VALNÁ HROMADA SPOLKU VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH DĚLNÍKŮ TRUHLÁŘSKÝCH V PRAZE (1882)

Spolek vzájemně se podporujících dělníků truhlářských odbýval v neděli 1.ledna 1882 valnou hromadu za přítomnsoti 125 členů, na které byli do výboru zvoleni:

 • VÁLEČKA Václav za předsedu
 • ŽDÍMERA Antonín za místopředsedu
 • BURIAN M. Za jednatele
 • PAUL Václav za účetního
 • HOFFMANN Jan za pokladníka
 • SVOBODNÍČEK Jan za správce domu
 • FRYDL Antonín za člena výboru
 • ADAMEC Prokop za člena výboru
 • PATOČKA Matěj za člena výboru
 • PECH Čeněk za člena výboru
 • MARYSKO Matěj za člena výboru
 • TŮMA Josef za člena výboru
 • WALDHEGER Jan za člena výboru
 • KŘEČEK Antonín za člena výboru
 • VONAJ Ferdinand za člena výboru
 • DOSTAL Václav za člena výboru
 • PTÁČEK Jan za člena výboru
 • SLABÝ Jan za náhradníka
 • LÍN Josef za náhradníka
 • BARTUŠKA František za náhradníka
 • BARTÁK František za náhradníka
 • VYCH Josef za náhradníka
 • BUHLE Ferdinand za revisora
 • RYSS František za revisora
 • SALAČ Tomáš za revisora

Spolková místnost „U Fáfů“. Spolková knihovna čítala 474 svazů knih. Spole čítal 600 členů.

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ „DĚLNICKÁ JEDNOTA“ V ŽIŽKOVĚ (1882)

Všeobecně vzdělávací „Dělnická jednota“ v Žižkově odbývala v neděli 8. ledna 1882 pololetní valnou hromadu ve spolkové místnosti „U Jana z Jesenice“ na Bazilejském náměstí č. 328. Spolek zřídil také „Ženský odbor“. Do výboru zvoleni členové:

 • ŠTĚPÁNEK Josef za předsedu
 • HATAŠ Sylvestr za místopředsedu
 • MILÝ Karel za jednatele
 • VELEBIL Josef za pokladníka
 • GROSER Josef za účetního
 • DOLEJŠ František za člena výboru
 • RUST J. Starší za člena výboru
 • MAJER Alois za náhradníka
 • PLICKA Václav za náhradníka
 • JONKL Antonín za revisora
 • CHOT Jan za revisora

VALNÁ HROMADA PODPORUJÍCÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ODBORNÉHO SPOLKU „ŠKOLKA“ V HUMPOLCI (1881)

Podporující a vzdělávací odborý spolek „Školka“ v Humpolci odbýval 13.listopadu 1881 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 70 členů. Do nového výboru zvoleni:

 • HRUŠKA Max. za předsedu
 • PACOVSKÝ Vincenc za místopředsedu
 • MALÁT Kliment za pokladníka
 • KALINA Stanislav za zapisovatele
 • VÍTEK Jan za člena výboru
 • STRÁDAL František za člena výboru
 • KYSELA Jan za člena výboru
 • TICHÝ Václav za člena výboru
 • KROUPA Josef za člena výboru
 • HRDLIČKA Augustin za člena výboru
 • PŘÍBORSKÝ František za člena výboru
 • MAREK Josef za člena výboru
 • KOPŘIVA Antonín za člena výboru
 • POSPÍCHAL Josef za člena výboru
 • LOSKOT František za člena výboru
 • MARŠÁL František za člena výboru

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1882)

Dne 8.ledna 1882 konal Dělnický spolek v Praze ustanovující valnou hromadu v spolkové místnosti v Pakoměřické pivnici v Rybní ulici. Za skrutátory pro volbu zvoleni: Bradáč, Matýs a Kořínek. Do prvního spolkvého výboru zvoleni:

 • MATÝS Václav za předsedu
 • KOLÁŘ Josef za místopředsedu
 • ŠEFL Jakub za jednatele
 • KOLÁŘ Vratislav za pokladníka
 • HRDLIČKA Antonín za účetního
 • KOŘÍNEK J. za člena výboru
 • MORAVEC J. za člena výboru
 • ŠPAČEK František za člena výboru
 • ŠPEIZL V. za člena výboru
 • JANOVSKÝ J. za člena výboru
 • LUKĚŠ J. za člena výboru
 • VANĚK J. za člena výboru
 • ŠIMEK František za člena výboru
 • PEKÁREK Vojta za náhradníka
 • SEIFERT J. za náhradníka
 • MUDROŇKA V. za náhradníka
 • DUCHÁČEK J. za náhradníka
 • NOVÁK František za revisora
 • NOVÁK J. za revisora

POLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY NA KLADNĚ (1880)

Dne 18. července konala „Dělnická jednota“ na Kladně pololetní valnou hromadu. Spolek čítal 60 členů. Do výboru zvoleni:

 • VOREL Antonín za předsedu
 • BŘENDA Karel za místopředsedu
 • KNOBLOCH J. za jednatele
 • ŠIKL Emanuel za pokladníka
 • HOREŠOVSKÝ za účetního
 • ŠMOLÍK za člena výboru
 • ŠNABL za člena výboru
 • JANOUŠEK za revisora
 • HRDINA za revisora
 • HÁJEK za náhradníka
 • ŠVEHLA za náhradníka
 • NEDVĚD za náhradníka
 • HASÍK za náhradníka

USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU NA KLADNĚ (1880)

Dne 28.března 1880 odbýval Dělnický vzdělávací spolek na Kladně svoji ustavující valnou hromadu. Úvodní řeč pronesl Norbert Zoula. Přistoupilo 108 členů. Do výboru spolku byli zvoleni:

 • VOREL Antonín za předsedu
 • BŘENDA Karel za místopředsedu
 • KNOBLOCH J. za jednatele
 • ŠIKL Emanuel za pokladníka
 • HOŘEŠOVSKÝ za účetního
 • SMOLÍK za člena výboru
 • RISKA za člena výboru
 • HRDINA za revisora
 • JANOUŠEK za revisora
 • NEDVĚD Jan za náhradníka
 • SVEHLA J. Za náhradníka
 • DRAXL Jan za náhradníka
 • SMOLA V. Za náhradníka.

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1882)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala dne 15.ledna 1882 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Schůzi zahajoval Dvořák. Do výboru zvoleni tuto členové:

 • ŠEVČÍK Jan za předsedu
 • KŘÍŽEK Josef ta místopředsedu
 • ZELINKA F. Za jednatele
 • EGNER za účetního
 • VOJTĚCHOVSKÝ za člena výboru
 • BUDÍNSKÝ za člena výboru
 • PŠENSKÝ za náhradníka
 • SCHULER za náhradníka
 • STRÁNSKÝ za revisora
 • SAFEK za revisora

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1879)

Dělnická jednota v Praze odbývala 5.července 1879 výroční valnou hromadu. Spolková místnost v hostinci „U tří kaprů“ v Kaprově ulici č. 49. Do nového výboru zvoleni:

 • VONDŘICH František za předsedu
 • ČERNÝ František za místopředsedu
 • NÍČKE za jednatele
 • PECH za pokladníka
 • KOVÁŘ za účetního
 • KAPLAN za člena výboru
 • KLIMENT za člena výboru
 • FONTÁN za náhradníka
 • LÍN za náhradníka
 • MIKŠ za revisora
 • ŽÍLA za revisora

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1879)

Dělnická jednota v Praze konala dne 22.černa 1879 ustanovující valnou hromadu. Schůzi zahajoval František Vondřich. Po přečtení stanov, byli zvoleni skrutátoři pro volbu výboru: Ladislav Zápotocký, Florián a Kliment. Do prvního výboru spolku zvoleni:

 • VONDŘICH František za předsedu
 • PECH za člena výboru
 • HOFSTADTER za člena výboru
 • KAPLAN za člena výboru
 • ERBEN za člena výboru
 • HOUŠKA za člena výboru
 • LÍN za člena výboru
 • NICKE za náhradníka
 • KOVÁŘ za náhradníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za revisora
 • KOLÁŘ za revisora

Ostatní funkce byli rozděleny na následující výborové schůzi.

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU „KRUH“ VE VRŠOVICÍCH (1879)

Dělnický spolek „Kruh“ ve Vršovicích odbýval dne 12.ledna 1879 valnou hromadu. Do nového výboru zvoleni:

 • HOLEČEK Antonín za předsedu
 • ZINGROŠ Jan za místopředsedu
 • KOLAŘÍK Antonín za pokladníka
 • ČERNÝ Antonín za člena výboru
 • DURDIS Jan za člena výboru
 • FORST František za člena výboru
 • NOVÝ Čeněk za člena výboru
 • PACIS František za člena výboru
 • STACHOVSKÝ Jan za člena výboru
 • VRANÝ Josef za člena výboru
 • ŽELIVÁ Josefa za člena výboru
 • POLÁK František za náhradníka
 • ŠÍDLO Matěj za náhradníka
 • HOLEČEK Vojtěch za náhradníka
 • PIVOŇKA František za náhradníka
 • LIPERT Václav za praporčíka
 • FORST František za praporčíka
 • HOLEČEK Johan za revisora
 • ŠŤASTNÝ Karel za revisora
 • WIRTH J. Za revisora