E

ECKERT – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 _1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

EDELSTEIN A. – Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

EGENER František – Kostelec nad lesy

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

EGERER Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

EGERMAIER Jan – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen předsedou
 • v roce 1897 bydlel v Hasselbachu
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

EGERMAIER V. – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku dělnické mládeže obojího pohlaví „Jarost“ v Sokolově
 • založen v roce 1905
 • v roce 1905 jednatel

EGGERT František (1861 – 1912) – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • narozen 23.12.1861
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • zemřel 14.5.1912

EGRMAYEROVÁ Anna (1869 – 1932) – USA: Cleveland

 • narozena 24.12.1869 v Iowě, rozená Vlasáková
 • manžel Josef Egrmayer (1860)
 • děti: Elsie, Alvin Leull\, Esther a Inez
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • zemřela 23.10.1932 v Milbank v Jižní Dakotě

EISHAMER Josef – Motyčín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Motyčín
 • od května 1905 důvěrník ČAF Motyčín
 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

EKL S. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

EKRT Josef- Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za zapisovatele

ELBL Karel – Praha

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • manželka Marie Elblová
 • děti: Karel, Milada a Anna
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

ELBLOVÁ Marie – Praha

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

ELSNIC Karel (1874 – 1921) – Čistá/Most/Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 26.dubna 1874 v Malém Újezdě na Rakovnicku
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 člen představenstva
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen členem výboru
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě revisorem účtů
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Most
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Most
 • bydlel na adrese: Plynárenská č.p. 126
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • Severozápadočeský anarchista a horník z Čisté (Lauterbachu) na Sokolovsku
 • později působí v Mostě min od roku 1906.
 • Někdy uváděn jako Karel Elsnitz či Elznitz.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník zakládající schůze ČFVO Most dne 27.5.1906, kde byl zvolen pokladníkem.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků (1909 – 1915), na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místojednatelem.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Vzdělávacího spolku v Mostě roku 1907, který zastupoval na konferencích jako delegát.
 • Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Distributor časopisu „Práce“, publikační orgán ČAF.
 • Projev na anarchistické demonstraci na 1.máje 1906.
 • Člen anarchistické Skupiny bezvěrců v Mostě, v roce 1908 působil jako důvěrník skupiny. V té době bydlel v Plynární ulici č.p. 626 v Mostě.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Duchcově na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy, místo něj zvolen do výboru společně s Františkem Fišerem.
 • V roce 1910 předseda Zemské jednoty horníků. Bydlel na adrese Plynárenská č.p. 606 v Mostě.
 • Člen Dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě
 • v roce 1904 spolek zřídil půjčovnu obleků, pověřen ji vykonávat
 • po první světové válce v Souši č.p. 142 u Mostu
 • zemřel 24.listopadu 1921 na Infarkt
 • 27.listopadu 1921 pohřeb v Souši

ELSNIC Josef – Most/Čistá

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na pololetní valné hromadě 15. března 1891 pověřen přepracováním stanov spolku
 • na měsíční schůzi v srpnu 1891 zvolen členem volebního komitétu pro volbu funkcionářů spolku na valné hromadě
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen druhým jednatelem
 • v červenci 1892 vyslán jako delegát na dvoletou základní slavnost Hornicko všeobecného dělnického spolku vzdělávacího a podporujícího v Duchcově za česky mluvící
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 4.prosince 1892 zvolena do „opatřovacího komité pro fond na Májový stromek 1893
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě účetním
 • v červnu 1893 vyslán jako delegát na ustanovující schůzi spolku do Kopist
 • v červenci 1893 vyslán jako delegát na na jednoroční slavnost Hornicko hutnického spolku v Souši
 • vyslán jako delegát na Hornicko hutnický sjezd v Mostě v roce 1893
 • vyslán jako delegát do Hostomic v dubnu 1894
 • Severozápadočeský anarchista z Čisté (Lauterbachu) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Dne 25.srpna 1907 řečnil na táboru lidu ve Zvodavě proti zradě sociální demokracie při stávce.
 • Psal články a zprávy do anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Sokolov.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za revisora účtů
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

ELSNIC František – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Manželka Aloisie Elsnicová, svatba 1909.
 • Člen Vzdělávacího spolku v Mostě.

ELSNICOVÁ Aloisie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Manžel František Elsnic, svatba 1909.
 • Za svobodna Trousilová.
 • Členka Vzdělávacího spolku v Mostě.

ELSNICOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Projev na anarchistické demonstraci na 1.máje 1906.

EMÍK Antonín – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za knihovníka
 • spolek při založení čítal 33 členů

EMINGER Josef

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

ENGELHARDT František – Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

ENGELTHALER Vojtěch (1859 – 1924) – USA: Town of Lake/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake
 • V roce 1893 předseda spolku
 • pochován v Chicagu

ENGERS – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

ENDLER Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

ENDRŠT

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

ERBA Aloia – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen účetním

ERBAN Augustin Mudr. (1865 – 1915) – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic v Podkrkonoší.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1912) – orgán ČAF.
 • Důvěrník Federační komise pro severovýchod. V roce 1914 zvolen do komise k dopracování programu FČAK za severovýchod.
 • Povoláním primář Okresní nemocnice v Hořicích – lekář chudých dělníků.
 • Oženil se s Hermínou Erbananovou (rozená Zaslová).
 • Starosta místního Sokola a ochotnický herec.
 • Zahynul na frontě za 1.světové války v roce 1915 na Balkáně.
 • Člen místního Vzdělávacího spolku „Omladina“

ERHARD M. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 – 1898 distributor Dělnických Listů

ERLACHOVÁ Františka – Vídeň

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“
 • družka O. Horázného

ERLEBACH František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce
 • člen a revisor Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

ERLEBACH Josef – Mrklov

 • Východočeský anarchista a tovární dělník z Mrklova.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

ERNECKER Josef – Dvůr Králové/Turnov

 • Východočeský anarchista z Dvora Králové nad Labem a poté Turnova.
 • Člen a jednatel spolku „Klub mládeže Ratolest“ ve Dvoře Králové nad Labem (1910 – 1914).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen  Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen za člena komise k dopracování programu FČAK za mládež.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Padl na frontě 1.světové války.

ERNEST Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 6. dubna 1891 zvolen do pořádající komitétu pro koncert na 1.máje 1891
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen členem výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 zvolen prvním pokladníkem
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu

ERTL Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornického odborného spolku v Duchcově.

EXNER J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF