VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ATZGERSDORFU (1880)

Dne 4. července 1880 odbýval Dělnický vzdělávací spolek v Atzgersdorfu valnou hromadu. Volba do nového výboru zvolila následující členy:

 • DOKTOR Emanuel za předsedu
 • CHAROUS Václav za místopředsedu
 • ERBEN Jan za jednatele
 • URBAN Václav za místojednatele
 • PELÍŠEK František za pokladníka
 • TĚŠÍNSKÝ Tomáš za člena výboru
 • HAUCKER Josef za člena výboru
 • VERZAL Petr za člena výboru
 • PEKAŘ František za člena výboru
 • REMINGER Ludvík za náhradníka
 • NOVOTNÝ Jakub za náhradníka
 • SVOBODA Josef za náhradníka

USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA ČTENÁŘSKÉ BESEDY V TŘEBUŠICÍCH U MOSTU (1880)

Ustanovující valná hromada Čtenářské besedy v Třebusšících u Mostu se konala 24.října 1880 v hostinci paní Tidlové. Schůzi zahajoval Emanuel Markup, a navrhnul za předsedu schůze V. Musila, který předčetl stanovy ke schválení. Přítomen byl i Václav Vaic z ústí nad Labem, který zde promlouval. Promluvili také J. Pospíšil, J. Jedlička, V Jungmann, V. Volenská a A. Musil. Do výboru spolku byli zvoleni:

 • MARKUP Emanuel za předsedu
 • OCASEK Emanuel za člena výboru
 • SOBEK Josef za člena výboru
 • DOUBEK Emanuel za člena výboru
 • VOLENSKÝ Václav za člena výboru
 • ROSENBAUM Čeněk za člena výboru
 • MARKUP Ferdinand za člena výboru
 • JUNGMANN Václav za člena výboru
 • ČADEK Josef za člena výboru
 • VUCH Vojtěch za člena výboru
 • TAISNER Matěj za člena výboru
 • SMETANA František za člena výboru
 • LAITNER Václav za člena výboru
 • KOTAS František za náhradníka
 • VUCK Jan za náhradníka
 • FRIČ Jan za náhradníka
 • KRÁTKÝ František za náhradníka
 • PÁTEK Karel za náhradníka
 • TROUSIL Václav za revisora
 • VOSTATEK Josef za revisora
 • LÉBR František za revisora

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „RESSEL“ V CHRUDIMI (1880)

Dne 4.července 1880 konal Dělnický spolek „Ressel“ v Chrudimi valnou hromadu. Spolek čítal 175 členů, 10 nemocných, kterým byla vyplacena podpora 90 zlatých. Do nového výboru zvoleni:

 • HOLUB Josef za předsedu
 • STROMAJER Václav za místopředsedu
 • SMETÁNKA František za jednatele
 • KIRŠNER Jan za pokladníka
 • KLOUČEK Josef za člena výboru
 • MELÁN Karel za člena výboru
 • KRÁL František za člena výboru
 • HOMOLKA Václav za člena výboru
 • HOUDEK Václav za člena výboru
 • VANČURA Josef za člena výboru
 • ŠVEJDA Josef za člena výboru
 • NOSEK Václav za člena výboru
 • JAROŠ Alois za člena výboru
 • DOLEŽAL Josef za člena výboru

VALNÁ HROMADA SPOLKU „DĚLNICKÁ JEDNOTA“ V PRAZE (1880)

Dne 31.ledna 1880 se konala výroční valná hromada Dělnické jednoty v Praze za přítomnosti 48 členů. V minulém pololetí čítal spolek 160 členů, 1 byl vyloučen, 12 vystoupilo, 4 odcestovali a 11 propadlo ro neplacení příspěvků. Zbývalo 126 členů činných a 6 přispívajících. Spolková knihovna čítala 327 knih. Vyložena asi 30 časopisů.

Do nového výboru zvoleni:

 • MAŘÁČEK František za předsedu
 • ČERNÝ František
 • ŠPAČEK
 • PECH
 • CYPPL A.
 • VEŠKRNA
 • LÍN
 • BARTŮŠEK za náhradníka
 • KOLIANDER za náhradník
 • NIČKE za revisora
 • HRUBÝ za revisor

USTANOVUJÍCÍ SCHŮZE PRVNÍHO VŠEOBECNÉHO DĚLNICKÉHO SPOLKU PRO PODPORU V PŘÍPADĚ NEMOCI, ÚRAZU, SESŠLOSTI VĚKEM A ÚMRTÍ V PRAZE (1879)

Ustanovující schůze Prvního všeobecného dělnického spolku pro podporu v případě nemoci, úrazu, sešlosti věkem a úmrtí v Praze se konala 7. prosince 1879 v hostinci „U Celestínů“ v Dlouhé třídě. Svolavateli byli: Matěj Pokorný, Jan Zíma, Vilém Korber, Antonín Rosa a František Hobl. Zápis 50 krejcarů, týdenní členský příspěvek 10 krejcarů. Podpora v nemoci a úrazu obnášela týdně 5 zlatých. Podpora při neschopnosti práce či při překročení věku 60 let obnášela 15 zlatých měsíčně. Při úmrtí pozůstalým vyplata podpory na pohřeb vy výši 20 zlatých.

Do prvního výboru byli zvoleni:

 • KRASL František, strojník z Bubnů č. 61
 • KACOVSKÝ Emanuel, strojník z Bubnů č. 93
 • KORBER Vilém z Vinohrad
 • DRAXL Matěj, truhlář z Vyšehrad č.3
 • POKORNÝ Matěj, kovář z Prahy č. 1330 II
 • ROSA Antonín, zámečník z Vršovic č. 201
 • WILD Josef, kamnář z Prahy
 • NĚMEC Ignác, kamnář z Nového Smíchova č. 364
 • ŠUBERT Václav z Nuselského údolí č. 203
 • MOUDRÝ Josef, záměčník
 • LAŠŤOVKA Josef, valcíř z Nové Libně
 • VONDŘICH František z Karlovy ulice
 • KRAFNETR František, strojník ze Slupy č, 1562
 • KOCHMANN Leopold z Karlína č. 197 za revisora
 • JIRÁSEK Aloia v Praze č. 1132 -II za revisora

SPOŘÍCÍ A PODPORUJÍCÍ SPOLEK HORNÍKU V CHABAŘOVICÍCH (1880)

Dne 14. ledna 1880 odbýval řádnou valnou hromadu, na které byli zvolen nový výbor:

 • HEDVÁBNÝ Čeněk za předsedu
 • KISTR Václav za místopředsedu
 • RENDL Matěj za jednatele
 • KORÁLEK Josef za místojednatele
 • BENDA František za pokladníka
 • ZIMA Josef za místopokladníka
 • BÁRTA František za revisora
 • MARTÍNEK František za revisora
 • PATERA František za člena výboru
 • MÍCHAL Emanuel za člena výboru
 • SLAPNIČKA J. Za knihovníka
 • KINTR František učetní se spořitelní knížkou

Na valné hromadě usnesneseno, aby se stal spolek také vzdělávacím. Spolková místnost v hostinci „U Zlatého anděla“.

USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA SPOLKU „STROJNICKÁ BESEDA“ (1879)

Spolek „Strojnická beseda“ odbývala v září 1879 svoji ustanovující valnou hromadu, kterou zahajoval J. Beneš. Za předsedu schůze zvolen J. Bernášek. Hynek Vondřich přečetl návrh stanov, které byly schváleny. Zápisné do spolku bylo 20 krejcarů, členský měsíční příspěvek 10 krejcarů. Do prvního výboru zvoleni:

 • MAREŠKA J. za předsedu
 • PROCHÁZKA Josef za místopředsedu
 • KAČER František za účetního
 • STREJČEK Václav za pokladníka
 • DLABAČ Filip za člena výboru
 • KRAČMERA Gustav za člena výboru
 • STREJČEK Jan za náhradníka
 • SIFFR J. za náhradníka
 • PETRŽÍLKA J. za náhradníka

VALNÁ HROMADA DŘEVO-DĚLNICKÝ SPOLEK V LIBERCI (1879)

Dřevo-dělnický spolek v Liberci odbýval dne 6.žáří 1879 valnou hromadu, kterou zahajoval František Eisler. Spolek čítal 72 členů.Do nového výboru zvoleni:

 • EISLER František za předsedu
 • RUCKER František za místopředsedu
 • KOMÁREK J. za jednatele
 • PAŠEK František za místojednatele
 • HÁJEK V. za pokladníka
 • FESTA A. za člena výboru
 • SCHUBERT E. za člena výboru
 • NEČÁSEK J. za člena výboru
 • SCHOEDLER František za člena výboru
 • ADOLF J. za člena výboru
 • ZAJÍC Hynek za člena výboru
 • PROCHÁZKA J. za člena výboru
 • MÍČ D. za člena výboru
 • SEIDL František za revisora
 • DRÁBEK za revisora
 • BERGMANN V. za náhradníka
 • HOŘIC J. za náhradníka

VALNÁ HROMADA SPOLKU VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH DĚLNÍKŮ TRUHLÁŘSKÝCH (1881)

Spolek vzájemně se podporujících dělníků truhlářských konal 2.ledna 1881 svoji řádnou valnou hromadu za přítomnosti 135 členů. Spolek čítal 573 řádných členů a 4 čestné. Spolkoá knihovna měla 574 svazků knih. Za skrutátory pro volbu výboru zvoleni: V. Kolář, Hozdor staší, František rys, Svoboda a Jirásek. Do nového výboru zvoleni:

 • VÁLEČKA Václav za předsedu
 • ŠROUBEK za místopředsedu
 • ŽDÍMERA Antonín za jednatele
 • STRAKA za pokladníka
 • PAUL Václav za účetního
 • ŠIBAL za domácího správce
 • FRIEDL Antonín za člena výboru
 • PECH Čeněk za člena výboru
 • BITNER za člena výboru
 • ADAMEC Prokopza člena výboru
 • KŘEČEK Antonín za člena výboru
 • MARYSKO Matěj za člena výboru
 • FONTÁN za člena výboru
 • BAIER za náhradníka
 • ZIMA za náhradníka
 • KOVÁŘ V. za náhradníka
 • JEDLIČKA za náhradníka
 • TŮMA Josef za náhradníka
 • RYS František za revisora
 • BUHLE Ferdinad za revisora

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ÚSTÍ NAD LABEM (1880)

Dělnický vzdělávací spolek v Ústí nad Labem odbýval dne 10.října 1880 svou valnou hromadu. Spolková knihovna čítala 150 svazků, z toho 36 českých. Do nového výboru zvoleni:

 • VAIC Václav za předsedu
 • VALTER Čeněk za místopředsedu
 • GAUDERNÁK Antonín za jednatele
 • HARTLÍK Josef místojednatele
 • BERNICH František za pokladníka
 • FAIX Gustav za místopokladníka
 • HERZIK Ambrož za člena výboru
 • VOLMAN Karel za člena výboru a knihovníka
 • GROBE Karel za člena výboru
 • KONIG Štěpán za člena výboru
 • TEISIG Vilém za člena výboru
 • GRISTEN Alois za člena výboru
 • ZELLER Eduard za člena výboru
 • ARTHEIMER Adam za člena výboru
 • VENZEL Eduard za člena výboru
 • VINKLER Julius za náhradníka
 • NASE Antonín za náhradníka
 • HOFMAN Jan za náhradníka
 • TEISIG František za náhradníka
 • SCHNEIDER Karel za náhradníka