
 • Zemřel v Praze na tuberkolózu dne 12. 7. 1903.

CEP – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • V roce 1909 pracoval na dole Pluton u Louky.
 • Posílal zprávy do anarchistického týdeníku Hornické listy.

CERMAN Jan – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 sbírka na Matici svobody na svatbě Jana Bečky

CERMAN Josef – Lomnice nad Popelkou

 • Severovýchodočeský anarchista z Lomnice nad Popelkou v Podkrkonoší.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen skupiny ČFVO Lomnice nad Popelkou.
 • Pracoval mnoho let ve firmě Hornych a syn, která vyráběla textilní nástroje. V roce 1906 pro své anarchosyndikalistické aktivity vyhozen z práce.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v roce 1906 obdržel podporu pro stávkující

CESTR Gustav – Libkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1905 podpora v nemoci

CIBILÁK V. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

CIFRAIN František (1868 – 1926) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Narozen 20. 6. 1868.
 • Spolupracovník Viléma Körbera a přední účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Organizátor první prvomájové oslavy roku 1890 v hostinci „U Menclů“ v Duchcově.
 • Jednatel „Všeobecný hornicko-dělnický vzdělávací a podporující spolek v Duchcově“.
 • V roce 1891 jednatel
 • zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova
 • v roce 1902 člen představenstva
 • v roce 1903 člen představenstva
 • Spoluzakladatel Severočeské federace horníků (1903–1907)
 • Spoluzakladatel České federace všech odborů (1904 – 1908).
 • důvěrníkům „Hornické federace“ (1907–1908).
 • Zemřel 12. 2. 1926 v Duchcově.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Vpřed“ v Háji u Duchcova (1900 – 1903)
 • v roce 1902 člen představenstva

CIGLER Eduard – Hostomice n. Bílinou

 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou

CIGLEROVÁ Božena – Lesonice

 • Anarchistka z Lesonic.
 • Psala básně do anarchistického týdeníku hornické listy, jedna byla například věnována uvězněnému anarchistu Františku Dlouhému.

CÍGLEROVÁ Marie – Bílina

 • členka Spolku socialistických bezvěrců v Bílině
 • od roku 1920 členka dramatického odboru Spolku socialistických bezvěrců

CIHLÁŘ František – Bukva u Sokolova

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí
 • na valné hromadě 15.5.1904 zvolen za místopokladníka

CIHLÁŘ Stanislav

 • Severovýchodočeský anarchista.

CILINBURK Vojtěch – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 30.dubna 1893

CILLER Ladislav – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen jednatelem

CIMBÁL Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 29.listopadu 1891 přijat za člena

CIMLER Václav – USA: Newark/Franklin

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 oprávněný jednatel Dělnických listů
 • V roce 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1896 prodej brožur MDJ

CIMLER Jarolím – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1897 předplatitel Dělnických listů

CIMLER Karel – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893, 1894 sbírky na svěrací listiny na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 distributor Dělnických listů

CIMLER Jaroslav – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 předplatitel Dělnických listů

CIMLER Ludvík (1870 – 1935) – New York/Cleveland

 • narodil se 24. srpna 1870 v Žirovnici u Jindřichova Hradce
 • ve 13. letech v Žirovnici do učení a vyučil se perleťářem, zde se mu dostal do rukou tajně kolportovaný časopis „Duch Času“, který v prostějově vydával Josef B. Pecka a František Hlaváček.
 • V 18. letech se podílel na zakládání dělnického spolku v Žirovnici, za to popotahování úřady
 • v 21. letech odveden k vojsku, ale raději než narukovat, emigroval do USA
 • do USA a do New Yorku přijel počátkem roku 1891
 • zde 12 let pracoval ve svém knoflíkařském oboru
 • kolem roku 1900 ve svém bytě v č. 312 východní 71.ulice vybudoval vlastní tiskárničku dělnických spisů
 • v New Yorku se oženil s Annou Cimlerovou, zemřela 1931
 • 17.3.1910 přijel na vyzvání do Clevelandu a nastoupil jako zaměstnanec, tiskař v Amerických dělnických listech, kde pracoval zbylých 25 let. Zastával pozici ředitele tiskárny.
 • Působil ve Svazu svobodomyslných škol a Svazu svobodomyslných
 • člen podpůrných kulturních organizací: Ochotnickém a pěveckém sboru „Vojan“, Dělnické tělovýchovné jednotě, Loži Bílá Hora ČSAF, Spolku pohřbívání žehem
 • odborově pak v Clevelandské unii č. 56 tiskařských dělníků.
 • Děti: Julie Mokrá z Louise Hill, Marie Svobodová, Anna Svobodová, Ladislav Cimler, Jaroslav Cimler a Jiří Cimler
 • sestra Františka hrbková z Little Ferry a Marie Bůčková ve Winfield, Julie Dohnalová v Čechách v Žirovnici a bratr Theodor Cimler v Praze
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1897 distributor Dělnických listů
 • V roce 1897 jednatel Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1897 člen a tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 člen a tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 vyřizoval korespondenci Agitačního výboru
 • člen Čtenářského zábavního vzdělávacího spolku Ferdinand Lassale v New Yorku
 • V roce 1895 člen a tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Nový život“ (1900) v New Yorku.
 • Zemřel 30. srpna 1935

CIMERMAN – Hrádek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

CINK Karel – Libkovice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Všeodborově kooperativního spolku v Libkovicích
 • spolek založen v roce 1904

CIPRIÁN Václav (?-1908) – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • V roce 1908 smrtelný úraz na dole Viktoria.
 • Manželka Anna Cipriánová.

CÍR Petr – Lipětín/Dolní Litvínov

 • Severočeský anarchista a horník z Lipětína, poté Dolního Litvínova.
 • V roce 1902 v Ervenicích
 • Člen Občanského vzdělávacího spolku Omladina v Lipětíně. Člen Skupiny bezvěrců v Lipětíně.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939) v Horním a Dolním Litvínově.
 • Distribuoval také anarchistické časopisy Zádruha a Matici svobody, v roce 1910 se vzdal kolportáže.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického všeobecně vzdělávacího spolku „Májoslav“ v Ervenicích
 • na 1.máje 1902 vystoupil společně s dalšími členy spolku z katolické církve a stal se bezvěrcem
 • oznámení otištěno na stránkách anarchistického časopisu „Matice Svobody“

CÍSAŘ J. – USA: Chicago/Cleveland

 • Český anarchista žijící v USA z Clevelandu.
 • Redaktor a vydavatel časopisu „Proudy“ (1908 – 1910) – orgán ČAF v Americe.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 předplatitel Dělnických listů

CÍSAŘ Jan – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1900 – 1901 člen představenstva
 • Severočeský anarchista z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen anarchistického spolku Mezinárodní jednota Hostomice.
 • Jeho vnuk Dr. Čestmír Císař.
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo jako náhradník
 • svolavatel Konference anarchistů severozápadních Čech 25-26.prosince 1902 v Hostomících

CITTA – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

CIVÍN Ferdinand – Duchcov

 • Severočeský anarchista a hostinský z Duchcova.
 • V roce 1906 – 1907 a zřejmě i další roky provozoval hostinec „U Zlatého lva“ v Duchcově v Městských příkopech.
 • Hostinec byl místem setkávání anarchistů, sbírek atd.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

CIVIŠ Vojtěch – Komořany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • aktivní účastník anarchistické hornické stávky z roku 1896 na Mostecku
 • dne 1.10.1896 společně s dalšími 100 stávkujícími táhnul demonstrací k dolu „Jupiter“ u Komořan, kde ozbrojení zastavili provoz dolu
 • za to popohnán k soudu v Mostě dne 27.11.1896 ze zločinu veřejného násilí
 • zatčen a držen ve vyštřovací vazbě
 • po dobu vazby došlo k požáru mostecké věznice, utrpěl vážné popáleniny
 • odsouzen na 5 měsíců vězení

CMÍRALOVÁ Cecílie – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena  – přísedicí členka výboru
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena správkyní domu

CMUNT Jan – Háj u Duchcova/Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Háje u Duchcova.
 • Nějaký čas pobýval také v Oseku.
 • Člen Odborného spolku horníků a hutníků „Solidarita“ v Hánu (dnes Háj u Duchcova).
 • V roce 1907 Knihovníkem spolku Solidarita.
 • Iniciátor založení veřejné lidové knihovny.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 -1908)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Organizoval sbírku na stávkující na dole Hermína v roce 1907.

COGLAUER Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 9. října 1892

CRHOVÁ Marie – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1897 pochovala dceru

CUKR – Kladno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

CUPKA Petr – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

CUPKA František – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

CUPL – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic (1909).
 • Člen Dělnického vzdělávacího spolku Osvěta v Ledvicích.

CVACH Václav (? – 1896) – USA: Chicago

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – Internationl working peoples assciation (IWPA)
 • člen Neodvislé mezinárodní omladiny, sekce IWPA
 • člen Byciklistické unie
 • člen Jednoty Táboritů v Chicagu
 • zemřel 29. února 1896, nad hrobem promlouval Josef B. Pecka a František Tůma, Mezinárodní hudební unie mu zahrála Marselaisu

CVACH M. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

CVEJN Jaroslav – České Budějovice

 • Jihočeský anarchista z Českých Budějovic.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Důvěrník skupiny ČAF České Budějovice (1913 -1914)
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.
 • Bydlel ve Vídeňské ulici v Českých Budějovicích.
 • ČAF České Budějovice se scházela v hostinci v Jirsíkově „U Bellera“ na Josefském náměstí.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen Volné skupiny ČAF České Budějovice, založena v lednu 1906, čítala 5 členů
 • od ledna 1906 důvěrník ČAF České Budějovice
 • bydlel na adrese: Vídeňská ulice č.p. 8

CVEJNOVÁ A. – České Budějovice

 • Jihočeská anarchistka z Českých Budějovic.
 • V roce 1906 veřejně vystoupila z církve a oznámila to v časopise ČFVO „Nová Omladina“.

CVRČEK Josef – Červený Kostelec

 • Východočeský anarchista z Červeného Kostelce.
 • Povoláním tovární dělník.
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.