D

DAĎOUREK Boh. – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího a zábavného spolku „Bratrství“ v Rovensku
 • na ustanovující schůzi 26.února 1893 zvolen revisorem účtů ve výboru

DAHMR František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • 7. prosince 1890 na členské schůzi zvolen revisorem spolku a člen zábavného výboru spolku

DANDA Josef – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi u Duchcova.
 • Provozoval koloniální obchod.

DANDA Jan – Osek

 • Severočeský anarchista a horník z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Odmítl nastoupit vojnu a utekl do Francie. Po návratu z Francie v roce 1906 do Oseka, zakrátko zatčen a uvězněn. Na podporu jeho rodiny organizovala ČFVO solidární sbírku po dobu jeho věznění.

DANDA Josef (1884-?) – Praha

 • Pražský anarchista.
 • Otec Antonín Danda (1846), matka Brigitta r. Říhová (1854)
 • rodiče pocházeli z Chvaterub u Velvar
 • do Prahy kolem roku 1871
 • Člen a předseda „Politického spolku Vilém Korber v Čechách“.
 • Člen a místopředseda „Všeodborového sdružení dělníků – Ochrana“ (1910 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Žižkov č. p. 614 v Praze.

DANĚK V. – Vídeň

 • Český anarchista žijící ve Vídni z Siebenhirten.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

DANĚK Václav – Ervenice

 • Severočeský anarchista a horník z Ervenic, poté působil v Duchcově.
 • Člen Hornické federace (1907 – 1908)
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen účetním Hornické federace.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908). Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Člen a předseda „Všeobecného sdružení dělníků Ochrana“ (1910 – 1914) v Duchcově.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), člen odbočky ČAF Ervenice.
 • Správce severočeského vězeňského fondu, příspěvky na fond byly zasílány na jeho adresu Studniční ulice č.p. 496 v Duchcově. (1909 – 1910)
 • Člen bezvěrecké skupiny ČAF. Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Sdružení československých horníků – ČSH (1918 – 1930), na sjezdu v roce 1920 zvolen do výboru ČSH.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Duchcov.

DANIEL Jan – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • v roce 1894 distributor Dělnických listů
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

DAVID Emil – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

DAVID E. – USA: Newark

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1895 předplatitel Dělnických listů

DAVID Josef – Kopisty

 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 navržen na kandidátku do volen do Báňského společenstva za anarchistické hornictvo jako náhradník
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Kopisty
 • v roce 1905 konflikt s policistou, obžalovan z veřejného násilí
 • výzva k solidaritě

DAVÍDEK Václav – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • v roce 1902 kontrolor
 • v roce 1903 – 1904 člen dozorčí rady

DĚDEČEK Stanislav (1883-?) – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeský anarchista z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Narodil se 31. března 1883 chalupníkovi Josefu Dědečkovi a Františce za svobodna zvané Mlejnkové z Loktuše
 • Povoláním tovární dělník
 • manželka Anna Dědečková
 • Člen České anarchistické federace (ČAF).
 • Distribuoval anarchistický časopis „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF.
 • bytem Horní Růžodol č.p. 111

DĚDEČKOVÁ Anna (1880 – ?) – Horní Růžodol

 • Severovýchodočeská anarchistka z Horního Růžodolu u Liberce.
 • Povoláním tovární dělnice
 • Narodila 12. října 1880 v Oberwalterdorfu. Známe pouze jméno její matky, tovární dělnice Marie Tůmové.
 • manžel Stanislav Dědeček
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • bytem Horní Růžodol č.p. 111

DĚDEK František – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za člena výboru
 • spolek při založení čítal 33 členů

DĚDEK Jan – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za náhradníka ve výboru
 • spolek při založení čítal 33 členů

DĚDEK Václav – Most/Osek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916
 • na výborové schůzi 15.září 1895 přijat za člena
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

DĚDEK Václav – Doubí u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 6 měsíců těžkého žaláře

DĚDEK František – Liberec

 • Severovýchodčeský anarchista z Liberce (1885).
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlvnění propagandou činem, především čáasopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Ve spojení s libereckým anarchistou Eduardem Hlužem, napojeným na tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké 1885.
 • V roce 1885 zatčen v Praze společně Eduardem Hlužem, Josefem Madlem, Šimkem.

DEJM Antonín – Ledvice

 • Severočeský anarchista z Ledvic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

DEJMEK Hynek (1862 – 1914) – USA: Chicago

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • manželka Anna, svatba 1886
 • děti: Ludwig, Tilie, Lilian a Sylvie
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty česká sekce International Woking Peoeple Association (IWPA)
 • od 80 let v Chicagu

DEJMEK Václav (1857 – 1924) – USA: Chicago

 • od 80. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • manželka Rosalie Dejmek
 • syn August G.
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty česká sekce International Woking Peoeple Association (IWPA)
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • od 80 let v Chicagu
 • píše články do německého anarchitsického deníku „Arbeiter-Zeitung“
 • povoláním pekař, později mí i své pekařstvá

DEJMEK František – Nová Paka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Dělnického vzdělávacího spolku „Lípa“ v Nové Pace
 • v roce 1893 předseda spolku
 • sídlo spolku v hostinci „U radnice“

DEJMEK Antonín – Chlumec nad Cidlinou/Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • v roce 1897 se stěhuje do Liberce

DEJMKOVÁ Rosa – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • manželka Václava Dejmka

DEMUTA František – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • V roce 1945 stál o obnovy družstva
 • v roce 1948 zvolen za člena představenstva, ale funkci odmítl příjmout
 • povoláním horník

DENGLER Eman – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě českým jednatelem
 • v červenci 1893 vyslán jako delegát na na jednoroční slavnost Hornicko hutnického spolku v Souši
 • v září 1893 vyslán jako delegát k tříleté slavnosti Všeobecné dělnické jednoty v Chomutově
 • v říjnu 1893 odcestoval a vzdal se funkce jednatele

DERNER

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér Májového čísla anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

DESENSKÝ František – Třebechovice nad Orebem

 • Východočeský anarchista z Třebechvic pod Orebem u Hradce Králové.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • V roce 1906 veřejně vystoupil z církve a oznámil to v časopise ČFVO v „Nové Omladině“.

DEZORT Josef – Litice u Plzně

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní společenstvo „Svornost“ v Liticích
 • v roce 1902 náměstek ředitele

DEZORT Josef – USA: Cleveland/Edwardsville

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku Karel Havlíček Borovský v Clevelandu
 • V roce 1893 a 1894 se u něj první neděli v měsíci konaly schůze spolku ve 3 odpoledne
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 distributor Dělnických listů
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • Člen Vzdělávacího spolku Edwardsville roku 1910.

DEZORTOVÁ Johana – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

DICK Antonín – Čistá

 • Západočeský anarchista z Čisté na Sokolovsku.
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic Pokrok v Literbachu (dnes Čistá), spolek byl součástí ČFVO.
 • Účastnil se zakládající schůzky spolku dne 17. 6. 1906 a byl na ní zvolen jednatelem.

DINDA Josef – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • V roce 1908 vystoupil z církve a oznámil to na stránkách Hornických listů.

DIRŠMÍDOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

DÍTĚ František – New York/ Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • do roku 1895 v New Yorku, pak Chicago
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 předplatné na brožury

DIVIŠ Josef – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotření, stavební a výrobní družstvo „Sdružená Síla“ v Třebušicích (1908 – 1948)
 • v 1913 – 1914 člen představenstva
 • povoláním horník
 • Severočeský anarchista a horník ze Souše.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907 – 1908)
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915)
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků, na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen přísedícím členem výboru.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Duchcově na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Člen České federace všech odborů (1904 -1908)
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • člen ČFVO Souš, v roce 1905 důvěrník

DLASK Václav – Demis u Hrádku

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

DLASK František – Most 

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • zvolen členem výboru na ustanovující schůzi 1890
 • přijat za člena na výborové schůzi 29.května 1892
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité
 • na výborové schůzi 15.září 1895 přijat za člena

DLESK Jan mladší (1875 – 1940) – USA: Bridgeport/Drill

 • manželka: Anna roz. Kumberová (1878 – 1947)
 • děti: Bessie Baboulová (1897 – 1941) a Edwin Dlesk (1907 – 1990)
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • zemřel 3.10.1940

DLESK Jan starší (1841 – 1896) – USA: Bridgeport/Drill

 • manželka Eva r. Schejbalová Kotopková (1855 – 1932)
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • zemřel 13.2.1896 v Blaine, Belmont

DLOUHÁ Anna – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeská anarchistka z Nové vsi u Duchcova.
 • V roce 1910 svatba s Františkem Dlouhým, za svobodna Nováková.
 • Členka Odborově kooperativní spolek „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova.

DLOUHÁ Františka – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Machendorfu u Liberce (dnes část Liberce).
 • Členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Členka ČAF – Liberec
 • krajská pokladnice ČAF.
 • Distributorka časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF a kolportérka kalendářů ČAF.

DLOUHÝ Petr – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova
 • Pracoval na dole Františka u Duchcova.
 • V roce 1907 nemocen.

DLOUHÝ František (1869-?) – Peruc u Loun

 • Severočeský anarchista a horník
 • narodil se 2. 12. 1869 v Peruci
 • Bydlel v Nových Verneřic, Hrobech a Ledvicích
 • Redaktor časopisu Horník
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistického 1.máje 1897 v Duchcově na náměstí, měl tam hlavní projev.
 • Redaktor časopisu „Hornické listy“ (1905).
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“.
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907), když sídlila v Hrobu.
 • Člen Severočeské hornické federace (1903–1907)
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Redaktor časopisu „Omladina“ (1903 – 1906).
 • Soudně stíhán za projev na demonstraci ve Slaném 15. 2. 1906.
 • Měl přednášet na schůzi pražských uhlířů svolané Politickým spolkem Vilém Korber dne 29.7. 1906 za anarchistické horníky v hotelu „U české koruny“ v Praze ve Smečkách, avšak hned na začátku schůze zatčen policií.
 • Dne 7. srpna 1906 odsouzen pražským senátem za projev ve Slaném z 28.11.1905 za urážku rakouského císaře a císařského domu, obdržel 6 měsíců vězení.
 • Dne 11.června 1907 propuštěn z pankrácké věznice po 11 měsících žaláře.
 • Po propuštění z vězení vypovězen z Prahy, proti tomu se soudně odvolal.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Napsal román „Uhlokopovy zápisky“ (1928).
 • Účastník konference ČFVO 22. 4. 1906 v Motyčíně.
 • V roce 1902 prodával podobizny Kropotkina, Bakunina a dalších velikánů, v té době v Břežánkách

DLOUHÝ František – Nová Ves u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové vsi u Duchcova.
 • V roce 1910 svatba s Annou Novákovou.
 • Člen Odborově kooperativní spolek „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova.

DLOUHÝ František – Trmice/Ústí n/L

 • Severočeský anarchista z Trmic u Ústí nad Labem.
 • Člen Dělnické pekárny „Federace“ v Libkovicích.
 • V roce 1910 pracoval přímo jako zaměstnanec pekárny, měl na starost rozvoz chleba v Ústí nad Labem a okolí.

DLOUHÝ Jan

 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1907 organisoval sbírku na stávkující firmy Theodora Mastného v Lomnici nad Popelkou

DLOUHÝ Antonín – Machendorf/ Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu, dnes součást Liberce
 • Člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • Člen místní skupiny ČFVO Machendorf
 • v roce 1907 důvěrník ČFVO Machendorf

DOBEŠ – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • v roce 1896 příspěvek na anarchistický agitační fond „Proletáře“

DOBRÁ Teresie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka
 • vyloučena 31.3.1910

DOBROVOLNÝ Josef – Pardubice

 • Východočeský anarchista z Pardubic.
 • Povoláním strojník.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

DOBROVSKÝ J. – Krucemburk

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)
 • Podepsal protest proti vyhoštění S.K Neumana z Řečkovic v roce 1906.

DOBRÝ Jan – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku horníků a hutníků v Mostě
 • na valné hromadě v říjnu 1904 zvolen místopokladníkem
 • na valné hromadě 16.4.1905 zvolen místopokladníkem
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na měsíční schůzi 3. prosince 1893 zvolen zástupcem spolku do Divadelního odboru
 • na valné hromadě 1.ledna 1894 zvolen za člena výboru
 • Na měsíční schůzi 4.února 1894 znovuzvolen za delegáta spolku v Divadelním odboru
 • na měsíční schůzi 6. května 1894 zvolen za revisora májového fondu

DOBRÝ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 27.února 1893
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě členem zábavného komité
 • na měsíční schůzi 3.prosince 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu

DOBRÝ Josef – Rovensko

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

DOČEKAL – Francie

 • Anarchista v emigraci v Dijonu ve Francii.
 • Předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1912) – orgán ČAF.

DOČKAL – Libkovice

 • Severočeský anarchista z Libkovic.

DOLÁK Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • zvolen náhradníkem ve výboru na ustanovující schůzi 1890

DOLÁK František – Most

 • Severočeský anarchista a horník z Mostu
 • Člen Spolku horníků a hutníků v Mostě.
 • V roce 1907 zvolen za člena výboru Spolku horníků a hutníků v Mostě.

DOLEČEK

 • Anarchista a příslušník mládeže. Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

DOLEJŠ Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na měsíční schůzi 2.prosince 1894 přijat za člena
 • na výborové schůzi 9.května 1897 přijat za člena

DOLEJŠ Josef – Písek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • koncem roku 1896 podpora od anarchistů z Liberce

DOLEJŠOVÁ Marie – Písek

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • družka PAVLA Františka
 • v roce 1897 se stěhují z Písku a dávají o tom zprávu v anarchistické časopise „Proletář“: „Všem soudruhům v Písku, s kterými nebylo nám možno se osobně se rozloučiti, voláme při našem odchodu: Pokračujte k předu rázně, bez oddechu a bez bázně, mužně razte cestu v před prorazte otrokářů střed.“

DOLEŽAL František – Ústí nad Orlicí

 • Východočeský anarchista z Ústí nad Orlicí.
 • Povoláním tkadlec.
 • V roce 1906 bydlel v Pardubicích.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Ústí nad Orlicí
 • od jara 1906 důvěrník ČAF Ústí nad Orlicí
 • bydlel na adrese: Třebovská č.p. 108
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického: Výrobního družstva bavlněných látek v Ústí nad Orlicí (1901)
 • do října 1901 příjmal a vyřizoval objednávky za družstvo

DOLEŽAL M. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

DOLEŽAL Karel – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku Jan Žižka v Clevelnadu
 • V roce 1894 tajemník spolku
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na soud Karla Vohryzka v roce 1906.

DOLEŽAL Josef (? – 1920) – Hostomice nad Bílinou

 • Severočeský anarchista a horník z Hostomic nad Bílinou.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF ( 1904 – 1914), Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919) a bezvěrecké skupiny ČAF.
 • Člen Skupiny Volných Myslitelů „Svornost“ v Hostomicích.
 • V Hostomicích pořádal finanční sbírku na tiskový fond „Mladého průkopníka“ (1912 – 1914) v roce 1913.
 • Člen Zemská jednota horníků (1909–1915)
 • Člen Československém sdružení horníků – ČSH (1918 – 1930).
 • Důvěrníkem odbočky ČSH v Hostomicích.
 • Zemřel v dubnu 1920 a dne 13.4.1920 bezvěrecký pohřben v Hostomicích za hojné účasti anarchistů a rodiny.

DOLEŽAL Jaroslav – Lomnice nad Popelkou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním tkadlec
 • na jaře 1906 stáka tkalců v českem podkrkonoší
 • člen stávkového výboru
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

DOLEŽAL J. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů

DOLEŽAL B. J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Clevelandu.
 • Americký sympatizant České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvky na zesnulého člena ČFVO Františka Linharta.

DOLEŽAL R. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF
 • kolportáž brožur ČAF

DOLEŽAL Tomáš – Košťálov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportáž brožur ČAF

DOLEŽAL – Ústí nad Labem

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

DOLEŽÁLEK Wilém – USA New Bedford/West Hoboken

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Spolku pokročilých dělníků v New Bedford
 • hudebník
 • V roce 1893 zpíval s manželkou a 10letou dcerou na slavnosti 11.11.1893 k památce Chicagských mučedníků
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

DOHNAL Josef

 • Severočeský anarchista.
 • Člen anarchistické skupiny „Politický spolek anarchistů Vilém Körber v Čechách“.
 • Redaktor časopisu „Bezvládí“ (1905 – 1907) v Nových Verneřicích u Mostu.

DOMA J. – USA

 • Český anarchista žijící v USA v New Yorku.
 • Člen české sekce Mezinárodní dělnické jednoty – International workingmen asociation (IWA) – tzv černá internacionála.
 • Redaktor časopisu „Proletář“ v New Yorku – publikační orgán MDJ.

DONAUF Jan – Jablonec nad Nisou

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • povoláním krejčí
 • člen Odborného spolku krejčí v Jablonci nad Nisou
 • v roce 1897 podpora 10 zl od spolku v nezaměstnanosti

DOSTÁL Antonín – Machendorf/Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Machendorfu u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Distributor časopisů ČFVO „Omladina“, „Nová Omladina“ a „Komuna“.
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

DOSTÁL Silva – Most

 • Severočeský anarchista a antimilitarista z Mostu.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Člen a důvěrník spolku „Klub mládeže Ratoslest“ – odbočka v Mostě.
 • Člen Vzdělávacím dělnickém spolku v Mostě
 • Člen dramatického kroužku při „Vzdělávacím dělnickém spolku v Mostě“.
 • Příspěvek na tiskový fond „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).
 • Bydlel na adrese Kohlenbergstrasse č. p. 20 v Mostě.

DOUBEK Eduard – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 9. října 1892

DOUBEK Václav – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnické potravní družstvo „Volnost“ v Lomu (1897 – 1915)
 • v druhé polovině 1901 člen dozorčí rady

DOUBEK Václav – Zabrušany

 • Severočeský hostinský ze Zabrušan, kde provozoval hostinec, ten sloužil jako spolková místnost pro anarchistické spolky a organizace.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.

DOUDA Jan – Duchcov/Hnidousy

 • Severočeský anarchista z Duchcova.
 • Později v Nových Hnidousích na Kladensku.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Člen Politický klub dělnický v Duchcově.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen místní organizace ČFVO Duchcov.
 • Delegát na sjezdu ČFVO ve dnech 28-29.srpna 1906, na sjezdu zvolen starostou ČFVO. Sjezd rozhodl, že na výkon funkce dostane peníze, aby se mohl starostování plně věnovat.
 • V jeho bytě v Tělocvičné ulici č.p. 521 byla zřízena kancelář ČFVO.
 • Aktivní účastník anarchistické hornické stávky v roce 1906. Organizátor a účastník tábora stávkujících horníků v Duchcově dne 2. 9. 1906, naplánovaná souběžně konferencí báňského společenstva, kterou obeslalo svými delegáty 103 dolů ze 132 v Čechách. Převahu měli zástupci sociálně demokratických odborů Hornické unie, kteří odmítali stávku podpořit a žádali její ukončení. Souběžně s jednáním konference pořádala ČFVO velkou demonstraci, na níž se sešlo skoro 10 tisíc horníků (další menší anarchistické hornické shromáždění bylo i v Hostomicích). Po tom co se shromáždění horníci dozvěděli o manipulacích při hlasování a že konference se vyjádřila pro ukončení stávky, vtrhli naštvaní horníci do jednacího sálu a požadovali vydání hlasovacího protokolu, jelikož jim ho sociálně demokratičtí delegáti odmítali vydat, byli ztlučení. Jan Douda se snažil zabránit mlácení sociálně demokratických vůdců a nabádal k nenásilí. Poté co do sálu vtrhla police a začala zatýkat, byl zatčen i on společně s dalšími anarchistickými předáky. Ve vyšetřovací vazbě strávil 8 měsíců.
 • Dne 26.listopadu 1906 se konal soud, a byl osvobozen jako ostatní anarchisté, jediný Bedřich kalina obdržel 4 měsíce vězení.
 • Potom co vyšel z vazby a jako nepohodlná osoba coby přední člen anarchistického odborového svazu dne 16.12.1906 vypovězen z Duchcova, byla mu dána 14 denní lhůta, odvolal se k soudu.
 • Starosta celé ČFVO v roce 1907.
 • Delegát na sjezdu ČFVO dne 31.3.1907 v Duchcově, kde je zvolen do zvláštního komité, které mělo na starost dle usnesení sjezdu založit Říšskou federaci horníků.
 • Člen Hornické federace při ČFVO (1907–1908).
 • Bydlel v Duchcově č.p.578.
 • Koordinátor poškozených horníků ve věci přeplatků bratrské pokladně, kdo chtěl žalovat bratrskou pokladnu o navrácení peněz měl se na něj jako na starostu ČFVO obracet v roce 1907. Společné žaloby ČFVO podávala každý měsíc.
 • Organizátor anarchistického 1.máje 1907 v Duchcově. Anarchistické máje se jako každý rok proudilo zúčastnit několik tisíc anarchistů z města a okolí, davy lidí směřovali na Sokolské cvičiště, to však bylo uzamčené, potom co změnilo vlastníka a anarchisté museli narychlo vybrat nové místo. Náhradou uspořádali veřejnou schůzi lidu v hotelu Union – Český dům na náměstí v Duchcově, přišlo několik stovek lidí, do hotelu se vešla jen jedna desetina a to bylo namačkáno hlava na hlavě. Veřejnou schůzi zahájil František Bruk, dalšími rečníky byli Hynek Holub, Jan Douda či Václav Krampera. Ten den pořádali akci k 1.máji také duchcovští sociální demokraté, přišlo však pouhých 50 lidí, povětšinou německých dělníků.
 • V roce 1910 navrhovatel a svolavatel ustavující valné hromady Politického klubu dělnického „Volnost“ v Motyčíně.
 • Ustavující valná hromada se konala dne 20.2.1910 v hostinci „U Charvátů“ v Motyčíně.
 • Zakládající člen Všeodborového sdružení dělníků OCHRANA (1910 – 1914), na ustanovující schůzi 5.6.1910 v hostinci Austria v Duchcově zvolen místopředsedu pro Kladno.
 • V roce 1910 bydlel na adrese Nové Hnidousy č.p. 140 a zvolen za důvěrníka anarchistů v Hnidousích.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915).
 • Zakládající člen Novokooperačního dělnického spotřebního a výrobního družstva „Sdružená síla“ v Motyčíně, na ustanovující valné hromadě dne 17.7.1910 určen členem ustanovující komise družstva.

DOUDA Josef (? – 1937) – Duchcov/Praha

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Kolem roku 1906 bydlel v Oseku.
 • Člen Vzdělávacího spolku Omladina v Duchcově.
 • Řečník na několikatisícové veřejné schůzi horníků během stávky 1906.
 • Později se stěhuje do Prahy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • Člen Hornické federace – HF (1907–1908) a zvolen předsedou.
 • Člen anarchistické delegace stávkového výboru do Trnovan v roce 1906.
 • Řečník na táboru lidu svolaném ČFVO 3. září 1906 v Lomu.
 • Za anarchistickou stávku horníků v roce 1906 zatčen a souzen.
 • V roce 1908 jeden ze svolavatelů hornicko-hutnického sjezdu v Praze – Braníku.
 • Během perzekuce duchcovských anarchistů antimilitaristů za rozšiřování antimilitaristických plakátů, které se objevili v okolí Duchcova na 1.máje 1908, u něj proběhla policejní domovní prohlídka dne 6. května 1908.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen sjezdem za člena komise na dopracování programu FČAK za pražské organizace. Zároveň zvolen za zemského důvěrníka FČAK. A zvolen do vydavatelstva časopisů „Zádruha“ a Mladý Průkopník“.
 • Zemřel 5. prosince 1937.

DOUDĚRA Alois – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 distributor Dělnických listů
 • V roce 1893 – 1896 oprávněn k příjímání předplatného na Dělnické listy
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

DOUŠA Alois (1869 – 1939) – Duchcov/Košťany

 • Severočeský anarchista a sklář z Košťan
 • narodil se 6. prosince 1867 v Dolanech u Kladna
 • manželka Marie Doušová
 • K anarchistickému hnutí se dostal již v jeho počátcích, v období tzv. neodvislých socialistů
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914), odbočka ČAF – Košťany.
 • Distributor časopisu „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914)
 • Člen a iniciátor skupiny anarchistických bezvěrců v Košťanech(1919)
 • Bydlel na adrese Košťany č.p. 174 u Teplic.
 • Karlova ulice 319 (1919)
 • zemřel 29. září 1939
 • člen Skupiny bezvěrců v Košťanech
 • zakládájící člen v červenci 1919
 • přijímal přihlášky a podával informace
 • bydlel na adrese Karlova ulice 319 v Košťanech
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce1903 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v Jeníkově v roce 1904, zemřela mu družka Anežka Doušová, bydleli v Jeníkově u Duchcova

DOUŠEK Josef- Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • přijat za člena na výborové schůzi 18.září 1892)

DRAGOUNOVÁ Marie – Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • členka Jednoty žen a dívek v Čouši
 • na ustanovující schůzi 25. sprna 1901 zvolena  – přísedicí členka výboru
 • na valné hromadě 26-ledna 1902 zvolena členkou výboru – náhradnice

DRAGOUN Josef František – Osek

 • Severočeský anarchista z Oseka.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

DRAHOŇOVSKÝ Štěpán – Hrádek u Liberce

 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

DRAHOŠ J. – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na DL

DRAHOŠ Jan – Dvůr Králové nad Labem

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1909
 • povoláním tovární dělník

DRAXL Václav (1874 – 1939) – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Severočeské hornické federace
 • Člen Volného sdružení českých horníků
 • Člen Hornické federace při ČFVO.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Redaktor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Sdružení československých horníků (1918 – 1930).
 • Na základě konference anarchistické mládeže, která rozhodla o vydávání vlastního časopisu anarchistické omladiny, pověřen společně s Františkem Venclovským obstarat vydávání tohoto listu s názvem „Mladý průkopník“ a byl delegován jako člen přípravného výboru.
 • Bydlel na adrese Duchcov č.p. 521.
 • svolavatel Konference anarchistů severozápadních Čech 25-26.prosince 1902 v Hostomících
 • přijímal přihlášky delegátů ke konferenci
 • v roce 1902 bydlel v Ohníči č. 11
 • člen Dělnické záložny v Praze
 • Severočeský anarchista, horník a redaktor z Duchcova.
 • Narozen 16. ledna 1874 [chybně uváděno 1879] Cukmantl u Teplic.
 • zemřel 3. listopadu 1939 Praze.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen obvodním důvěrníkem (místostarostou) Hornické federace pro Chabařovice.
 • Redaktor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 _1915).
 • Na ustanovující valné hromadě místní organizace ČFVO Chabařovice dne 8.září 1907 zvolen předsedou.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Dělnický kooperační spolek v Oseku (1901 – 1903)
 • v roce 1901 ředitel

DRAŽAN František – Svatava

 • Severozápadočeský anarchista ze Svatavy (Zvodavy) na Sokolovsku.
 • Zakládající člen Všeodborového spolku Pokrok pro Zvodavu a okolí.
 • Na ustanovující valné hromadě 7. července 1907 zvolen za člena výboru.

DRAŽAN Emil – Lom

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • v roce 1904 souzen krajským soudem v Mostě za účast na demosntracích a stávce z léta 1904 organizovanou anarchisty z ČFVO a SFH v Mostě z neuposlechnutí stráže, shluknutí, vyhrožování a veřejného násilí
 • odsouzen 4 měsícům vězení

DRAŽDÍK Josef – Louka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • člen Hornicko hutnického spolku v Louce u Litvínova
 • v roce 1905 podpora od spolku

DRÁŽDIL František – Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově
 • v roce 1902 člen revisor účtů
 • v roce 1904 funkce v družstvu
 • Severočeský anarchista a horník.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

DRÁŽNÍK Alexandr – USA: Coal City

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen ČDVS v Coal City
 • V roce 1894 člen výboru spolku (nejspíš knihovník)

DRBAL

 • Anarchista a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

DRBOHLAV Josef – Mladá Boleslav

 • Středočeský anarchista z Mladoboleslavska.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • V roce 1894 proběhl politický soudní proces s šesti anarchisty v Mladé Boleslavi. Soudem v Mladé Boleslavi byli odsouzeni za rozšiřování anarchistického časopisu „Pomsta“, který byl tajně pašován ze zahraničí do českých zemích. Časopis „Pomsta“ byl nejspíše vydáván českými anarchisty v Anglii a hlásil se k odkazu časopisu „Budoucnost“ vydávanou v Chicagu a propagandě činu Johanna Mosta.
 • Za rozšiřování časopisu dostali obvinění anarchisté vysoké tresty: Drbohlav Josef dostal 15 měsíců těžkého žaláře.

DRBOHLAV Jan – USA: New York/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1896 předplatitel Dělnických listů

DRBOHLAV Jan – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberecka.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Povoláním tkadlec, v roce 1887 zaměstnán jako krejčovský pomocník v Žitavě.
 • Při domovní prohlídce u anarchisty Josefa Madle objeven adresář anarchistů, na kterém byl uveden, od té doby pod policejním dohledem a veden jako anarchista.
 • Otec krejčí František Drbohlav v roce 1887 již zesnulý. Matka Anna Drbohlavová, bydlela na adrese Myslivecká ulice č.p.3 v Liberci.

DRBOHLAVOVÁ Anna – Liberec

 • Severovýchodočeská anarchistka z Liberce (1887).
 • Patřila k první generaci anarchistů.
 • Při domovní prohlídce u anarchisty Josefa Madle objeven adresář anarchistů, na kterém byla uvedena, od té doby pod policejním dohledem a vedena jako anarchistka společně se svým synem Janem Drbohlavem.
 • Manžel krejčí František Drbohlav v roce 1887 již zesnulý. Syn Jan Drbohlav také krejčí.
 • Bydlela na adrese Myslivecká ulice č.p.3 v Liberci.

DRDA František – Hostomice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Svornost“ v Hostomících (1900 – 1907)
 • v roce 1901 revisor
 • v roce 1903 místoředitel

DRDA Silver – Modlany

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků, v té době v Hostomicích
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)
 • Severočeský anarchista a horník později z Modlan
 • Pracoval na dole Dobelhof III u Modlan.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 -1915) a člen výboru
 • v roce 1910 mu měli být zasílany přihlášky za členy Zemské jednoty horníků v odbočce Bohosudov.
 • Člen Spolku osazenstva dolu Dobelhof III, v roce 1910 předseda spolku.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Bydlel na adrese Modlany č.p.91.
 • V roce 1902 zorganizoval peněžní sbírku na propuštěného anarchistu Josefa Pačese

DRDA Václav – Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1904 příspěvek na anarchistický časopis „Omladina“

DRDA L. – USA: Passaic

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

DREXLER Josef – Kopisty/Hrdlovka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Kopistech (1902)
 • v roce 1902 ředitel
 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

DRHOLEC Jan – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za revisora účtů
 • spolek při založení čítal 33 členů

DRMLA Jan (1885 – ?) – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 6.5. 1885 v Příbrami
 • domovská obec Drohlín u Příbrami
 • do Záluží v únoru 1912
 • horník na dole Kolumbus
 • manželka Marie Drmlová, narozena 4.8. 1889 v Obrnicích u Příbrami
 • děti: Václav (1912) a Emilie (1915)
 • člen anarchistického družstva: Nákupní družstvo spotřebitelů mléka „Pokrok“ v Záluží u Mostu (1909 – 1921)
 • v roce 1918 – 1921 člen představenstva

DROBNÝ Antonín – Záluží u Mostu

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Záluží u Mostu
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • kolportáž brožur ČAF

DROBNÁ Františka

 • Anarchistka.
 • Předpokládáme členka České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributorka časopisů „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

DROBNÁ Josefa – Záluží u Mostu

 • Severočeská anarchistka ze Záluží u Mostu.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

DRŠKA Antonín – Hrdlovka u Duchcova

 • Severočeský anarchista z Nové Vsi – Hrdlovky u Duchcova
 • povoláním horník
 • Člen Dělnické potravní jednoty – Hrdlovka (1898 – 1948)
 • na valné hromadě 27.listopadu 1927 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 13.května 1928 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1929 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1930 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1931 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1932 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1933 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1934 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1935 zvolen přísedícím členem představenstva družstva
 • na valné hromadě 1936 zvolen přísedícím členem představenstva družstva

DRŠTĚK Augustin Václav – Sobota

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • v roce 1905 svatba, na svatbě sbírka na vězeňský fond

DRZKA Karel Stanislav – Praha

 • Pražský anarchista a příslušník skupiny novoměstské anarchistické mládeže.
 • Přednáška o sebevýchově.
 • Dopisoval do časopisu „Volné listy“ (1890 – 1917) v USA.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen za člena komise k dopracování programu FČAK za mládež, dále zvolen zemským důvěrníkem FČAK. A zvolen do vydavatelstva časopisů „Zádruha“ a Mladý Průkopník“.
 • V roce 1914 odhalen jako spolupracovník policie a z hnutí vyloučen!
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportáž brožur ČAF

DRŽKA Anton (1864 – 1915) – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • narozen 24. 2.1864
 • manželka Marie Držková rozena Hrůšová (1868 – 1932)
 • zemřel 30.8.1915
 • pohřben v Bohemian National Cementery Chicago
 • člen Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 2 v Chicagu
 • V roce 1893 jednatel spolku
 • V roce 1894 jednatel spolku

DUBEN Rudolf – Háj u Duchcova

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

DUBEN Vilém – Háj u Duchcova

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

DUBEN Josef – Háj u Duchcova

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

DUBNOVÁ Josefa – Háj u Duchcova

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

DUBIŠAR – Tanvald

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF

DUBSKÝ Jan – Ervenice

 • Severočeský anarchista z Ervenic.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

DUBSKÁ Anna – Ervenice

 • Severočeská anarchistka z Ervenic.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

DUDÁČEK M. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1897 předplatitel Dělnických listů

DUDÁČEK J. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

DUFEK Josef – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za předsedu schůze
 • povoláním natěrač

DUFFEK Josef – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1892 předseda
 • v roce 1893 předseda
 • povoláním zedník

DUFFEK František – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1893 člen výboru

DUFFEK František – Vídeň

 • Český anarchista působící ve Vídni.
 • Vydavatel a redaktor časopisu „Volné listy“ ve Vídni ( 1893 – 1895).

DUFEK – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

DUFEK – Obrnice u Mostu

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen Skupiny socialistických bezvěrců v Obrnicích
 • na valné hromadě 10.února 1924 zvolen za pokladníka

DUFKE Bohdan – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

DUHAN Jan – Louny

 • Severočeský anarchista a básník z Lounska.
 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Psal do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912- 1914).
 • Jeho básně otiskovány v anarchistických časopisech Omladina, Nová Omladina, Hornické listy či Lučan.
 • V únoru 1907 vydal vlastním nákladem sociálních a lyrických básní. Kniha měla 60 stran, v subskripci za 70 haléřů, v obchodech za 1 korunu. Objednávky knih vyřizoval lounský anarchista Leopold Pinkava.
 • Účastník konference anarchistické mládeže 27.2.1910 v Kopistech, na které se rozhodlo o vydávaní časopisu anarchistické mládeže Mladém průkopníku.
 • Na konferenci zvolen hlavním redaktorem. Původně mělo první číslo vyjít 15.3.1910 v Mostě. Nakonec redakce přeložena do Loun a vyšlo až v létě.

DUCHÁČ Josef – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Člen a pokladník Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

DUCHEK Josef – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • přijat za člena na výborové schůzi 25. června 1893

DUCHEK Anton – Hodkovice nad Mohelkou

 • Severovýchodočeský anarchista z Hodkovic nad Mohelkou.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • Povoláním truhlářský pomocník. V roce 1888 pracoval u Franze Schwarzbada v Liberci, ješte ten rok se odstěhoval za jeho bratrem holičem do Žitavy. V Žitavě našel práci u Adolfa Kretschera.
 • Nakonec se v roce 1888 rozhodl odjet do Švýcarska.

DUCHOŇ Otakar – Sokolov

 • Západočeský anarchista ze Sokolova (Falknov nad Ohří).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Člen výboru Dělnického spolku Budoucnost, založeného 18. 3. 1906, spolek byl součástí ČFVO.

DUMEK Antonín – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • v roce 1897 podpora v nemoci od místních anarchistů

DUNDR Adolf

 • Severočeský anarchista a horník.
 • Patřil ke generaci neodvislých socialistů, průkopníků anarchismu mezi horníky. Spolupracovník anarchisty a redaktora Tomeše Kašeho.
 • Podílel se na organizaci anarchistické hornické stávky na Mostecku, Duchcovsku a Chomutovsku ve dnech 29.9 až 10. 10. 1896. Do stávky vstoupilo přes 8000 horníků z 57 dolů. Stávkující požadovali zvýšení mezd a zkrácení pracovní doby. Někteří horníci přešli v průběhu stávky i k ostřejším formám boje – k rozbíjení oken důlních kanceláří, přeřezávání telefonního vedení, poškozování strojů. Několik důlních úředníků bylo napadeno a ztlučeno, tvrdě se zacházelo i se stávkokazy. Okresní policejní hejtman proto z obav před dalších eskalací přímých akcí povolal silné četnické oddíly za asistence 2 500 vojáků, stávka byla prohlášena za vzpouru a postavena mimo zákon. Policie a armáda rozehnala stávkující okupují okolí dolů a akce byla zlomena. 348 horníků (hlavně anarchistů) přišlo o zaměstnání, 77 jich bylo různě úředně trestáno (hlavně vypovězením z oblasti a zákazem pobytu).
 • Pro organizaci a za aktivní účast na stávce zatčen a odsouzen, obviněn z nabádání horníků k zastavení práce.

DUŇKA – Olešnice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

DURK – Smečno

 • Středočeský anarchista ze Smečna na Kladensku.
 • Příslušník anarchistické a antimilitaristické mládeže.
 • Při vojenském odvodu branců kráčel společně s dalším anarchistou Lokajíčkem v čele průvodu antimilitaristické mládeže za zpěvu revolučních a českých písní. Před Slaným je zastavilo četnictvo, došlo k šarvátkám a strkanicím, zatčeno několik mladých.
 • Dne 19. června 1908 byl odsouzen na 7 dní žaláře za to, že měl na klopě připnutý anarchistický antimilitaristický odznak.

DŮŠA František – USA: Passaic

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1893 tajemník spolku
 • V roce 1894 pokladníkem spolku
 • V roce 1894 jednatel spolku
 • V roce 1895 tajemník spolku
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1895 sbírky na Dělnické listy
 • V roce 1895 prodej brožur

DŮŠA Jan – USA: Passaic

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • Člen Česko – slovenského dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic (založen 1891)
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

DŮŠA Pavel – USA: Nutley/Franklin/New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1898 předplatitel Dělnických listů

DUŠEK Alois – Úpice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • při stávce v roce 1897 zatčen

DUŠEK Jan – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních
 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Omladina pro Hořice a okolí
 • na ustanovující schůzi spolku 10. řijna 1893 zvolen za náhradníka ve výboru

DUŠEK Antonín – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

DUŠEK Karel – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů.
 • Člen výboru Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1893).

DVORSKÝ František – USA: Astorie

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

DVORSKÝ Karel – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 – 1896 předplatitel Dělnických listů

DVOŘÁČEK – USA: Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 předplatitel Dělnických listů

DVOŘÁČEK Antonín – Košťany

 • Severočeský anarchista a obuvník z Košťan u Teplic.
 • Člen „Spolku Omladina“ v Duchcově.
 • Redakce časopisu „Omladina“ (1897).

DVOŘÁK Čeněk – Lom

 • Severočeský anarchista z Lomu.
 • člen Dělnického potravního družstva Volnost v Lomu
 • Na valné hromadě Dělnického potravního družstva Volnost dne 21.11.1907 zvolen do dozorčí rady

DVOŘÁK – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na počátku roku 1894 nemocen, osvobozen od placení členských příspěvků)

DVOŘÁK Jan – Krásně Březno

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Občansko vzdělávacího spolku „Omladina“ v Krásném Březně
 • na valné hromadě 9.ledna 1897 zvolen předsedou

DVOŘÁK Jan – Kopisty

 • Severočeský anarchista a horník z Kopist u Mostu.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na vězněného anarchistu a člena ČFVO Jana Doudu.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen Pěvecko – vzdělávacího spolku Lidumil v Kopistech.
 • V letech 1908 – 1909, 1911 zastával ve spolku funkci předsedy.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

DVOŘÁK Josef František

 • Příslušník anarchistické mládeže.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Psal do časopisu „Mladý Průkopník“ (1912- 1914).
 • Distribuoval anarchistické časopisy „Zádruha“ (1908 – 1914) – publikační orgán ČAF a „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

DVOŘÁK Václav – Hroby

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Rovnost“ v Hrobech (1902 -1904)
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

DVOŘÁK Václav – Želénky

 • Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova.
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Sbírka na stávkující anarchistické horníky v roce 1906 do Lomu.

DVOŘÁK Antonín (1882 -?) – Želénky

 • Severočeský anarchista ze Želének u Duchcova.
 • Narodil se 6.6.1882 v Sobočicích u Kouřimi
 • v Želenkách od roku 1902
 • manželka Marie Dvořáková
 • děti: Jaroslav (1912) a Miroslava (1915)
 • po smrti Marie, se ožení s Boženou Jančovou, nar, 29.12.1895 v Hospozínku u Slaného, Želénkách od roku 1920
 • dcera Jiřina Jančová (1920)
 • Člen Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Jeho výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.
 • Sdružení československých horníků
 • Obecné prospěšné stavební a úsporné družstvo v Zabrušanech, které v obci postavilo několik domů pro své členy.

DVOŘÁK František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)  
 • na měsíční schůzi 7.února 1897 přijat za člena

DVOŘÁK František – USA: Baltimore

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ
 • V roce 1895 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1897 příspěvek na DL
 • V roce 1897 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 distributor Dělnických Listů

DVOŘÁK K. – USA: Elizabethport

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF mezi českými anarchisty v New Yorku
 • v roce 1906 v Elizabethport

DVOŘÁK V. – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů

DVOŘÁKOVÁ

 • Anarchistka. Příspěvek na náhrobek zesnulého anarchisty Josefa Marka (1913).

DVOŘÁKOVÁ Marie – Želénky

 • Severočeská anarchistka ze Želének u Duchcova.
 • Členka Federace bezvěrců při České anarchistické federaci (1912 – 1914). Přihláška pro anarchisty – bezvěrce byla zveřejněna v časopise „Zádruha“ v čísle 18 z listopadu roku 1912. Její výstup z církve a přihlášení se do seznamu anarchistických bezvěrců bylo oznámeno v časopise Zádruha – publikační orgán ČAF.

DVOŘÁKOVÁ Aloisie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 7.7.1907

DVOŘÁKOVÁ(NOVÁKOVÁ) Marie (1876 – ?) – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Narozena 15.4.1876 v Janovicích č. 26
 • rodiče Josef Dvořák a Marie Vacková
 • manžel Josef Novák (1874)
 • bezvěrecká svatba 13.10.1902 v Mostě
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 27.10.1901

DYNTAR Josef – Náchod

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • na valné hromadě 14.února 1897 zvolen předsedou
 • povoláním krejčovský mistr
 • bydlel v Novém světe v Náchodě
 • Účastník hnutí neodvislých socialistů, jak se zpočátku první generace anarchistů označovala.
 • Delegát na anarchistické konferenci v Praze ve dnech 29 – 30. května 1898.